SOMPOLNO. Burmistrz Bednarek jak żółw

Idę

Mimo że nie ma ustawowego terminu publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej, to wśród prawników jest zgodność, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki. Tymczasem w gminie Sompolno choć mamy rok 2023, to najnowsze oświadczenia majątkowe pochodzą z roku 2020. Za ich publikację odpowiada burmistrz. W innych gminach takich opóźnień nie ma, co pokazuje, że po prostu albo ktoś jest wolny jak żółw, albo uzurpuje sobie prawo do ustalania własnych zasad.

Zrzut ekranu z BIP Gminy Sompolno z dnia 18 marca 2023 r.

Zdjęcia: Pixabay