STARE MIASTO. Warsztat refleksyjny

1

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”, z siedzibą w Starym Mieście, to lokalna grupa działania skupiająca reprezentantów z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego z 6 gmin: Goliny, Grodźca, Rychwała, Rzgowa, Starego Miasta i Tuliszkowa. Działa m.in. na rzecz poprawy jakości życia w społecznościach loalnych oraz rozwoju gospodarczego.

28 lutego Stowarzyszenie zorganizowało warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz działalności LGD. Dyrektor Biura SwP Iwona Bańdosz poinformowała, że realizacja zadań przebiega zgodnie z założeniami. Na dzień 31 stycznia 2024 roku wykonano 95 proc. budżetu z okresu finansowania 2014 – 2020. I ten wynik ostatecznie będzie jeszcze lepszy.