WYBORY 2023. Po której stronie więcej nienawiści?

1

W związku z nasileniem negatywnych emocji społecznych i wzajemnymi oskarżeniami o wzbudzanie nienawiści warto przypomnieć badania Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem ,,Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni?” (autorka Paulina Górska). Pochodzą one z roku 2019, ale na pewno przydałyby się z roku 2023.

Oto kilka podsumowań z tego badania.

Postawy  zwolenników  partii  opozycyjnych  wobec  zwolenników  PiS  są  bardziej negatywne  niż  postawy  zwolenników  PiS  wobec  zwolenników  opozycji  –  wyborcy partii  opozycyjnych  żywią  bardziej  negatywne  uczucia,  w  większym  stopniu dehumanizują  i  mają  mniejsze  zaufanie  do  swoich  oponentów  politycznych  niż zwolennicy  partii  rządzącej.

Zwolennicy  partii  opozycyjnych  mają  bardziej  negatywne  postawy  wobec zwolenników  PiS  niż  wobec  grup,  które  są  najmniej  lubiane  w  społeczeństwie  polskim (tj.  Żydów,  muzułmanów,  uchodźców,  osób  homoseksualnych  i  osób  transpłciowych).

Zwolennicy  partii  opozycyjnych  uważają,  że  są  bardziej  nielubiani  przez  swoich oponentów  politycznych  niż  zwolennicy  partii  rządzącej.

Zwolennicy  partii  opozycyjnych  uważają,  że  są  bardziej  dehumanizowani  przez  swoich oponentów  politycznych  niż  zwolennicy  partii  rządzącej.

W  grupie  zwolenników  PiS  kontakt  ze  zwolennikami  opozycji  wiąże  się  z  pozytywnymi postawami  wobec  nich  –  im  częstsze  są  interakcje  z  wyborcami  partii  opozycyjnych, tym  cieplejsze  są  uczucia  żywione  wobec  tej  grupy,  większe  zaufanie  wobec  jej członków  oraz  mniejsza  dehumanizacja.

Efekty  kontaktu  z  oponentami  politycznymi  są  znacznie  słabsze  w  grupie zwolenników  opozycji;  kontakt  ze  zwolennikami  PiS-­‐u  wiązał  się  z  większym zaufaniem  wobec  tej  grupy,  ale  tylko  u  tych  wyborców  partii  opozycyjnych,  którzy  nie postrzegali  swoich  postaw  w  kategoriach  moralnych.  U  osób,  które  swój  stosunek  do oponentów  widziały  jako  kwestię  moralności,  kontakt  ze  zwolennikami  PiS-­‐u  wiązał się  z  mniejszym  zaufaniem  wobec  tej  grupy.

(grafika: Pixabay)