SAMORZĄDOWE PRYSZCZE. Gdyby rzecznik prasowy rządu przygotowywał tematy dla TVN

Lista zadań powiatowego rzecznika prasowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie. Jeszcze jest dostępna, bo jesteśmy przekonani, że po tekstach Konińskiej Gazety Internetowej już tak nie będzie.

Trudno powiedzieć, kto ustalił zadania rzecznika. Jednym z nich jest ,,przygotowywanie tematów cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych o powiecie”.

Zawsze nam się wydawało, że w demokratycznym państwie tematy przygotowują niezależni dziennikarze, a nie na przykład powiatowy rzecznik prasowy, czyli urzędnik samorządowy. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby na oficjalnej stronie rządowej pojawiło się zdanie, że jednym z zadań rzecznika prasowego jest ,,przygotowywanie tematów”, na przykład dla TVN czy telewizji publicznej. I jak by to odebrano w Brukseli. Sprawa nie schodziłaby z pierwszych stron gazet przez wiele tygodni.

W Starostwie Powiatowym w Koninie nie mają jednak wyobraźni. A powiatowy rzecznik prasowy ,,przygotowuje tematy cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych o powiecie”, czyli robi coś, czego nie powinien. I jeszcze mu dobrze za to płacą.

WIERZBINEK. 20 lat zespołu ,,Na swojską nutę”

Na swojską nutę

20-lecie działalności obchodził zespół ,,Na swojską nutę”. Jubilatów uhonorowano na Spotkaniu Noworocznym 2024 w Boguszycach.

Zespół powstał z inicjatywy Zofii Śmigielskiej, ówczesnej bibliotekarski. Od 2005 roku kierownictwo nad nim objęli Arleta i Marek Kaczalscy. Zespół tworzy 11 osób: Arleta Kaczalska, Halina Jezierska, Bożena Kurz, Arleta Kwiatkowska, Emilia Rejniak-Henke, Krystyna Zielińska, Grażyna Łachecka, Anna Pozniur, Marek Kaczalski, Stanisław Kotrych i Ryszard Andrzejewski.

W repertuarze grupy są utwory ludowe, przede wszystkim z regionu Kujaw i Wielkopolski. Członkowie zespołu wykazują dbałość i troskę o zachowanie lokalnej tradycji muzycznej, miejscowej gwary i dawnych strojów. Grupa może pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Największe sukcesy to Grand Prix na Festiwalu Kultury „W stronę tradycji” w Kramsku i nominacja do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

ŚLESIN. Nowy most nową wizytówką miasta

Jak poinformował Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w styczniu został ogłoszony przetarg na wykonanie nowego mostu w Ślesinie. Do Redakcji Konińskiej Gazety Internetowej przesłano także wizualizację tej inwestycji.

POLITYKA i DEMOKRACJA. Bezprecedensowy kryzys ustrojowy

,,Kwestia ułaskawienia i ponownego skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wbrew twierdzeniom obu stron konfliktu nie jest oczywista. Nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że istnieją różne poglądy prawne i interpretacje przepisów. Poważny problem pojawia się wtedy, gdy nie ma instytucji o niekwestionowanym autorytecie, która mogłaby ostatecznie taki spór rozstrzygnąć w sposób uznany za wiążący przez wszystkie strony. Aktualnie nasze państwo doświadcza bezprecedensowego kryzysu ustrojowego, w którym sądy wydają wzajemnie wykluczające się orzeczenia, a politycy decydują, które z nich uznają, a które nie.”

(źródło: klubjagiellonski.pl, autor: Janusz Roszkiewicz – doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)

WIERZBINEK. 10-lecie Gminnego Ośrodka Kultury

3

Na Spotkaniu Noworocznym 2024 w Boguszycach swoje jubileusze świętowało kilka instytucji samorządowych. Jedną z nich był Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku. Powstał on 10 lat temu.

- Siedzibą Ośrodka Kultury – od 2022 roku – jest zabytkowy pałac, kompleksowo wyremontowany w latach 2020 – 2021. W nim odbywają się cykliczne zajęcia dla dzieci, m.in.: plastyczne, rysunku, muzyczne, szachowe, próby zespołu ,,Echo Kujaw” i Gminnej Orkiestry Dętej. Parter obiektu użyczony jest odpłatnie filii Radziejowskiej Szkoły Muzycznej, natomiast piętro stanowi bazę lokalową dla działalności kulturalnej ośrodka. Infrastruktura instytucji obejmuje również świetlicę w Zaryniu – miejsce spotkań mieszkańców oraz wydarzeń okolicznościowych. Miniona dekada to suma wydarzeń kulturalnych, które integrowały społeczność lokalną. Przeplatają się tu wspomnienia o targach ,,Salix”, Dniach Wierzbinka, dożynkach, zawodach zaprzęgowych, koncertach, warsztatach i innych wydarzeniach, które kształtowały tożsamość kulturową regionu. Te wszystkie osiągnięcia to efekt współpracy z lokalnymi artystami, szkołami, instytucjami, Wójtem i Radą Gminy Wierzbinek – mówiła dyrektor GOK Małgorzata Kozicka.

WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2024 z greckimi rytmami

Noworoczne (11)

W gminnej hali sportowej w Boguszycach na Spotkaniu Noworocznym 2024 podsumowano osiągnięcia samorządowe nie tylko roku ubiegłego, ale całej kadencji. Jednocześnie świętowano jubileusze: 75-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku, 30-lecie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku sp. z o.o. oraz 10-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku.

Wójt Paweł Szczepankiewicz podziękował licznej grupie osób za pracę na rzecz samorządu lokalnego.

Spotkanie rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka. A zakończył koncert Eleni, polskiej piosenkarki pochodzenia greckiego. Oprócz takich przebojów, jak ,,Miłość jak wino” czy ,,Po słonecznej stronie życia” wykonała także utwory typowo greckie.

STARE MIASTO. Ponad 15 milionów złotych dla ,,Solidarnych w Partnerstwie”

SwP (8)

W Wielkopolsce funkcjonuje 30 Lokalnych Grup Działania. Działają one na zasadzie stowarzyszeń obejmujących trzy sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy. Każda z LGD opracowała w 2023 roku strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Strategie te obejmują lata 2023 – 2027. I są ukierunkowane m.in. na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej, przy wykorzystaniu miejscowych zasobów. - To społeczności lokalne decydowały o kształcie strategii, potrzebach do zaspokojenia przy wsparciu środków unijnych. W nowej perspektywie finansowej mamy do dyspozycji środki europejskie pochodzące z trzech źródeł: funduszu rolnego, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego. Dzięki temu na dalszy zrównoważony rozwój wielkopolskiej wsi przekazujemy aż 128,5 miliona euro – podkreślił wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Jedną z LGD jest Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie”, z siedzibą w Starym Mieście. Należą do niego reprezentanci następujących 6 gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Obszar objęty lokalną strategią rozwoju jest taki sam, jak w perspektywie 2014 – 2020. Zwiększyła się liczna mieszkańców: z 54 886 do 55 246.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisuje w styczniu umowy ramowe z przedstawicielami lokalnych grup działania. W imieniu ,,Solidarnych w Partnerstwie” taką umowę podpisali: prezes Ireneusz Ćwiek i wiceprezes Kinga Szykowna. LGD będzie dysponować budżetem w wysokości 3 547 719,70 euro, co przy aktualnym kursie daje prawie 15,5 mln zł.

WIELKOPOLSKA. Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Wojewoda 3

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska. Premier Donald Tusk, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołał z dniem 28 grudnia 2023 r. Agatę Sobczyk na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Jest ona pierwszą kobietą obejmującą to stanowisko.

W swój pierwszy dzień pracy nowa przedstawicielka rządu w województwie wielkopolskim przyjechała do pracy autobusem. Jak sama mówi sprawy ekologii i ochrony środowiska są jej szczególnie bliskie. Podczas konferencji prasowej przed budynkiem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda Agata Sobczyk mówiła o swoich planach i priorytetach, jakie wyznacza jako przedstawicielka rządu w województwie wielkopolskim.

Chcę państwa zapewnić, że będzie to urząd otwarty, przyjazny dla wszystkich obywateli i obywatelek, niezależnie od ich poglądów – mówiła wojewoda. – W swojej dotychczasowej pracy stawiałam zawsze na relacje i na zespół. Będzie to niezmiennie mój model pracy w tym miejscu jako wojewoda, czyli reprezentantka naszego rządu – dodała.

WSCKZiU KONIN. Nabór zimowy – styczeń 2024

ŚLESIN. Radosne spotkanie wigilijne z ,,Radością”

Wigilia2

19 grudnia, jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem zorganizowało tradycyjne spotkanie wigilijne. W tym roku, dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego, miało ono niezwykłą oprawę. Wieczerza wigilijna odbyła się bowiem dla wszystkich uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy jednocześnie w ślesińskiej Restauracji ,,Ochweśnicka”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i rodzice uczestników. Część duchową poprowadził ksiądz prałat,

Kolędy, tradycyjne potrawy i piękny świąteczny wystrój stworzyły niepowtarzalną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, która udzieliła się wszystkim zebranym i pokazała, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” robi coś dobrego i potrzebnego.