KONIN. Możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zaprasza obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutym br., na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Odbędzie się ono 12 kwietnia, o godz. 12.00, w sali 111 (na pierwszym piętrze) Powiatowego Urzędu Pracy, przy ul. Zakładowej 4 w Koninie. Spotkanie ma charakter otwarty, a uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej rejestracji w urzędzie. Jego celem jest przedstawienie sytuacji na konińskim rynku pracy, ofert pracy oraz form pomocy świadczonych przez PUP w Koninie.