WIERZBINEK. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku otrzymał ministerialne dofinansowanie, które pozwoli zakupić stroje kujawskie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2023 przyznało dotację w wysokości 43 000 zł na projekt pod nazwą ,,Zakup strojów ludowych dla zespołów GOK w Wierzbinku”. EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. W tym roku do ponad 300 beneficjentów z całej Polski trafiło 12 milionów złotych na popularyzację folkloru w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023.

,,Pozyskane środki ministerialne pozwolą na uszycie strojów kujawskich dla zespołu śpiewaczego “Na swojską nutę” oraz grupy folklorystycznej “Echo Kujaw” – powiedziała Małgorzata Kozicka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku.