WIERZBINEK. Od 1 kwietnia wyższe opłaty za śmieci

Rada Gminy w Wierzbinku podwyższyła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaczną one obowiązywać od 1 kwietnia. W przypadku odpadów segregowanych, stawka została podwyższona z obecnych 8 zł do 10 zł. W przypadku niesegregowanych z 12 zł do 13 zł.

KRUS. KONIN. W roku 2016 mniej wypadków w rolnictwie. Ale wzrost w gminie Ślesin i w gminie Skulsk

1

W 2016 roku na terenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 109 zdarzeń wypadkowych. To o 29 mniej niż rok wcześniej. Ale w dwóch gminach sytuacja się pogorszyła. W gminie Ślesin było 14 wypadków (o 5 więcej niż w roku 2015). Tyle samo odnotowano w gminie Skulsk (wzrost o 3). Najczęściej wypadki były związane z upadkiem osób; pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz uderzeniem, przygnieceniem i pogryzieniem przez zwierzęta. Informacje te przedstawiła Ewa Jakubowska, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w PT KRUS w Koninie, na spotkaniu z dziennikarzami i członkami Powiatowej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym. Sprawozdanie z działalności Komisji zaprezentował starszy inspektor pracy Grzegorz Dutkiewicz. W roku 2016 organizowano m.in. szkolenia i konkursy dla rolników i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wizytowano także prace polowe.


STARE MIASTO. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

2

Uroczystość Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego ma w gminie Stare Miasto bardzo długą tradycję. Pierwszy raz odbyła się ona w 1973 roku w remizie OSP, a w latach późniejszych w Urzędzie Gminy. Współcześnie jubileusze organizowane są zamiennie w restauracjach znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto. Tegoroczny odbył się w „Pensjonacie nad Zalewem”.

GOLINA. Bal Samorządowy 2017

IS_004

Gmina Golina ma długie tradycje organizowania balów samorządowych. Tegoroczny odbył się 11 lutego w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie. Gości powitali: przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak i burmistrz Mirosław Durczyński. Jako organizator pieczę nad dobrą zabawą sprawował dyrektor Domu Kultury Damian Ciesielski.

WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2017 w Boguszycach

IS_470

Na Spotkaniu Noworocznym 2017, które odbyło się 10 lutego w hali sportowej w Boguszycach, podsumowano działalność samorządową w roku ubiegłym. Osiągnięcia i sukcesy wspólnoty lokalnej przedstawił wójt Paweł Szczepankiewicz. Zwrócił uwagę nie tylko na zrealizowane inwestycje, ale także na aktywność społeczną. Spotkanie Noworoczne było połączone z jubileuszem 25-lecia działalności Gminnej Orkiestry Dętej.

WIERZBINEK. Jubileusz 25-lecia Gminnej Orkiestry Dętej

IS_642

Gminna Orkiestra Dęta w Wierzbinku to muzyczna wizytówka gminy. Na Spotkaniu Noworocznym obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji członkowie orkiestry otrzymali okolicznościowe medale. Kapelmistrz Miłosz Kucal odebrał jubileuszową statuetkę oraz wiele gratulacji i podziękowań. Ponadto szczególne podziękowanie za działalność w Gminnej Orkiestrze Dętej, poświęcenie i pracę na rzecz gminy Wierzbinek w czasie różnych imprez i wydarzeń kulturalnych w okresie wielu lat otrzymali: Ryszard Andrzejewski, Władysław Deręgowski, Stanisław Susłyk i Krzysztof Ponikierski.

WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2017 – podziękowania za współpracę

IS_409

Spotkaniu Noworoczne 2017 w Boguszycach było okazją do podziękowania za współpracę i wsparcie okazane gminie Wierzbinek. Statuetki od wójta Pawła Szczepankiewicz i przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Walickiej otrzymali: Karolina i Andrzej Jesiołowscy, Paweł Reszke, Leszek Szczęsny, Ireneusz Nogal – firma Surgo Papier. Lilii Filutowskiej, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie – Filia w Wierzbinku, podziękowano za współpracę z gminą Wierzbinek w rozwijaniu kultury muzycznej. A Piotr Zajdel otrzymał statuetką za współpracę z gminą Wierzbinek w rozwijaniu aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.


WIERZBINEK. Daniela Koszal Pracownikiem Roku 2016

IS_588

Na Spotkaniu Noworocznym 2017 w Boguszycach statuetkę Pracownik Roku 2016 otrzymała Daniela Koszal. Za kompetencje zawodowe, uczynność, cierpliwość i uśmiech. Laureatka była całkowicie zaskoczona, a tym samym do tych cech należy także dodać skromność. Warto podkreślić, że Daniela Koszal jest wszechstronnym urzędnikiem, zajmuje się bowiem m.in. sprawami rolnictwa oraz …profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

KRUS. Konkurs ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

1

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosił XV edycję Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w kategorii gospodarstw indywidualnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Patronat nad nim objął Prezydent RP Andrzej Duda. Konkurs jest organizowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

RYCHWAŁ. Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

3

,,Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” – pod takim hasłem w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale odbyło się rejonowe spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi. Patronat nad nim objął wojewoda wielkopolski. Przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa zapoznali zebranych z najnowszymi informacjami z obszarów swojej działalności, rozwiązaniami prawnymi, możliwościami, jakie stoją przed rolnikami. Nie zabrakło także omówienia problemów, związanych m.in. z ptasią grypą.

Jedną z prelegentek była Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierowniczka Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie