ŚLESIN. Klub Honorowych Dawców Krwi z własnym sztandarem

Sztandar (2a)

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Św. Jana Pawła II w Ślesinie działa od 2015 roku. Należące do niego osoby oddały do tej pory ok. 2 tysiące litrów krwi. Organizacja odgrywa także ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Od 25 maja Klub HDK ma własny sztandar, nadany przez Zarząd Główny PCK ,,jako wyraz wdzięczności i podziękowania za wieloletnie szczególne zasługi w rozwoju i upowszechnianiu idei czerwonokrzyskiej”.

Zarząd Klubu HDK tworzą: prezes Mirosław Wesołowski, sekretarz Anna Michnik-Nowak, skarbnik Michał Nowak, członkowie Zarządu: Ewa Szymczak, Marianna Wardęcka, Andrzej Ryba i Jarosław Ignaszak.

Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się mszą świętą w intencji krwiodawców, odprawioną w kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie przez ks. prałata Leszka Rybkę. W kazaniu podkreślił ofiarność tych, którzy ratują życie innych oddając własną krew. Poświęcił sztandar organizacyjny, mówiąc, jak ważną pełni rolę.

Po mszy świętej, po przemarszu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, odbyła się część oficjalna. Zebranych powitał prezes Mirosław Wesołowski. Wśród gości byli m.in.: starosta koniński Katarzyna Fryza, wicestarosta koniński Władysław Kocaj, burmistrz miasta i gminy Ślesin Piotr Maciejewski, ks. prałat Leszek Rybka, przedstawiciele władz okręgowych i rejonowych PCK, zaprzyjaźnione Kluby HDK, sponsorzy i przyjaciele ślesińskiego Klubu HDK, krwiodawcy.

Sztandar Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Św. Jana Pawła II w Ślesinie ufundowali: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie, Marianna i Bogdan Wardęccy, Jan Szmidt, Bogumił Tycz, Elżbieta i Mirosław Wesołowscy. Z rąk prezesa Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu Janusza Sibińskiego oraz prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Koninie Krystiana Karbowego odebrał go prezes Mirosław Wesołowski, przekazując następnie pocztowi sztandarowemu.

Uroczystość była okazją do uhonorowania Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Św. Jana Pawła II w Ślesinie i podziękowania za jego dotychczasową działalność. Słowa uznania przekazali przedstawiciele władz samorządowych powiatu konińskiego, miasta i gminy Ślesin, władz okręgowych i rejonowych PCK, zaprzyjaźnione Kluby HDK.

Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” otrzymali krwiodawcy: Arkadiusz Broniszewski, Kazimierz Kowalski, Andrzej Błaszczyk, Arkadiusz Działak, Iwona Elerowska, Marlena Jasiecka, Dariusz Krzyżak, Michał Garstka, Jolanta Lewandowska, Urszula Paruszkiewicz, Zbigniew Fordoński, Aldona Rybakiewicz. Odznakę ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” odebrała Aneta Położyńska. Odznakę ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” przyznano Michałowi Wojciechowskiemu.