KONIN. Miasto zerwało współpracę z rosyjskim Briańskiem i białoruską Rzeczycą

Piotr Korytkowski

- Bez przebudzenia społeczeństw Rosji i Białorusi nic się nie zmieni. (…) To, co się dzieje, to pokłosie komnizmu. Bo dzieckiem komunizmu jest właśnie Putin – nie sposób odmówić racji diagnozie, którą dzisiaj na sesji Rady Miasta Konina przedstawił prezydent Konina Piotr Korytkowski. To diagnoza prawdziwa, ale jednocześnie pesymistyczna, bo pokazująca, jak długa droga przed Europą. A być może jest to nawet droga, której cel nigdy nie zostanie osiągnięty.

Rada Miasta Konina podjęła stanowisko o zerwaniu współpracy partnerskiej z rosyjskim Briańskiem i białoruską Rzeczycą. Prezydent Konina podpisał odpowiednie dokumenty, co oznacza, że od dziś w gronie partnerów stolicy Wschodniej Wielkopolski nie ma już miast leżących na terenie państw odpowiedzialnych bezpośrednio lub wspierających ludobójstwo na Ukrainie.

Prezydent Konina Piotr Korytkowski. Zdjęcie: zrzut ekranu z transmisji sesji Rady Miasta Konina.