REFERENDUM 2023. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego?

Wraz z wyborami do parlamentu 15 października odbędzie się także referendum. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało 4 pytania:
1. ,,Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?”
2. ,,Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?”
3. ,,Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”
4. ,,Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”