SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Warsztaty z wyrobu dekoracji świątecznych dla Kół Gospodyń Wiejskich i seniorów