SAMORZĄDOWE BAGNA. POWIAT KONIŃSKI. Za blisko 600 zł kupili przewodniczącemu Nawrockiemu wywiad w Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej

Wywiad

Powiat Koniński od dłuższego czasu ,,kupuje” w Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej audycje. Płaci za to 1 700 zł miesięcznie (za 3 materiały). ,,Kupuje” piszemy w cudzysłowie, bowiem nie da się zgodnie z prawem kupić materiału dziennikarskiego, tak jak nie można kupić decyzji administracyjnej czy wyroku sądowego. W mediach mogą być zamieszczane określone materiały promocyjne, ale musi to być wyraźne zaznaczone. Wtedy za ich treść w całości odpowiada na przykład Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie. I powinno się to mieścić w określonej strategii promocyjnej samorządu.

Tymczasem forma i treść materiałów ,,kupowanych” przez Powiat Koniński wyraźnie pokazują, że są to materiały dziennikarskie. Na przykład 8 grudnia 2023 roku został wyemitowany wywiad z przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego Ryszardem Nawrockim. Odbyło się to w ramach cyklu ,,W cztery oczy”, w którym występują różnego osoby. Nigdzie nie zostało zaznaczone, że wywiad z Nawrockim jest wywiadem promocyjnym (reklamowym, sponsorowanym). Wskazują na to też pytania dziennikarza. Pierwsze brzmi: ,,Czego samorządowcy oczekują od nowego rządu?” Wydaje się, że przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego promuje przede wszystkim siebie. Dlaczego jednak jest to opłacane z pieniędzy publicznych, nie sposób zrozumieć.


Ciąg dalszy nastąpi.