WIERZBINEK. Otwarcie nowej remizy OSP Wierzbinek

1

12 października uroczyście otwarto nową remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku. Całkowity koszt budowy wyniósł 4,4 mln zł, z czego 3 mln zł stanowiły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budynek strażnicy to obiekt wolnostojący składający się z dwóch części. Pierwsza to budynek garażu z trzema stanowiskami dla pojazdów straży. Druga część to pomieszczenia administracyjno-techniczno-sanitarne dla potrzeb jednostki oraz sala z zapleczem kuchennym dla organizowania imprez okolicznościowych.

Uroczystość rozpoczęła się przed budynkiem nowej remizy OSP od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Piotra Szafrańskiego zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr. inż. Arkadiuszowi Przybyle oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: minister – członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, poseł na Sejm RP Zbigniew Hoffmann; sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik; poseł na Sejm RP Witold Czarnecki; poseł na Sejm RP Leszek Galemba; zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Arkadiusz Przybyła; I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska; przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci różnych instytucji publicznych. Dziękował im wójt gminy Paweł Szczepankiewicz.

Historię OSP Wierzbinek i budowy strażnicy przedstawił prezes Tomasz Woźniak. Po uroczystym przecięciu wstęgi remizę OSP poświęcił proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie ks. Damian Bułakowski.