1 SIERPNIA. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

(źródło: Instytut Pamięci Narodowej)

PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA

STARE MIASTO. Sportowa integracja w Ruminie

Gmina Stare Miasto po raz kolejny znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinansowanie o wartości 25 185 zł otrzymał projekt sołectwa Rumin pod nazwą ,,Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumin”.

W ramach realizacji zadania planowane jest zagospodarowanie miejsca przy stadionie poprzez zamontowanie stołu do gry w szachy, stołu do gry w ping-ponga, piłkarzyków, ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto zakupiona zostanie betonowa kostka brukowa, tablica informująca oraz ogrodzenie terenu. Całkowity koszt projektu to 35 993,06 zł.

- W tegorocznej XI już edycji konkursu złożono 284 projekty, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z regulaminem konkursu. 21 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla 137 projektów. Cieszymy się, że to szczególne miejsce w Ruminie, jakim jest boisko, będzie integrować nie tylko piłkarzy, ale wszystkich mieszkańców sołectwa – podkreślił wójt gminy Dariusz Puchała.

Głównym celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, ich aktywizacja w kierunku zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości oraz wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

STARE MIASTO. Jerzy Rzepecki ponownie prezesem OSP w Modle Królewskiej

6

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej podsumowano działalność w kadencji 2017 – 2021. Ocena wypadła pozytywnie, o czym świadczyło jednogłośnie udzielone absolutorium Zarządowi OSP. Prezes Jerzy Rzepecki nie szczędził pochwał i podziękowań. Stwierdził na przykład, że bardzo dobrze układa się współpraca z Urzędem Gminy w Starym Mieście, na czele z wójtem Dariuszem Puchałą. A w poprzednich latach zdarzało się, że pod adresem władz gminnych kierował cierpkie uwagi. Czyli nastąpiła znacząca poprawa. Najważniejszy jest jednak przyrost kadrowy. Obecnie OSP w Modle Królewskiej liczy 56 członków. 8 lat temu było ich tylko 38, co oznacza wzrost o blisko 50 procent.

KONIN. Podsumowanie projektu ,,Czytanie nie zna granic”

Projekt 2

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie oraz seniorzy z Konina i Koła rozbudzali swoją ciekawość o regionie, poezji i ekologii oraz poznawali tajniki różnych działań artystycznych w ramach projektu edukacyjnego Czytanie nie zna granic, realizowanego od września do czerwca. Projekt został sfinansowany przez Fundację ORLEN w ramach wniosku z konkursu Moje miejsce na Ziemi.

Zgodnie z założeniami w przedsięwzięciu wzięło udział 5 instytucji: Dzienny Dom Seniora w Kole, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

W trakcie realizacji uczestnicy projektu zapoznali się z biografią i twórczością regionalnych poetów z Konina i Koła. Byli wśród nich m. in.: Krzysztof Kościelski, Renata Grześkowiak, Kazimierz Oblizajek, Stefan Rusin, Paula Klama, Stanisława Fleszarowa-Muskat. Zajęcia łączyły głośne czytanie poezji z pracami twórczymi, ponieważ ekspresja twórcza pomaga wczuć się w interpretację wierszy. Połączenie literatury pięknej ze sztuką zachęciło uczestników do poznania dziedzictwa naszego regionu od innej strony oraz wpłynęło na aktywność grupy. Największą atrakcją dla wszystkich uczestników było szycie ekotoreb, gra terenowa oraz zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Koninie.

STARE MIASTO. Strażackie podziękowania w Modle Królewskiej

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej prezes Jerzy Rzepecki podziękował osobom, które były w zarządzie OSP w zakończonej kadencji. Na zdjęciu stoją (od prawej): Marek Szymczak – naczelnik w latach 2013 – 2021, Daniel Rzepecki – sekretarz w latach 2012 – 2017 i wiceprezes w latach 2017 – 2021, Daria Witkowska – sekretarz w latach 2017 – 2021, Maciej Markiewicz – zastępca naczelnika w latach 2016 – 2021.

SKULSK. Piłkarski Dzień Sportu w Mniszkach

Skulsk (2)

Kilkudziesięciu młodych zawodników wzięło udział w Dniu Sportu dla piłkarzy Klubu Sportowego ,,Orion” Skulsk, który zorganizowano na terenie kompleksu sportowego w Mniszkach. W rozgrywkach zaprezentowali się także goście z klubów w Kleczewie i Strzelnie.

Dla wszystkich przygotowano różne atrakcje. Były dmuchańce, wata cukrowa, słodkości i owoce. Na stoisku Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odważni zakładali alkogogle i próbowali przejść między pachołkami. Od KS ,,Orion” Skulsk wszyscy zawodnicy otrzymali obiad, napoje, medale, dyplomy i upominki.

EDUKACJA. Nowe możliwości kształcenia w konińskim ,,Medyku”: asystentka stomatologiczna, technik bezpieczeństwa i higieny pracy

STARE MIASTO. Dobry start dla psiaka

1

Każdy, kto zdecyduje się na adopcję bezdomnego czworonoga z terenu gminy Stare Miasto może liczyć na dobry start dla psiaka.

W tegorocznym „Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto”, przyjętym przez Radę Gminy, a zaproponowanym przez Wójta Gminy, znalazł się zapis, że osobie adoptującej bezdomnego psa, będącego pod opieką Gminy Stare Miasto, może zostać wydana „wyprawka”. W skład takiej wyprawki, w zależności od zapotrzebowania osoby adoptującej czworonoga, może wchodzić: buda dla psa, smycz, obroża, legowisko, karma, o wartości do 600 zł brutto. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stare Miasto, w ciągu 7 dni od dnia adopcji ze schroniska lub miejsca przebywania psa. Należy także dołączyć pisemne potwierdzenie, wraz z opisem psa (numer, imię, rasa). Wyprawka zostanie wydana w ciągu 14 dni.

STARE MIASTO. II Wielki Festyn Rodzinny Sołectwa Rumin

4

Z dużym zainteresowaniem spotkał się II Wielki Festyn Rodzinny Sołectwa Rumin, zorganizowany na miejscowym stadionie. Podczas imprezy wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała oraz reprezentanci każdej z siedmiu grup wiekowych KS ,,Warta” Rumin otwarli nowe kompleks szatniowy na tym obiekcie sportowym. Poświęcił go proboszcz parafii w Starym Mieście – ks. kanonik Mirosław Dereszewski, jednocześnie przekazując zawodnikom trampkarza komplet nowych strojów piłkarskich. Kompleks kontenerowo-szatniowy w Ruminie to inwestycja, która powstała z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach programu „Szatnia na Medal”. Cała inwestycja pochłonęła niemal 300 tys. zł. Połowę tej kwoty gmina pozyskała właśnie z wspomnianego programu, poza tym 30 tys. zł przeznaczyli mieszkańcy Rumina w ramach Funduszu Sołeckiego. Reszta pochodziła z budżetu gminy.

WIERZBINEK. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku