KONIN. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w konińskim ,,Medyku”

1

23 czerwca w konińskim ,,Medyku” – Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły 81 absolwentom Medycznej Szkoły Policealnej Byli to słuchacze kierunków: technik masażysta, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapia zajęciowa. W styczniu bieżącego roku ukończyli szkołę słuchacze kierunku technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny oraz opiekun medyczny, a w kwietniu uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego – floryści. W roku szkolnym 2022/2023 mury szkoły opuściło 121 absolwentów.

Dyrektor Centrum Wojciech Szymczak w swoim przemówieniu podkreślił, że żyjemy w trudnych i niepewnych czasach, pełnych stresu i poczucia zagrożenia. Musimy doceniać wartość życia, nauczyć się skupiać na jego pozytywnych aspektach, być uważnymi także na własne potrzeby, szukać kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego ważne jest znalezienie własnego miejsca w świecie i pracy, która pozwoli na dalszy rozwój i zapewni środki do godnego życia.

Podczas uroczystości wręczono nagrody książkowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora WSCKZiU w Koninie. 75 absolwentów uzyskało w całym toku nauczania średnią ocen powyżej 4,75, a średnią na świadectwie szkolnym 5,00 i powyżej – 13 słuchaczy.

Zdjęcie zbiorowe w większej rozdzielczości: tutaj

Wojciech Szymczak podkreślił, że nauka to inwestycja w siebie i przyszłość, a związanie swych losów ze szkołą kształcącą w zawodach medycznych i społecznych jest dobrą decyzją. Zwrócił uwagę na fakt, że absolwenci i słuchacze pierwszych roczników nie ograniczają się tylko do nauki w szkole, ale włączają się w życie miasta i regionu, uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach na rzecz dzieci, osób starszych, chorych czy niepełnosprawnych. Szkoła stwarza także warunki do rozwijania własnych pasji, zdobywania umiejętności wykraczających poza podstawę programową, co zwiększa konkurencyjność absolwentów Medycznej Szkoły Policealnej w Koninie na rynku pracy.

Na koniec uroczystości dyrektor WSCKZiU podziękował wszystkim, którzy wspierali proces kształcenia, absolwentom złożył życzenia, by podjęta w przyszłości praca dawała im satysfakcję i zadowolenie z wykonywanych obowiązków oraz by potrafili odnaleźć równowagę między obowiązkami a przyjemnościami, natomiast całej społeczności szkolnej życzył słonecznych wakacji oraz bezpiecznego i fantastycznego wypoczynku.