KAWĘCZYN. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

KAWĘCZYN, POZNAŃ. Nagroda za projekt ,,650-lecie Tokar”

25 listopada w sali konferencyjnej budynku Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XVI edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”. W wydarzeniu wzięła udział Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która wraz z Markiem Zielińskim – zastępcą prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wręczyli nagrody laureatom. Uroczystość prowadziła Mariola Górniak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Na zdjęciu od lewej: Teresa Kęska; Beata Goślińska, radna gminy Kawęczyn; Mirosława Kaźmierczak, radna województwa wielkopolskiego; Marek Zieliński, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego; Jan Nowak, wójt gminy Kawęczyn; Mikołaj Grzyb, radny województwa wielkopolskiego.

SAMOBÓJSTWA. 2013 rok – 19, 2014 rok – 28, I półrocze 2015 roku – 15

Konińska Gazeta Internetowa zapytała Komendę Miejską Policji w Koninie o liczbę samobójstw w Koninie i powiecie konińskim oraz ich przyczyny (według policji). Oto odpowiedź, zawierająca także inne dane (sposób odebrania sobie życia, miejsce samobójstwa):

POLITYKA. Poseł Witold Czarnecki – Prawo i Sprawiedliwość

Rozpoczynamy prezentację materiałów związanych z parlamentarzystami z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego. Będzie je można znaleźć w zakładkach personalnych w dziale POLITYKA.

Od 16 listopada 2015 r. poseł Witold Czarnecki jest zastępcą przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

KONIN. W gronie …ambasadorów czystego środowiska. Dziękujemy za wyróżnienie

KAZIMIERZ BISKUPI. Straż z nowym samochodem

21 listopada uroczyście przekazano oraz poświęcono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim.

WIERZBINEK. Podziękowania dla wójta

WIERZBINEK. Emeryci jak rodzina

Koło Emerytów i Rencistów ,,Jedność” w Wierzbinku ma dopiero 20 lat. A więc sił do organizacji spotkań okolicznościowych mu nie brakuje. Na listopadowym jak zwykle była rodzinna i radosna atmosfera.

SOMPOLNO, WIERZBINEK. Bohaterowie Ochotniczych Straży Pożarnych

Listopad jest miesiącem pamięci o tych, którzy już odeszli. Są wśród nich wielcy patrioci oddający życie za nasz kraj w trudnych latach II wojny światowej. Z grona ofiar systemów totalitarnych wyłaniają się często zapomniani, jednak zawsze wierni, członkowie ochotniczych jednostek straży pożarnej. Nie brakowało wśród nich mieszkańców gmin Sompolno i Wierzbinek. W okresie okupacji wojennej wielokrotnie dawali oni przykład ofiarności dla dobra Ojczyzny.

KAWĘCZYN. Wójt z Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

14 listopada w Poznaniu wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak odebrał z rąk Andrzeja Halickiego, ministra administracji i cyfryzacji, Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Andrzej Halicki powiedział, że to samorząd stanowi podstawę rozwoju Polski, dlatego właśnie należy docenić tych, którzy od wielu lat działają na rzecz wspólnot lokalnych.