KONIN. Sprawiedliwe pomaganie pokrzywdzonym przestępstwem

KGI_Konferencja (8)

,,Pomagamy sprawiedliwie – koncepcja prawna, psychologiczna i społeczna” – to tytuł konferencji Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, która odbyła się 21 lutego w Centrum Kultury i Sztuki ,,Oskard” w Koninie. Została ona sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Konferencję przygotowano w ramach realizacji zadania publicznego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym.

W debacie „Pomagamy sprawiedliwie” referaty wygłosili: sędzia Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie, Jan Babiak – prokurator Prokuratury Rejonowej w Koninie, Damian Kasprzak – kierownik w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz specjaliści Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym w Koninie: Aleksandra Kordylewska, Arkadiusz Grzechowiak i Zbigniew Nabzdyk.

W spotkaniu wzięli udział reprezentenci wielu instytucji samorządowych i pomocowych z subregionu konińskiego, a także przedstawicielki Ministerstwa Sprawiedliwości.