LICHEŃ STARY. 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystości odpustowe rozpoczną się 14 sierpnia nieszporami i mszą świętą przy ołtarzu koronacyjnym w starej części Sanktuarium. Podczas liturgii zaśpiewa chór parafii św. Doroty w Licheniu Starym „Virtus Dei” pod dyrekcją Dawida Marciniaka. Po liturgii w licheńskiej bazylice o godz. 20.15 odbędzie się koncert „Magnificat. Z Maryją wielbimy Boga” w wykonaniu Barbary Kaczor, licheńskiej organistki. Po nim odbędzie się Apel Maryjny.

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, główna msza święta zostanie odprawiona o godz. 12.00 przed cudownym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, a po niej procesja eucharystyczna. Podczas liturgii zaśpiewa chór bazyliki licheńskiej „Stabat Mater” pod dyrekcją Jacka Hyżnego i Sanktuaryjny Kwintet Dęty.

(źródło: www.lichen.pl)