STARE MIASTO. Ponad 15 milionów złotych dla ,,Solidarnych w Partnerstwie”

SwP (8)

W Wielkopolsce funkcjonuje 30 Lokalnych Grup Działania. Działają one na zasadzie stowarzyszeń obejmujących trzy sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy. Każda z LGD opracowała w 2023 roku strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Strategie te obejmują lata 2023 – 2027. I są ukierunkowane m.in. na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej, przy wykorzystaniu miejscowych zasobów. - To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: funduszu rolnego, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego. Dzięki temu na dalszy zrównoważony rozwój wielkopolskiej wsi przekazujemy aż 128,5 miliona euro – podkreślił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Jedną z LGD jest Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”, z siedzibą w Starym Mieście. Należą do niego reprezentanci następujących 6 gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Obszar objęty lokalną strategią rozwoju jest taki sam, jak w perspektywie 2014 – 2020. Zwiększyła się liczna mieszkańców: z 54 886 do 55 246.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje w styczniu umowy ramowe z przedstawicielami lokalnych grup działania. W imieniu ,,Solidarnych w Partnerstwie” taką umowę podpisali: prezes Ireneusz Ćwiek i wiceprezes Kinga Szykowna. LGD będzie dysponować budżetem w wysokości 3 547 719,70 euro, co przy aktualnym kursie daje prawie 15,5 mln zł.