SAMORZĄD pod LUPĄ. STARE MIASTO, WILCZYN. Zatrudnienie wysokie i niskie – aktualizacja

Konińska Gazeta Internetowa postanowiła sprawdzić, jak bardzo ilościowo może się różnić zatrudnienie w urzędach gmin wiejskich w subregionie konińskim (powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki). Jeszcze nie mamy pełnych danych, bo trzeba je zebrać z wielu gmin. Tekst może być więc aktualizowany. Na razie znaleźliśmy następujące dwie gminy z wysokim i niskim zatrudnieniem. Chodzi o liczbę osób pracujących w urzędzie gminy w przeliczeniu na pełne etaty, nie tylko administracyjne, ale także pomocnicze czy obsługi.

GMINY WIEJSKIE
subregion koniński

zatrudnienie wysokie: GMINA STARE MIASTO (powiat koniński) – 62 osoby (dane na koniec 2022 roku)
zatrudnienie niskie:
GMINA WILCZYN (powiat koniński) – 27 osób (dane na koniec 2022 roku)

Kontakt: redakcja@koninskagazetainternetowa.pl