WIERZBINEK. 25 lat samorządu gminy

IS_107

Tegoroczne Spotkanie Noworoczne w gminie Wierzbinek, 6 lutego, było połączone z obchodami 25-lecia samorządności. Rozpoczęła je msza święta odprawiona w kościele w Sadlnie w 10. rocznicę śmierci Pawła Kurza, wójta gminy Wierzbinek w latach 1990 – 2006. W hali sportowej w Boguszycach odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową. Wójt Paweł Szczepankiewicz przypomniał o osiągnięciach i sukcesach lokalnej wspólnoty. Wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Walicką podziękował grupie przedstawicieli instytucji współpracujących z gminą Wierzbinek oraz pracownikom samorządowym. A sam odebrał podziękowania i gratulacje od radnych, w związku z 10-leciem pełnienia funkcji wójta.

Poniżej pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbinku (zdjęcie w większym rozmiarze):

STARE MIASTO. Współpraca z trzecim sektorem

Organizacje pozarządowe są bardzo ważnym partnerem dla samorządów. Skupiają lokalną społeczność i realizują wiele zadań publicznych zleconych przez gminy. Na temat współpracy sektora samorządowego i pozarządowego dyskutowano na spotkaniu w dniu 3 lutego w Starym Mieście. Udział w spotkaniu informacyjnym wzięło 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

KAZIMIERZ BISKUPI. Sławomir Szczepański prezesem OSP

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim podsumowano działalność za ostatni rok. Funkcję prezesa OSP na kolejną kadencję objął Sławomir Szczepański.

KAZIMIERZ BISKUPI. Węże dusiciele

Dzieci, które uczęszczały na zajęcia w ramach ,,Ferii z GOKiem” obejrzały spektakl ,,Węże dusiciele”. Niezwykłe przedstawienie przygotował Teatr Edukacji z Wrocławia. Wraz z dziećmi niecodzienne emocje przeżywały także mamy.

KAZIMIERZ BISKUPI. Rozkręcili lokalną kulturę, czyli od święta ryby do malowania przystanków

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, jako jeden z pięćdziesięciu z całej Polski, brał udział w projekcie ,,Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015”, dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Dotacja wyniosła 30 000 zł. Dzięki niej w pierwszej części projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, a w drugiej zorganizowano dla nich konkurs pod nazwą „Rozkręcamy kulturalny Kazimierz”. Spośród zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów na wydarzenia kulturalne wybrano siedem, które realizowano od sierpnia do listopada 2015. Nagrodzone projekty to: „Święto ryby”, „Pięciu Braci Męczenników w rzeźbie”, „Odnawiamy stare przystanki”, „Najmłodsi kazimierzanie napiszą opowiadanie”, „Baw się ogniem ze strażą pożarną”, „Poszukiwacze skarbów przeszłości” oraz „Bo to jest teatr, a teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”.

TULISZKÓW. GKS Polonus Kazimierz Biskupi wygrał Halowy Turniej Juniorów Starszych w Piłce Nożnej

8 drużyn wzięło udział w Halowym Turnieju Juniorów Starszych w Piłce Nożnej, który odbył się 23 stycznia w Tuliszkowie. Jego współorganizatorem był Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Najlepsza okazała się ekipa GKS Polonus Kazimierz Biskupi, która w finale pokonała 5:3 zawodników z LKS Ślesin. Na trzecim miejscu znaleźli się gospodarze turnieju – Tulisia I Tuliszków – którzy w meczu o brąz wysoko pokonali LZS Polonię Golinę 13:1. V miejsce zajęli Zjednoczeni Rychwał, VI – Straszkovia Straszków, VII – GKS Sompolno, VIII – Tulisia II Tuliszków.

KONIN, POWIAT KOLSKI, POWIAT KONIŃSKI, POWIAT SŁUPECKI. Można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w 2016 roku realizuje bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego. Z bezpłatnych usług prawnych mogą korzystać osoby wymienione w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku, czyli: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego; posiadające ważną legitymację weterana; osoby, które nie ukończyły 26 lat; osoby, które ukończyły 65 lat; doświadczyły wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej i znalazły się w sytuacji zagrożenia. Zaproponowane rozwiązanie ma zapewnić łatwiejszy dostęp osób uprawnionych do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem zasady poufności.

Poradnictwo prawne jest świadczone w powiecie konińskim w następujących punktach:

I Punkt poradnictwa:

62-540 Kleczew, ul. Strażacka 2, budynek wielofunkcyjny
- Kleczew, poniedziałki, w godz.10.00 – 14.00, adwokat Anna Świejkowska–Babacz

62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 2, Gminny Ośrodek Kultury
- Kazimierz Biskupi, wtorki i środy, w godz. 10.00 – 14.00, adwokat Aneta Koziarska

62-590 Golina, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Miejsko-Gminny Dom Kultury
- Golina, czwartki i piątki, w godz. 10.00 – 14.00, adwokat Ewa Kaczorowska–Weber

KAZIMIERZ BISKUPI. Zakończenie projektu ,,Rozkręcamy kulturalny Kazimierz”

KAZIMIERZ BISKUPI. Nieodpłatna pomoc prawna

KAZIMIERZ BISKUPI. Inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Rok 2015 w sprawach inwestycyjnych był rokiem dużych wyzwań i wytężonej pracy. W budżecie zaplanowano 25 inwestycji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych oraz z budowami: wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników, placów zabaw, oświetleń ulicznych i drogowych, a także innych zadań. W trakcie roku dokonywano analizy, aktualizacji, weryfikacji i zmian w inwestycjach oraz dodano nowe. W sumie zrealizowano 75 zadania na podstawie zawartych umów, zleceń i faktur , co dało łącznie 47 kompleksowo wykonanych inwestycji.

Zestawienie istotnych inwestycji zrealizowanych w 2015 roku: