KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku otrzymał 89 300 zł na doposażenie i działania szkoleniowe

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku pozyskał dofinansowanie w wysokości 89 300 zł na doposażenie i działania szkoleniowe w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt wzbogacił placówkę w urządzenia multimedialne, a pracownicy nabyli kompetencje do animowania działań kulturalnych. Program zakończy się 30 czerwca 2022 roku.

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – Jesteśmy dumni, ponieważ na ponad 1 220 zgłoszeń konkursowych z całego kraju wyłoniono 200 placówek kulturalnych. Wśród najlepszych byliśmy i my! Tak duże zainteresowanie projektem wynikało m.in. z faktu, iż nie był tutaj konieczny finansowy wkład własny. Liczył się dobry pomysł i plan działania, nastawiony na rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej oraz wdrażanie nowych technologii edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub on-line – powiedziała Małgorzata Kozicka, dyrektor GOK-u w Wierzbinku.

Grant zdobyty z NCK wnosi dużo możliwości i pozwala wdrażać nowe formy dotarcia do odbiorców. – Cieszymy się ze zdobytych środków, ponieważ pozwalają placówce rozwijać skrzydła i realizować wiele przedsięwzięć z korzyścią dla lokalnej społeczności. W listopadzie ubiegłego roku wprowadziliśmy się do zabytkowego, odrestaurowanego pałacu, który w części jest naszą siedzibą, a doposażenie domu kultury w niezbędne urządzenia multimedialne sprawił, że możemy prężnie funkcjonować na wielu polach. Było to możliwe dzięki projektowi, który obejmował cykl szkoleń przeprowadzonych m.in. przez Narodowe Centrum Kultury i zakupionemu ze środków programu oraz wsparcia tutora cyfrowego, którym była Katarzyna Czubińska. Te kompleksowe przedsięwzięcia miały na celu podniesienie kwalifikacji kadry, a następnie przekazywanie nabytej wiedzy wychowankom oraz wzmocnienie edukacji w dziedzinie kultury. Zakupiono wyposażenie multimedialne, między innymi: monitor interaktywny 75 cali wraz z podstawą jezdną, laptopy, oprogramowanie do obróbki wideo i audio, pętlę indukcyjną, powerbanki, mikrofony, zestaw nagłośnieniowy i kamerę do wideokonferencji. Wszystkie te sprzęty pozostaną w naszych zasobach, przez co z pewnością zyska zarówno kadra GOK-u, bo mamy do dyspozycji dodatkowe narzędzia pracy, jak i nasi wychowankowie, którym możemy zdecydowanie więcej zaproponować podczas cyklicznych zajęć, warsztatów, czyli bieżącej działalności – poinformowała dyrektor placówki Małgorzata Kozicka. Dodała, że Konwersja Cyfrowa umożliwia poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku również dla osób ze szczególnymi potrzebami.