KŁODAWA. Prezes Waldemar Marciniak o sukcesach Kopalni Soli ,,Kłodawa”

Kopalnia Soli Kłodawa (1)

Kopalnia Soli ,,Kłodawa” to największy producent soli w Polsce. Jak powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej prezes Zarządu Waldemar Marciniak, kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra. W ostatnich latach udało się wypracowywać zyski na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Znaczne środki finansowe przeznaczano na rozwój: powiększano magazyny, inwestowano w nowe linie do pakowania, modernizowano maszyny i urządzenia. To przynosiło pozytywne wyniki.

Kopalnia nadal najwięcej sprzedaje soli drogowej, czyli naturalnego środka do zwalczania śliskości zimowej. W strukturze przychodów stanowi to ok. 60 proc. (w przeszłości było to nawet ponad 70 proc.). Pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży soli spożywczej, przemysłowej, soli dla zwierząt, soli kąpielowej i innych produktów z soli. Rozwija się także turystyka. W 2023 roku kopalnię zwiedziło ok. 40 tys. osób.

W kłodawskim zakładzie pracuje ok. 780 osób. Reprezentuje ich 5 związków zawodowych. – Stawiam na współpracę, otwartość i zgodę – podkreślił prezes Marciniak. Jego zdaniem bardzo ważne jest wywiązywanie się ze zobowiązań. I gotowość do dialogu.