KONIN. Porozumienie na rzecz edukacji zawodowej i profilaktyki

1

14 stycznia w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy na konińskim rynku edukacyjnym między Województwem Wielkopolskim, Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Starostwem Powiatowym w Koninie, Miastem Konin i Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.

Współpraca ma dotyczyć promowania kształcenia zawodowego, które będzie odpowiadać lokalnemu rynkowi pracy, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dających nowe kwalifikacje i umożliwiających przystąpienie do egzaminów zewnętrznych oraz realizowania zadań związanych z profilaktyką chorób cywilizacyjnych, promocją zdrowego stylu życia oraz diagnozą zagrożeń zdrowotnych w społeczności lokalnej.

W imieniu podmiotów, które zawarły porozumienie podpisy na dokumencie złożyli: Paulina Stochniałek – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu, starosta koniński Stanisław Bielik, zastępca prezydenta Konina Witold Nowak, zastępca dyrektora PUP w Koninie Anna Biegasiewicz i dyrektor WSCKZiU w Koninie Wojciech Szymczak.

Zawarcie porozumienia otwiera nowy rozdział trwającej od wielu lat współpracy, która pozwoli na afektywne podejmowanie działań wpływających na rozwój rynku edukacyjnego w regionie i organizowanie efektywnej profilaktyki skierowanej do różnych grup wiekowych, szczególnie dzieci i młodzieży.