STARE MIASTO. Nowa stacja uzdatniania wody za prawie 7 milionów złotych

Stare Miasto

6 991 320 zł – tyle ma kosztować stacja uzdatniania wody w Starym Mieście. Zadanie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami administracyjnymi oraz budowę stacji uzdatniania wody o wydajności 1 500 metrów sześciennych na dobę z ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci wodociągowej. Kwota jest potężna, ale aż 4 560 000 zł – czyli prawie dwie trzecie – to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

To druga stacja uzdatniania wody na terenie gminy w okresie ostatnich dwóch lat. Obiekt zwiększy niezależność samorządu lokalnego w zakresie produkcji i zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną oraz pozwoli na dalszą rozbudowę układu wodociągowego. Ponadto inwestycja wpłynie na optymalizację kosztów uzdatniania wynikającą z niskich kosztów eksploatacyjnych i niskiej energochłonności.

Wójt gminy Dariusz Puchała podpisał umowę z wykonawcą, reprezentowaną przez Marię Pluta, prezes zarządu firmy Hydro-Marko, w obecności wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Ryszarda Bartosika

(źródło: Urząd Gminy Stare Miasto)