KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Zbiórka sprzętu dla strażaków z Ukrainy

W odpowiedzi na apel komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego, zorganizowały zbiórkę sprzętu strażackiego dla strażaków z Ukrainy.

Do tej pory udało się zebrać bardzo dużą ilość sprzętu, m. in.: ok. 100 sztuk odzieży specjalnej typu NOMEX, ok. 60 węży pożarniczych 52 mm i 75 mm, ok. 70 hełmów strażackich, ok. 40 prądownic, ok. 30 par strażackich butów specjalnych oraz torbę medyczną typu PSP R1.

Zbiórkę zorganizowano w garażach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

(KM PSP w Koninie)