STARE MIASTO. Przedszkola kosztują ponad 4 miliony złotych

Ponad 4 miliony złotych kosztuje utrzymanie przedszkoli w gminie Stare Miasto – wynika z informacji wójta Stare Miasto Ryszarda Nawrockiego przedstawionej na konferencji prasowej podsumowującej pierwszą połowę kadencji 2014 – 2018. W materiale rozdanym dziennikarzom czytamy: ,,W okresie 2 ostatnich lat jak i okresie wcześniejszym priorytetem stało się upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Dzięki wcześniej pozyskanym środkom z funduszy unijnych, oddaniu do użytku nowego obiektu przedszkolnego dla 150 dzieci, adaptacji innych obiektów i pomieszczeń – w budynku komunalnym w Liścu Wielkim dla 65 dzieci i budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ruminie dla 25 dzieci – udało się zabezpieczyć miejsca dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne funkcjonują także przy wszystkich szkołach podstawowych, tj. w Żychlinie (3 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), Barczygłowie (2 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), Modle Królewskiej (2 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), w Żdżarach (2 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), w Liścu Wielkim (2 oddziały dla dzieci 6-letnich), w Starym Mieście (jeden oddział dla dzieci 6-letnich)”.

STARE MIASTO. Czy to protesty zablokowały inwestycję w Ruminie?

Wójt Ryszard Nawrocki

,,Musimy się wsłuchiwać w głosy mieszkańców” – mówił na konferencji prasowej w Starym Mieście wójt Ryszard Nawrocki, uzasadniając wydanie odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przerobu piasków kwarcowych w Ruminie. Bardzo enigmatycznie przedstawił przesłanki merytoryczne, opisując je jako: ,,może występować zapylenie”, ,,wokół jest duży teren budownictwa mieszkaniowego”, nastąpi naruszenie układu komunikacyjnego. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem sądowym, sprzeciw mieszkańców gminy nie może stanowić podstawy do wydania negatywnej decyzji środowiskowej. Prawo nakazuje jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag i wniosków. Jeżeli więc inwestor się na to zdecyduje, szykuje się ciekawa batalia prawna. Jej pierwszym ogniwem może być Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie, a kolejnymi – sądy administracyjne. Na pewno jednak wiadomo już, że nastąpiły straty wizerunkowe gminy Stare Miasto jako przyjaznej inwestorom.


KAZIMIERZ BISKUPI. Czy szkoła w Kozarzewie przestanie istnieć?

IS_053

Rada Gminy w Kazimierzu Biskupim, przy 7 głosach ,,za”, 5 – ,,przeciw” i jednym wstrzymującym się – podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie. Przesądziły o tym argumenty finansowe i demograficzne. W ,,podstawówce” kształci się jedynie 41 uczniów. W związku z tym gmina musi dokładać do jej utrzymania znaczące środki finansowe. Jak wynika z informacji wójta Jana Sikorskiego, jeżeli w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Biskupim koszt utrzymania jednego ucznia wynosi trochę ponad 12,1 tys. zł, to w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozarzewie – ponad 23,1 tys. zł. Przeciwko planom likwidacji protestują rodzice uczniów i nauczyciele. Uważają oni, że tego rodzaju decyzję powinien poprzedzić niezależny audyt finansowy. I należy uwzględnić nie tylko oświatową rolę placówki, ale także społeczno-kulturową. Obecnie zainteresowani czekają na opinię kuratora oświaty. Jeżeli będzie ona negatywna i wójt się od niej nie odwoła, stanie się ona wiążąca dla lokalnego samorządu. A tym samym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozarzewku będzie dalej funkcjonował.

SOMPOLNO. Fatalna jakość decyzji administracyjnych burmistrza Romana Bednarka. Kto w gminie Sompolno konsumuje (finansowe) czekoladki?

W ostatnich miesiącach burmistrz Sompolna Roman Bednarek wielokrotnie naruszał przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do redaktora naczelnego Konińskiej Gazety Internetowej Zbigniewa Nabzdyka. Ze zdumieniem obserwowaliśmy jego prawne fikołki, zastanawiając się, jak nisko może upaść jakość wydawanych w gminie Sompolno decyzji administracyjnych. Ostatnio burmistrz Bednarek przeszedł nawet samego siebie. Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie artykuły żywnościowe konsumuje się w gminie Sompolno na koszt podatników? Czy na ich koszt konsumuje się także na przykład czekoladki? Burmistrz Bednarek odpowiedział – mówiąc zwyczajnym językiem – że nie powie. Odwołaliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. SKO uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta Sompolno. A w uzasadnieniu zmiażdżyło jakość tej decyzji i poprzedzające ją postępowanie. Otóż Burmistrz Miasta Sompolno naruszył art. 107 par. 3 kpa, art. 35 kpa oraz ogólne zasady kpa, w szczególności art. 6,7,8,9,11,12.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Finansowa wędka nie tylko dla młodych

Założenie własnej firmy oraz jej utrzymanie przez dłuższy okres nie jest prostym zadaniem. Szansą dla mieszkańców rejonu konińskiego są jednak Fundusze Europejskie. Finansowe wędki czekają na tych, którzy mają ciekawy pomysł na własny biznes, są przynajmniej trochę odważni i otwarci na nowe wyzwania. I oczywiście spełniają wyznaczone kryteria, na przykład wiekowe czy związane z miejscem zamieszkania. Jedno z zielonych świateł dla lokalnej przedsiębiorczości już się zapaliło. Miasto Konin podpisało bowiem umowę na realizację projektu pod nazwą ,,Bądź przedsiębiorcą w Koninie – dotacja czeka”, a Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie ma zagwarantowane środki finansowe na projekt ,,Dotacje dla startupów”. W sumie do tych dwóch instytucji z Funduszy Europejskich ma trafić ok. 3,75 mln zł. A to pozwoli na finansowe i szkoleniowe wsparcie kilkudziesięciu osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

STARE MIASTO. 10 grudnia można zobaczyć komedię

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Jak przygotować wniosek i biznesplan?

KONIN, GOLINA. Dzień Podchorążego w Kawnicach

IS_142

Powstanie listopadowe jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Rozpoczęli je wieczorem 29 listopada 1830 roku uczniowie warszawskiej Szkoły Podchorążych (jej siedziba mieściła się w Łazienkach Królewskich) szturmem na Belweder, siedzibę Konstantego Romanowa, gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego. W rocznicę tego wydarzenia obchodzony jest Dzień Podchorążego. Od 18 lat z inicjatywy Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej, którego dowódcą jest rotmistrz Maciej Chojnacki, odbywa się on także w rejonie konińskim. 26 listopada taką uroczystość zorganizowano w Kawnicach. Po mszy świętej, odprawionej w kościele Matki Bożej Pocieszenia, przy pomniku ku czci poległych i zasłużonych Ziemi Kawnickiej odbył się apel poległych. Żołnierze z Powidza oddali salwę honorową. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Na koniec zebrani zobaczyli defiladę. Druga część Dnia Podchorążego odbyła się w Bieniszewie.

GOLINA. 90 lat OSP w Kraśnicy. Gasili pożary i wystawili …,,Zemstę” Aleksandra Fredry

IS_210

,,Cofnijmy się myślą wstecz, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra naszych bliźnich i całej społeczności naszego środowiska” – mówił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy Karol Garbarczyk na uroczystości 90-lecia działalności OSP. Obecnie straż liczy 83 członków, w tym 53 czynnych. Jubileusz zainaugurowała msza święta w intencji strażaków, odprawiona w kawnickim sanktuarium, z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych i władz OSP, strażaków i mieszkańców.

Na spotkaniu w remizie w Kraśnicy historię miejscowej OSP przedstawił prezes Karol Garbarczyk. Liczna grupa członków OSP została wyróżniona. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Karol Garbarczyk, Edward Witkowski, Stefan Szczepaniak; srebrny: Krzysztof Ciepliński, Piotr Jackowski; brązowy: Janusz Jaskólski, Stanisław Broskowski, Paweł Garbarczyk, Michał Szczepaniak, Jacek Jackowski, Gustaw Kaźmierski. Odznaka „Wzorowy Strażak” trafiła do: Adama Garbarczyka, Jakuba Jackowskiego, Bartosza Majdźińskiego. Odznakę za wysługę lat otrzymali: za 45 lecie – Józef Sypniewski, Stefan Szczepaniak; za 40-lecie – Grzegorz Roszak, Józef Walczak; za 35-lecie – Wiesław Jackowski, Andrzej Pawlaczyk, Piotr Jackowski; za 30-lecie – Kazimierz Dopytalski, Jacek Jackowski, Piotr Laskowski; za 25-lecie – Edward Witkowski, Michał Chojnacki, Arkadiusz Zioła, Krzysztof Pawlaczyk; za 20-lecie – Marcin Szczepaniak, Paweł Szczepaniak; za 15-lecie – Janusz Jaskólski; za 10-lecie – Arkadiusz Roszak, Józef Kaźmierski, Michał Szczepaniak, Adrian Stasiński; za 5-lecie – Waldemar Kopczyński, Adam Garbarczyk, Sebastian Pałasz, Robert Stasiński, Jakub Jackowski, Tomasz Garbarczyk.

STARE MIASTO. Artur Barciś – spotkanie autorskie