ŚLESIN. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem poznali nie tylko Wrocław

c

,,Aktywni z Radością 2022” to kolejna edycja dotycząca realizacji zadania publicznego, w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami, finansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Od kilku lat Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem aplikuje o środki finansowe na dodatkowe formy wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem. Dzięki udziałowi w konkursach ogłaszanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, dotyczących pomocy społecznej, a konkretnie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, w tym roku pozyskano środki finansowe na kontynuację sprawdzonych już form terapii, jakimi są hipoterapia i alpakoterapia.

Te dwie formy wsparcia realizowane były w okresie letnim, od czerwca do września, ze względu na to, że zajęcia odbywały się w plenerze. Uczestnicy bardzo lubią wyjazdy na Ranczo u Lucy, gdzie można poćwiczyć jazdę na koniu w asyście trenera i pobawić się z innymi zwierzętami, czy na przykład przygotowywać i wypiekać chleb w specjalnym piecu chlebowym. Z kolei w Alpakarni podopieczni uczestniczą w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem wełny alpak i uczestniczą w zabiegach pielęgnacyjnych przy zwierzętach. Animaloterapia uwrażliwia i pozwala stymulować zaburzone emocje. Kontakt ze zwierzęciem uczy również odpowiedzialności, prowadzi do zamierzonych zmian osobowościowych, takich jak wzrost pewności siebie i poprawa komunikacji interpersonalnej.

W tym roku, z uwagi na to że podopieczni ŚDS w Głębockiem to mieszkańcy wsi i małych miasteczek, wdrożono nową formę wsparcia – kulturoterapię. Ta forma terapii okazała się strzałem w dziesiątkę – wyjazdy do kina w Koninie i warsztaty w muzeum w Gosławicach pozytywnie wpłynęły na rozwój emocjonalny i społeczny uczestników, wyzwoliły ich kreatywność i wrażliwość artystyczną. Warsztaty plastyczne zorganizowane przez panią Katarzynę z Pasjart Rękodzieło Artystyczne w placówce w Głębockiem pozwoliły na odkrycie talentów podopiecznych. Zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy jest piękny obraz, malowany wspólnie, nasza „Radość” oraz prace indywidualne, które zadziwiają bogactwem barw i indywidualną koncepcją świata.

Największą jednak atrakcją była dwudniowa wycieczka do Wrocławia. Uczestnicy okazali się wspaniałą, zdyscyplinowaną grupą, która potrafi właściwie się zachować w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Rodzice, którzy też mogli wyjechać, odkrywali ze zdumieniem nowe umiejętności swoich dzieci. Przy pięknej wrześniowej pogodzie zwiedzano ogród zoologiczny, obserwując z zainteresowaniem karmienie słoni i zabawy małp. W Afrykarium szczególnie zachwyciło bogactwo flory i fauny mórz i oceanów. Duże wrażenie wywarł Ogród Japoński, multimedialny pokaz fontann, Hala Stulecia i przepiękne wrocławskie Stare Miasto z krasnalami. Zwieńczeniem eskapady był rejs po Odrze największym statkiem żeglugi śródlądowej – Wratislavia. Z ciekawymi i niezapomnianymi doświadczeniami wracano do domów, planując planując już wyprawę na następny rok.

Wszystkie te przedsięwzięcia były możliwe dzięki środkom finansowym Wojewody Wielkopolskiego, za co ,,Radość” w Głębockiem serdecznie dziękuje.