13 GRUDNIA 1981. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – komuniści przeciw Polsce