SAMORZĄD POD LUPĄ. STARE MIASTO. Najwyższa kwota nagrody – 10 600 zł brutto. Samorząd lokalny jak dojna krowa

3

Najwyższa kwota nagrody przyznanej w 2022 roku pracownikowi Urzędu Gminy w Starym Mieście wyniosła 10 600 zł brutto. Jak się okazuje, do rozpasania kadrowego i wynagrodzeniowego dołącza rozpasanie w postaci nieumiarkowania w przyznawaniu nagród. W okresie czterech lat najwyższa kwota nagrody w Urzędzie Gminy w Starym Mieście wzrosła o 63 proc.! Wielu uważa, że samorząd lokalny jest wspaniałym rozwiązaniem. Jest, o ile nie staje się dojną krową. Jest, o ile nie zaczyna się psuć od głowy.

(Dane z Urzędu Gminy Stare Miasto)

(zdjęcia: Pixabay)