WYBORY PARLAMENTARNE 2019. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann jedynką na liście PiS do Sejmu w okręgu nr 37 konińsko-gnieźnieńskim

Zbigniew Hoffmann

Jarosław Kaczyński ogłosił jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach do Sejmu. W okręgu nr 37 konińsko-gnieźnieńskim liderem będzie wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. To spore zaskoczenie, bowiem z pozycji tej zepchnął dotychczas murowanego kandydata – posła Witolda Czarneckiego, szefa struktur okręgowych PiS w Koninie. Tymczasem Hoffmann jest przewodniczącym Zarządu Okręgowego PiS w Poznaniu.

Zbigniew Hoffmann urodził się w 1963 roku w Poznaniu, żonaty. Ukończył studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę w administracji rządowej rozpoczął w 1992 roku. Jest stypendystą rządu USA w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W latach 2000-2006 pracował w Urzędzie Miasta Poznania jako pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa. W latach 2006-2007, I wicewojewoda wielkopolski, następnie wojewoda kujawsko-pomorski. W latach 2009-2010 pracował na stanowisku eksperta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie w Kancelarii Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego. Był radnym województwa wielkopolskiego, przewodniczącym klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Członek Porozumienia Centrum, następnie Prawa i Sprawiedliwości. Z dniem 9 grudnia 2015 roku powołany na stanowisko wojewody wielkopolskiego.

(źródło życiorysu i zdjęcie – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu)

SKULSK. Dni Skulska 2019

WYBORY PARLAMENTARNE 2019. POWIAT TURECKI, KATOWICE. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Polska musi pozostać wyspą wolności

4a

,,Polska musi pozostać wyspą wolności. Bo jesteśmy dziś wyspą wolności. Chociaż niektórzy chcą to zmienić. Jesteśmy wyspą wolności i dlatego jesteśmy tak cenni dla współczesnego świata. Alternatywą jest czas przeszły, gdzie wszystko było niemożliwe, wzbogacony o wielką ofensywę zła. Musimy tę ofensywę odrzucić” – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na Konwencji Programowej PiS ,,Myśląc Polska” w Katowicach. Uczestniczyli w niej także reprezentanci tego ugrupowania z powiatu tureckiego: poseł Ryszard Bartosik, starosta Dariusz Kałużny, radni powiatowi: Jan Smak, Bohdan Radecki i Andrzej Fryt, radni miejscy: Andrzej Janczewski i Grzegorz Wojtczak, a także Sławomir Kosobudzki, Robert Żółtaszek, Beata Wojciechowska, Krystyna Brylińska i Kamil Strzelczyk.

KONIN. Gorąco w Radzie Miasta Konina. Nie wybrano przewodniczącego

1

Rada Miasta Konina na sesji nadzwyczajnej nie wybrała ze swego grona przewodniczącego, mimo że taki punkt był w porządku obrad. Stało się tak, ponieważ wiceprzewodniczący RM Tadeusz Wojdyński niespodziewanie zamknął sesję. Przywołał przy tym własną interpretację prawną Statutu Miasta Konina (,,W przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko”). Takie stanowisko wiceprzewodniczącego wyraźnie podniosło emocje. Tym bardziej, że nie pozwolił na dyskusję w tej sprawie.

Skoro została zwołana sesja Rady Miasta Konina – a odpowiadał za to przewodniczący Wiesław Steinke – to nastąpić to musiało zgodnie z prawem. I można założyć, że porządek obrad nie miał wad prawnych. Tymczasem z punktu widzenia wiceprzewodniczącego Rady Miasta w porządku obrad znalazł się punkt, który formalnie nie powinien się w nim znaleźć – w sprawie powołania przewodniczącego Rady Miasta Konina – ponieważ jest niezgodny ze Statutem Miasta Konina. Wątpliwości mógł rozjaśnić radca prawny. Ale w momencie gdy był potrzebny, jeszcze jechał na sesję. Wszyscy radni zdążyli na sesję, ale radca prawny nie zdążył. Taki koniński kabareton.

KONIN. Wiesław Steinke przestał być przewodniczącym Rady Miasta Konina

1

Wiesław Steinke nie jest już przewodniczącym Rady Miasta Konina. Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji konińskiego parlamentu złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jednocześnie prosząc radnych o uszanowanie jego woli. Nowa koalicyjna większość w Radzie Miasta, która w planie miała odwołanie przewodniczącego, podzieliła się w sprawie uwzględnienia wniosku Wiesława Steinke. Otworzyło to drogę do zmiany porządku obrad. I przegłosowania uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Konina.

Wiesław Steinke tłumacząc powody swojej rezygnacji, powiedział o politycznej nagonce na niego. Realia są jednak takie, że na funkcję przewodniczącego rady desygnuje większościowa grupa radnych. Za Steinke – reprezentantem Platformy Obywatelskiej – taka większość już nie stoi. Stąd naturalnym jest, że musiał pożegnać się z pełnioną przez 12 lat funkcją. To elementarz demokracji.

Nasuwa się pytanie, co zepsuło się w samej Platformie Obywatelskiej? Ugrupowanie to bowiem dotychczas sprawnie radziło sobie w budowaniu większościowego poparcia w Radzie Miasta dla swojego człowieka na stanowisko przewodniczącego. Po ostatnich wyborach samorządowych karty miało przecież lepsze, bowiem prezydentem miasta został członek PO. A jednak z lepszymi kartami, Platforma musiała oddać swojego asa – Wiesława Steinke.

WYBORY PARLAMENTARNE 2019. PSL w bloku centrowym. Bo wartości i spójność programowa też są ważne

Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego dzisiaj zadecydowała – bez głosu sprzeciwu – że PSL wystartuje w wyborach parlamentarnych w bloku centrowym bez formacji lewicowych. Jak czytamy na oficjalnej stronie partii, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wspólnota celu nie wystarczy: musi być wspólnota idei, wartości i programu. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe proponuje dwa bloki opozycyjne: centrowy, współtworzony przez ludowców, oraz blok lewicowy.

GRODZIEC. Dni Grodźca 2019. Wystąpią: Zajefajni, Mikayla

ŚLESIN. Dni Ślesina 2019. Wystąpi Zenek Martyniuk

KONIN, KOŚCIELEC. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na Targach Rolniczych w Kościelcu

Targi Rolnicze w Kościelcu, 30 czerwca, zgromadziły tłumy zwiedzających. Organizatorem imprezy był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Wystawcy prezentowali m.in.: maszyny i urządzenia rolnicze, środki do produkcji rolnej i ogrodniczej, nowoczesne rozwiązania z zakresu budownictwa inwentarskiego i ochrony środowiska. Można było kupić drzewka i krzewy owocowe i ozdobne, rośliny i pnącza, architekturę ogrodową, sprzęt ogrodniczy.

W gronie instytucji związanych z rolnictwem była także Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, z kierownik Katarzyną Rzepecką-Andrzejak. Na stoisku informacyjnym KRUS oferowano m.in. materiały promujące bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych.

Na Targach uroczyście podsumowano XVII edycję etapu regionalnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Laureaci, wyróżnieni i uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Koninie, Starostwo Powiatowe w Turku, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Dobrej, Urząd Gminy w Malanowie i Urząd Gminy w Przykonie.

GRODZIEC. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”

1

26 czerwca w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Podsumowano na nim działalność w roku 2018. Sprawozdanie Zarządu przedstawili prezes Ireneusz Ćwiek i skarbnik Jolanta Szaraszek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała sekretarz Lucyna Pankowska. Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2018.

Podczas zebrania odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia. Krzysztof Roman zastąpił Krystynę Fabjańską. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu zapłaty składek członkowskich. Po zakończeniu spotkania na uczestników czekał poczęstunek.