STARE MIASTO. Trzy żywioły, czyli o ochronie wody, powietrza i ziemi

SM2

W Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia pn.: „Trzy żywioły – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców dotyczącą ochrony wody, powietrza i ziemi poprzez organizację konkursów i warsztatów na terenie gminy Stare Miasto”. Projekt został zrealizowany w ramach prowadzonych działań edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony wody, powietrza oraz ziemi.

W ramach podsumowania wójt gminy Dariusz Puchała wręczył nagrody przedszkolakom i uczniom z terenu gminy Stare Miasto, którzy wzięli udział w konkursach i warsztatach. Włodarz podziękował dzieciom za zaangażowanie i pomysłowość, a opiekunom i organizatorom za popularyzację edukacji ekologicznej.

Pierwszy z konkursów skierowany był do klas szkolnych i polegał na zebraniu jak największej ilości nakrętek plastikowych. Wygrali uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Żychlinie, którzy w nagrodę pojechali na wycieczkę do Hydropoplis we Wrocławiu.

Realizując zagadnienie ochrony ziemi skupiono się na uświadomieniu najmłodszym mieszkańcom gminy, jak ważna jest prawidłowa gospodarka odpadami, w tym ich segregacja. W tym celu dla przedszkolaków w wieku 5 i 6 lat przeprowadzono warsztaty dotyczące prawidłowej segregacji odpadów oraz konkurs z nagrodami.

We wrześniu wśród uczniów szkół podstawowych został ogłoszony kolejny konkurs plastyczny, który odbył się w dwóch grupach wiekowych i dotyczył zobrazowania hasła: „Woda to życie”. Do konkursu przystąpiło 19 uczestników. Najwięcej zgłoszeń napłynęło ze szkół podstawowych z Barczygłowa i Żychlina, i to ci uczniowie zasługują na szczególne wyróżnienie. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody.

W projekcie skupiono się również na zagadnieniu ochrony powietrza oraz uświadomieniu mieszkańcom konieczności walki ze smogiem. W tym celu ogłoszono konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych w grupie wiekowej uczniów klas VII – VIII polegający na przygotowaniu ilustrowanej ekobajki o tematyce związanej z ochroną powietrza. Do konkursu przystąpił jeden 3-osobowy zespół ze Szkoły Podstawowej w Barczygłowie. Ekoopowiadanie przygotowane przez uczennice zostało wydane w formie książeczki w nakładzie 500 egzemplarzy. Autorki otrzymały komplet nagród indywidulanych, natomiast szkoła zestaw do wyświetlania jakości powietrza.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.