LICZBY. KONIN. Bardzo szybko ubywa mieszkańców

rok 2000 – 83 571
rok 2013 – 75 335
rok 2030 (prognoza) – 66 664

OŚWIATA. Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia, ale wywołuje lokalne konflikty

,,Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy – Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności – miejsc kulturotwórczych. Dlatego NIK podpowiada organizowanie społecznych debat i wysłuchań przed podjęciem decyzji o likwidacji lub pozostawieniu szkoły” – pisze Najwysza Izba Kontroli w swoim raporcie opublikowanym dzisiaj, 1 września.

Przeczytaj raport NIK ,,Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin” – tutaj

REGION KONIŃSKI. Nowy rok szkolny 2014/2015. Młodzież z niewykorzystanymi możliwościami

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Stawia on przed młodymi ludźmi, ich rodzicami i nauczycielami wyzwanie jak najlepszego wykorzystania czasu w szkołach, zarówno w zakresie zdobywania wiedzy, jak i poszerzania umiejętności społecznych. Tymczasem – jak w swoim raporcie podkreśliła Najwyższa Izba Kontroli – w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie wykorzystuje się wszystkich potencjalnych możliwości uczniów. W ramach pomiaru efektów kształcenia za pomocą EWD (edukacyjnej wartości dodanej) stwierdzono, że w połowie skontrolowanych gimnazjów oraz w trzech czwartych szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie nie uzyskali oczekiwanego przyrostu wiedzy i umiejętności po zakończeniu kolejnego etapu kształcenia.

,,Należy zaznaczyć, że podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie szkół niepublicznych osiągnęli niższe wyniki niż ich rówieśnicy ze szkół publicznych, pomimo lepszych warunków organizacyjnych w niepublicznych gimnazjach. Zdaniem dyrektorów skontrolowanych szkół przyczynami niskich wyników nauczania są m.in.: wysoka absencja uczniów na zajęciach lekcyjnych, niska motywacja do zdobywania wiedzy i wykształcenia, brak chęci do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, niski poziom wiedzy ucznia z poprzedniego etapu edukacji, przyjmowanie uczniów (z powodu niżu demograficznego) bez względu na wyniki egzaminu gimnazjalnego i ich możliwości intelektualne, niedostosowanie społeczne uczniów, problemy rodzinne oraz zmiany w egzaminach i podręcznikach szkolnych” – czytamy w raporcie NIK.

Przeczytaj raport NIK ,,Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych” – tutaj

SOMPOLNO. Dożynki Gminno-Parafialne i słowa burmistrza o napiętej sytuacji w Europie

IS_DSC_5052

,,Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście weszły w każdy dom, plon niesiemy plon”. Słowa tej pieśni zabrzmiały podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Sompolnie. ,,W imieniu własnym, lokalnej społeczności oraz władz samorządowych pragnę podziękować rolnikom i ich rodzinom za determinację oraz wytrwałość, która nieodłącznie towarzyszy im w codziennej pracy. Życzę spełnienia planów, wielu sukcesów, satysfakcji z realizacji podjętych zamierzeń, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym” – mówił burmistrz Sompolna Andrzej Kossowski.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. KONIN. Kandydat na prezydenta miasta z Kongresu Nowej Prawicy

Komitet Wyborczy Wyborców ,,Porozumienie Prawicy” (jak na razie skupia przedstawicieli Kongresu Nowej Prawicy, Solidarnej Polski, Stronnictwa Piast oraz szerokie grono osób bezpartyjnych o poglądach prawicowych i centroprawicowych) wstępnie ustalił, że kandydata na prezydenta Konina zaproponuje Kongres Nowej Prawicy, a jedynką na liście do Sejmiku Wojewódzkiego może być reprezentant Solidarnej Polski (naturalną kandydaturą jest pełnomocnik okręgowy Solidarnej Polski w Koninie Jacek Kubiak).

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. SOMPOLNO. Mieszkańcy wybiorą 15 radnych

16 listopada odbędą się wybory samorządowe. Po raz pierwszy wszyscy radni Rady Miejskiej w Sompolnie będą wybierani w okręgach jednomandatowych. Największe emocje budzi to w samym Sompolnie. Bo nie wiadomo, czy praca radnego na rzecz całego miasta przełoży się na odpowiednie poparcie w jego okręgu wyborczym. A do tej pory w Sompolnie był okręg 5-mandatowy.

Poniżej przypominamy podział gminy Sompolno na okręgi wyborcze:

LOKALNA HISTORIA. SOMPOLNO. Ocalić od zapomnienia

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) to projekt realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL to sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumentujących lokalną przeszłość. Na tej stronie można przeszukiwać zbiory tych archiwów. Część tych materiałów jest dostępna także online w Bibliotece Cyfrowej Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.


Budowa młyna przy ulicy Kaliskiej – rok 1920

TUREK. Kolonie letnie TPD w Olkuszu

2

Po raz kolejny w sierpniu 11 uroczych i pełnych wrażeń dni spędziła młodzież na zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku koloniach w Jurze Krakowsko–Częstochowskiej. Była to grupa dzieci i młodzieży od 4 do 17 lat z Turku, Koła, Grodźca, Osieka, Konina i z Łodzi. O bezpieczeństwo i dobrze zorganizowany czas zwiedzania i rekreacji dbała kadra wolontariuszy w osobach: Edyta, Agnieszka, Monika, Piotr (ratownik wodny i medyczny) oraz kierownik kolonii. Do domów koloniści wrócili wypoczęci, zdrowi i uśmiechnięci oraz pełni wspomnień.

GOLINA. Słoma z butów nie wystaje i radny Wojtuś Milicyjna Pała

1

P. R. M. w Golinie Anna Kapturska swego czasu przytoczyła rzekome słowa swojej koleżanki, która miała stwierdzić: „Anka, całe życie byłaś szanowana i nagradzana, a teraz te kmioty chcą cię wykończyć. Rzuć to wszystko, bo szkoda twojego zdrowia” (cytat: protokół z sesji). Kmiot to obraźliwie ,,człowiek nieobyty, niewykształcony, zwykle pochodzący ze wsi”. Ostatnio na sesji zauważyliśmy, że jeden z radnych niezaliczanych do kmiotów ma specyficzne dolne ubranko. Pewnie, aby wszyscy widzieli, że nie wystaje mu słoma z butów. Czekamy, aż radny Wojtuś Milicyjna Pała przyjdzie na sesję boso.

KONIN. Dziennikarski gnom w publikacji Instytutu Pamięci Narodowej

Stanisław Piguła, obecnie redaktor naczelny tygodnika ,,Przegląd Koniński”, nazywany redaktorem ,,gomułką”, w 1986 roku został zarejestrowany jako kontakt operacyjny ,,Piechur”. Informację tę podano w książce ,,NSZZ „Solidarność” Region Konin. Wybór dokumentów, tom I (1980-1981)”. Wydał ją Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu.

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej czytamy, że kontakt operacyjny to jedna z kategorii tajnej i świadomej współpracy o uproszczonych procedurach związanych z pozyskaniem i prowadzeniem „źródła” (w latach 70. i 80. często stosowana wobec członków PZPR).