STARE MIASTO. Międzynarodowy Dzień Sołtysa

Dzień sołtysa z roku na rok zyskuje na popularności, co przejawia się tym, że coraz więcej włodarzy i mieszkańców celebruje dzień 11 marca, składając życzenia gospodarzom wsi.

Samorządowcy gminy Stare Miasto spotkali się z przedstawicielami sołectw w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, aby docenić trud pracy lokalnych liderów. Sołtys stoi na czele sołectwa, a w pracy wspiera go rada sołecka. Do ich zadań należy m.in. reprezentowanie interesów mieszkańców, przedstawianie projektów inicjatyw społecznych, wspieranie i inspirowanie działań o charakterze lokalnym czy też organizowanie pomocy sąsiedzkiej.

- Na co dzień jesteście Państwo lokalnym łącznikiem między urzędem, a lokalną społecznością, informujecie, rozwiązujecie problemy i mobilizujecie do działania. Niech nigdy nie zabranie Wam wytrwałości, pomysłów na nowe wyzwania oraz inicjatyw, które będą integrować Wasze małe ojczyzny. Życzę Państwu wielu zawodowych i osobistych sukcesów, które pozwolą cieszyć się ze sprawowania funkcji sołtysa – życzył włodarz gminy Dariusz Puchała.

Przewodnicząca Rady Gminy Halina Turajska życzyła sołtysom zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pełnionej funkcji oraz realizacji nowych wyzwań na rzecz lokalnej społeczności.

Samorządowcy oraz gospodarze sołectw symbolicznie uczcili Dzień Sołtysa w staromiejskim kinie. Obejrzeli komedię „Zupa Nic”, przedstawiają absurdy  życia w PRL-u. Jedną z głównych ról zagrał Adam Woronowicz, który jesienią ubiegłego roku gościł w gminie Stare Miasto na zaproszenie Biblioteki w Starym Mieście.

(Gmina Stare Miasto)