KONIN. Pierwsze polskie miasto z przetargiem na zakup zielonego wodoru do autobusu miejskiego

Konin jest pierwszym miastem w Polsce, który ogłosił przetarg na zakup zielonego wodoru do autobusu miejskiego. Przedmiotem zamówienia jest zakup wodoru oznaczonego CN 28041000, przeznaczonego do napędu autobusu miejskiego. Wodór przeznaczony będzie do napełniania dzierżawionego przez Zamawiającego autobusu. Okres dzierżawy to 4 lata od chwili dostawy autobusu (planowana dostawa – lipiec 2022 roku, nie później niż do 7 lipca 2022 roku). Zamawiający oczekuje, iż napełnianie autobusu wodorem odbywać się będzie na stacji tankowania zlokalizowanej na terenie Konina. Dodatkowo Zamawiający punktował będzie w kryteriach oceny ofert miejsce napełniania autobusu wodorem, którego lokalizacja będzie znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od Zajezdni Autobusowej (Konin, M. Dąbrowskiej 10). Pod pojęciem „stacja tankowania” Zamawiający rozumie stacje zarówno stacjonarne, jak i mobilne.

Przypomnijmy, że Konin podpisał już umowę z firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o. na dostawę w formie dzierżawy jednego fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego napędzanego wodorem. – Konin był miastem, które wydało pierwszą w Polsce decyzję środowiskową na przemysłową produkcję zielonego wodoru, w skali 1 tona na dobę, co pozwoli zatankować ok. 50 autobusów dziennie. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które zakupiło autobus wodorowy, który będzie jeździć w naszym mieście od przyszłego roku. Teraz będziemy pierwszym miastem w Polsce, które zamawia zielony wodór do autobusu miejskiego. To są konkrety – powiedział Piotr Korytkowski, prezydent Konina.

Przetarg na dostawę wodoru jest dostępny pod linkiem: https://www.mzk-konin.com.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/o-wszczeciu-postepowania/211-zakup-wodoru-do-jednego-autobusu-miejskiego-napedzanego-wodorem