TULISZKÓW. OSP. 200-złotowy dodatek do emerytury dla strażaków ochotników

2

Na konferencji prasowej w Tuliszkowie poseł Ryszard Bartosik przybliżył zapisy Ustawy z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach, podkreślając, że obecny rząd przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przy tym nowe rozwiązania prawne zdobyły akceptację wszystkich sił politycznych. ,,Za” było 437 posłów, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Ustawa wprowadza dodatek do emerytur dla strażaków ochotników. Świadczenie jako comiesięczny dodatek w wysokości 200 złotych będzie przyznawany mężczyznom, którzy skończyli 65 lat życia i przez co najmniej 25 latach brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych OSP, a dla kobiet po ukończeniu 60 lat życia i po 20 latach czynnej służby w OSP. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Ustawa gwarantuje rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według taryfy przeznaczonej dla gospodarstw domowych.

Ponadto wprowadza nowe honorowane odznaczenia: Krzyż św. Floriana, nadawany przez Prezydenta RP, oraz Odznakę Świętego Floriana „Za zasługi dla społeczności Lokalnej”, nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla strażaków OSP, w tym członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki.

Poseł podziękował strażakom z OSP Tuliszków za służbę i współpracę i poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nowy wóz bojowy. Wcześniej pozytywną decyzję w tej sprawie wydała Rada Miejska.

Poseł Ryszard Bartosik z Marcelem Kowalskim, reprezentantem dziecięcych szeregów w OSP Tuliszków