Z INTERNETU. Czy można przeczytać imię prezydenta?

(www.onet.pl, dostęp: 5.02.2022 r., godz.20.45)