DZIAŁAJ LOKALNIE. Mądra filantropia pomaga wolności

,,Rozpoczęty w 2000 roku Program ,,Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od samego początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Przez lata – w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i potrzebami jego uczestników – jego formuła ulegała przekształceniom, jednak cel – aktywizacja lokalnych społeczności – pozostaje bez zmian. W każdej kolejnej edycji PAFW przeznacza środki finansowe na działania społeczne, które mają służyć rozwiązywaniu problemów społeczności małych miast i wsi, sprzyjać rozwojowi lokalnemu niezależnie od tego, jakiej dziedziny życia dotyczą. Projekty, które dofinansowuje PAFW, są realizowane w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców” – czytamy na stronie działajlokalnie.pl.

W komisji grantowej wymagany jest udział przedstawiciela środowiska dziennikarskiego. Dziękujemy za zaproszenie Ośrodkowi Działaj Lokalnie Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”. Było to ciekawe doświadczenie, pozwalające z innej perspektywy spojrzeć na inicjatywy lokalne.