WIERZBINEK. 9 marca Gminny Dzień Kobiet z koncertem Andrzeja Rosiewicza. Zaprasza wójt Paweł Szczepankiewicz

KAZIMIERZ BISKUPI. Dzień Kobiet dla pań z sołectwa Kamienica

2

Dzień Kobiet dla pań z sołectwa Kamienica odbył się w restauracji ,,Kakadu” w Koninie, tym razem w stylu hawajskim. Przygotowano wspólne zabawy i konkursy, nie zabrakło też tańców. Sołtys Gabriel Lewandowski, radny Janusz Stefański oraz wójt Jan Sikorski wręczyli każdej z pań kwiatki i słodkości. Ponadto wójt i mieszkaniec Kazimierza Biskupiego Marian Wójkowski podczas minikoncertu złożyli paniom śpiewające życzenia.

KAZIMIERZ BISKUPI. Zabawa walentynkowa w Tokarkach

2

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarkach odbyła się zabawa walentynkowa, podczas której wręczono słodkie upominki dla milusińskich z miejscowego sołectwa. Organizatorami uroczystości byli: sołtys sołectwa Tokarki Sławomir Staszak wraz z Radą Sołecką oraz wójt Jan Sikorski. O animacje podczas zabawy zadbali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.

HISTORIA. Bohaterowie gminy Sompolno w Armii Andersa

Maj jest szczególnym miesiącem pamięci wśród Polaków. Już trzeciego dnia miesiąca Kościół w Polsce obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Maryja, która towarzyszyła Narodowi Polskiemu przez cały okres jego historii w momentach chwały i tragedii, była obecna również w myślach i w modlitwie w trudnych chwilach II wojny światowej. Jednym z takich momentów były walki w maju 1944 roku o masyw Monte Cassino, zakończone zwycięstwem Armii Andersa, opłacone jednak obficie krwią polskiego żołnierza – rycerza Królowej Polski.

Gmina Sompolno, położona w północno-wschodniej Wielkopolsce, może szczycić się licznymi obrońcami Ojczyzny z czasów walk II wojny światowej i walk o suwerenność kraju po 1945 roku. Wśród wielkiej grupy zasłużonych bohaterów znajdują się również Ci, którzy zgodnie ze słowami przysięgi wojskowej ,,(…) za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego Męka. Amen” ginęli na stokach Monte Cassino.

POLITYKA. KONIN – WARSZAWA. Zofia Itman podchodzi do prezesa z plikiem kartek

,,Po złożeniu kwiatów przed Pałacem do prezesa podchodzi kobieta i wręcza mu plik kartek w foliowej koszulce” – to nie zdanie z kiepskiego kryminału, ale z internetowego wydania największego dziennika w Polsce. Do zdarzenia doszło na obchodach miesięcznicy smoleńskiej. Prezes to lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Kobieta to wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, była dyrektorka Biura Poselskiego Witolda Czarneckiego w Koninie (Czarnecki to szef struktur PiS w okręgu konińsko-gnieźnieńskim). Plik kartek to według ,,Faktu” donos Zofii Itman na Witolda Czarneckiego. A wręczenie kartek – najbardziej głośne medialnie wydarzenie w dotychczasowym 64-letnim życiu radnej.

Zofia Itman na tegorocznym spotkaniu noworocznym PiS w Koninie.

STARE MIASTO. 45. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

2

8 lutego odbył się 45. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość organizowana jest w gminie Stare Miasto od 1973 roku. Pierwsze jubileusze odbywały się w remizach OSP oraz w Urzędzie Gminy. Współcześnie jubileusze organizowane są zamiennie w restauracjach znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto. Tegoroczny odbył się w Restauracji „Ranczo” w Kazimierowie.

Witając przybyłych gości wójt gminy Ryszard Nawrocki przypomniał, że zgodnie z Konstytucją RP małżeństwo i rodzina znajdują się pod opieką i ochroną prawa. W swoim przemówieniu podkreślił również fakt, że wszyscy zgromadzeni małżonkowie są wzorem dla młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłość i związki małżeńskie. Na zakończenie Ryszard Nawrocki poprosił małżonków o wzajemne podziękowanie sobie za zgodny, szczęśliwy i trwały związek.

SOMPOLNO. Karnawałowy Bal Seniorów 2018

2

Karnawałowy Bal Seniorów 2018 w Sompolnie pokazał, że w każdym wieku można się znakomicie bawić i cieszyć życiem. A taniec odmładza i dodaje sił. Prezes Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie Bolesław Wolski tryskał humorem. I dziękował wszystkim, którzy wspierają seniorów.

Organizatorzy zadbali o to, aby uczestnicy karnawałowego spotkania dobrze się bawili. I uwierzyli, że każdy ma tyle lat, na ile się czuje.

WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne Gminy Wierzbinek 2018

Spotkanie Noworoczne Wierzbinek 2018 (28)

Spotkanie Noworoczne Gminy Wierzbinek 2018 w Buguszycach było okazją do posumowania roku 2017. O zrealizowanych zadaniach i sukcesach lokalnego samorządu mówił wójt Paweł Szczepankiewicz. Wspólnie z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Walicką wręczył podziękowania za współpracę i wsparcie okazane gminie Wierzbinek. Otrzymali je: Krzysztof Żabierek – za popularyzowanie i odkrywanie lokalnej historii, Łukasz Budziński – za współpracę z gminą Wierzbinek w dziedzinie sportu na rzecz dzieci i młodzieży, Społeczność Szkoły Podstawowej w Morzyczynie – za podjęcie działań w nadaniu imienia biskupa Romana Andrzejewskiego (odebrał dyrektor szkoły Wojciech Szczepaniak), Przedstawiciele Sekcji Tenisa Stołowego Klubu „Górnik Wierzbinek” – za wybitne osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie gminy Wierzbinek, Koło Gospodyń Wiejskich Wilcza Kłoda – za współpracę i zaangażowanie w krzewieniu kultury polskiej wsi oraz integrację lokalnego środowiska, ks. Krzysztof Szcześniak – za współpracę z lokalnym samorządem, Czesław Wąsowicz – za współpracę z gminą Wierzbinek, Janusz Dłużewski – za okazaną pomoc i wsparcie finansowe na rzecz gminy Wierzbinek.

Wystąpiły: Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka, na czele z kapelmistrzem Miłoszem Kucalem, oraz gościnnie Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Rychwała, pod kierunkiem Magdaleny Pająk.

WIERZBINEK. Podziękowanie dla Krzysztofa Żabierka

1

Na Spotkaniu Noworocznym 2018 w Boguszycach jedno z okolicznościowych podziękowań od Wójta Gminy Wierzbinek trafiło do Krzysztofa Żabierka – ,,za popularyzowanie i odkrywanie lokalnej historii”. Pan Krzysztof swoje teksty publikował także w Konińskiej Gazecie Internetowej (www.koninskagazetainternetowa.pl, www.powiatkoninski.pl).

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

SKULSK – WIERZBINEK. Dla przewodniczącej kwiaty, dla wójta – woda do kwiatów

1

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku Jan Wadelski jest znany z poczucia humoru i niekonwencjonalnych wypowiedzi. Na Spotkaniu Noworocznym Gminy Wierzbinek w Boguszycach – w imieniu samorządu Gminy Skulsk – wręczył przewodniczącej Rady Gminy w Wierzbinku Elżbiecie Walickiej bukiet kwiatów, a wójtowi Pawłowi Szczepankiewiczowi – jak to sam określił – …,,wodę do kwiatów”.