KONIN, KAZIMIERZ BISKUPI, KOŁO, TUREK, SŁUPCA. Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich realizuje ze środków Ministra Sprawiedliwości – Funduszu Sprawiedliwości – zadanie publiczne polegające na udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym.

W celu realizacji zadania utworzone zostały Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie, Słupcy, Kole, Turku i Kazimierzu Biskupim. Dla osób pokrzywdzonych czynna jest całodobowa infolinia o numerze 792 592 909. Ponadto uruchomione zostały telefony do osób pierwszego kontaktu. W Koninie czynny jest telefon 792 592 072, w Słupcy – 792 592 027, w Turku – 792 592 034, w Kole 792 592 042, w Kazimierzu Biskupim – 792 592 884.

Udzielana jest m.in. bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. Można skorzystać z mediacji. A także otrzymać pomoc rzeczową. Na spotkanie z prawnikiem i psychologiem należy się wcześniej umówić.

Wszystkim korzystającym z pomocy zapewniona jest dyskrecja i kompetentna pomoc. Serdecznie zapraszamy.

DO REDAKCJI. Prezydent RP Andrzej Duda o znaczeniu Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

,,Suwerenna, demokratyczna Rzeczpospolita Polska nie może ignorować zjawiska tzw. wykluczenia prawnego. Jest ono groźne dla trwałości naszej narodowej wspólnoty i godzi w fundamentalne zasady konstytucyjne, takie jak sprawiedliwość społeczna czy równość wszystkich obywateli wobec prawa”, ,,Dla niejednego Polaka nieodpłatna pomoc prawna może być bezcennym kołem ratunkowym i nie jest żadną ujmą, aby po nią sięgnąć” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda do Redakcji Konińskiej Gazety Internetowej, zachęcając do udziału w akcji informacyjnej na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.

KONIN. Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce

1

18 lutego w murach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie kolejny raz odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce, przyznane uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W uroczystości uczestniczyli: członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania (Centra nr 1 i nr 2), Rawicza, Złotowa i WSCKU we Wrześni. Organizatorem i gospodarzem spotkania było WSCKZiU w Koninie.

Jak poinformował dyrektor konińskiego Centrum Wojciech Szymczak, uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 roku stworzyła możliwość nagradzania uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a jednocześnie przez swoje zaangażowanie i postawę godnie reprezentują Centra w środowiskach lokalnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24 stycznia 2019 roku stypendia zostały przyznane po raz trzeci. Tradycyjnie wydarzenie to miało bardzo uroczystą oprawę. Samorząd Województwa Wielkopolskiego chciał w ten sposób podkreślić rangę stypendiów oraz wagę, jaką przywiązuje do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i rozwoju Centrów. Oprócz uhonorowania uczniów za wyniki w nauce i zaangażowanie w działania na rzecz środowisk lokalnych stypendia te mają również na celu promowanie jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i zachęcenie młodzieży oraz dorosłych do podjęcia nauki w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ogółem stypendia otrzymało 123 uczniów i słuchaczy tych jednostek. Z konińskiego Centrum stypendia uzyskało 26 uczniów.

WIERZBINEK. O uzależnieniach i cyberpułapce

2

Uczniowie z gminy Wierzbinek, zgromadzeni w hali sportowej w Boguszycach, wzięli udział w zajęciach profilaktycznych dotyczących m.in. uzależnień i przemocy w internecie. Dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Poznali też niebezpieczeństwa, jakich źródłem mogą być nowe technologie i internet.

STARE MIASTO. W Kazimierowie powstaną mieszkania socjalne

W styczniu br. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę budynku komunalnego po szkole podstawowej w Kazimierowie na cele mieszkalne. Budynek przejdzie remont generalny polegający na wymianie okien i drzwi, tynków, powłok malarskich oraz instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. Położone zostaną nowe tynki oraz powłoki malarskie. W budynku zamontowana zostanie instalacja gazowa, podłączona do zewnętrznego zbiornika podziemnego.

KRAJ. Pożegnanie byłego premiera Jana Olszewskiego

KONIN, POZNAŃ. Dla czystego powietrza

SONY DSC

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski zachęca do skorzystania z programu rządowego ,,Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie lub całkowite uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego albo osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Temat wdrażania programu rządowego ,,Czyste Powietrze” przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu był omawiany 12 lutego na Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Wojewódzkiego.

STARE MIASTO. Seniorzy na zabawie karnawałowej

1

Działający przy Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto Klub Seniora zorganizował zabawę karnawałową dla swoich członków oraz dla gości z zaprzyjaźnionego Klubu Seniora ze Ślesina. Spotkanie z udziałem ponad 70 osób odbyło się w „Pensjonacie nad Zalewem”. W czasie imprezy seniorzy po raz kolejny dali przykład kulturalnej zabawy i udowodnili, że pomimo upływających lat nadal można się świetnie bawić.

STARE MIASTO. Zmiany w Stowarzyszeniu Samorządowym A2-Wielkopolska

2

6 lutego w staromiejskiej bibliotece odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Samorządowego A2-Wielkopolska. Ustępujący prezes Ryszard Nawrocki złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, zwracając uwagę m.in. na jego szeroką aktywność oraz udział w targach, na których promowano oferty inwestycyjne jego członków.

W minionej kadencji Stowarzyszenie zorganizowała dwie konferencje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i zostały ocenione bardzo wysoko. Ryszard Nawrocki zaprezentował również statuetkę, jaką organizacja otrzymała za działalność na rzecz powiatu konińskiego w kategorii działalność społeczna.

STARE MIASTO. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw

Wójt Gminy Stare Miasto ogłosił konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Stare Miasto.

  1. Konsultacje trwają od 7 do 15 lutego br. i dotyczą wszystkich 16 sołectw gminy Stare Miasto.
  2. Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą:
  • Wydłużenia kadencji Rady Sołeckiej do 5 lat i dostosowanie jej do długości kadencji Rady Gminy;
  • Rozdzielenie funkcji Sołtysa i członka Rady Sołeckiej (dotychczas Sołtys był Przewodniczącym Rady Sołeckiej);
  • W pozostałych punktach projekty statutów określają zadania Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz sposób ich realizacji, określają zasady i tryb wyborów oraz kontrolę i nadzór organów Sołectwa.

Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, którą pełnoletni mieszkaniec może wypełnić raz. Projekty statutów sołectw oraz ankieta konsultacyjna znajdują się na: stronie internetowej gminy Stare Miasto (www.stare-miasto.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto (www.bip.stare-miasto.pl). Można je również pobrać w Urzędzie Gminy i u każdego z Sołtysów.

Konsultacje prowadzone są w formie papierowej i elektronicznej. Konsultacje w formie papierowej – wypełnione ankiety należy składać: w Urzędzie Gminy osobiście lub listownie albo u Sołtysów. Konsultacje w formie elektronicznej – wypełnione ankiety należy zeskanować i przesłać na adres: konsultacje@stare-miasto.pl

Sołectwa gminy Stare Miasto: Barczygłów, Bicz, Główiew, Janowice, Karsy, Kazimierów, Krągola Pierwsza, Krągola, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Modła Królewska, Rumin, Stare Miasto, Trójka, Żdżary, Żychlin.