WIERZBINEK. Gminny Dzień Kobiet z koncertem Andrzeja Rybińskiego

STARE MIASTO. Podpisanie umowy na budowę sali sportowo-środowiskowej w Liścu Wielkim

1

15 lutego w auli Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto uroczyście podpisano umowę na dokończenie budowy sali sportowo-środowiskowej w Liścu Wielkim. Wykonawcą wyłonionym w przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Ostrowa Wielkopolskiego, spółka specjalizująca się w budowie obiektów sportowych, w tym sal sportowych i gimnastycznych.

WIERZBINEK. Biskup Roman Andrzejewski patronem Szkoły Podstawowej w Morzyczynie

1

Rada Gminy w Wierzbinku podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym imienia biskupa Romana Andrzejewskiego. W uzasadnieniu podniesiono, że z wnioskiem wystąpił dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Krajowy duszpasterz rolników urodził się właśnie w Morzyczynie. I zawsze podkreślał związki z tą miejscowością. ,,Nadanie Szkole Podstawowej w Morzyczynie funkcjonującej w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym imienia biskupa Romana Andrzejewskiego pozwoli na realizację wielu zadań wychowawczych, wesprze pracę szkoły nad kształtowaniem postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, a także pozwoli uczcić pamięć wybitnego Polaka, który swoim życiem i działalnością dostarczył najlepszych wzorców do naśladowania” – podkreślono w uzasadnieniu.

Zdjęcia wykonano na wystawie z okazji 35-lecia konsekracji biskupa Romana Andrzejewskiego, którą prezentowano w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

WIERZBINEK. Od 1 kwietnia wyższe opłaty za śmieci

Rada Gminy w Wierzbinku podwyższyła opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaczną one obowiązywać od 1 kwietnia. W przypadku odpadów segregowanych, stawka została podwyższona z obecnych 8 zł do 10 zł. W przypadku niesegregowanych z 12 zł do 13 zł.

KRUS. KONIN. W roku 2016 mniej wypadków w rolnictwie. Ale wzrost w gminie Ślesin i w gminie Skulsk

1

W 2016 roku na terenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 109 zdarzeń wypadkowych. To o 29 mniej niż rok wcześniej. Ale w dwóch gminach sytuacja się pogorszyła. W gminie Ślesin było 14 wypadków (o 5 więcej niż w roku 2015). Tyle samo odnotowano w gminie Skulsk (wzrost o 3). Najczęściej wypadki były związane z upadkiem osób; pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz uderzeniem, przygnieceniem i pogryzieniem przez zwierzęta. Informacje te przedstawiła Ewa Jakubowska, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w PT KRUS w Koninie, na spotkaniu z dziennikarzami i członkami Powiatowej Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym. Sprawozdanie z działalności Komisji zaprezentował starszy inspektor pracy Grzegorz Dutkiewicz. W roku 2016 organizowano m.in. szkolenia i konkursy dla rolników i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wizytowano także prace polowe.


STARE MIASTO. Jubileusz Pożycia Małżeńskiego

2

Uroczystość Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego ma w gminie Stare Miasto bardzo długą tradycję. Pierwszy raz odbyła się ona w 1973 roku w remizie OSP, a w latach późniejszych w Urzędzie Gminy. Współcześnie jubileusze organizowane są zamiennie w restauracjach znajdujących się na terenie gminy Stare Miasto. Tegoroczny odbył się w „Pensjonacie nad Zalewem”.

GOLINA. Bal Samorządowy 2017

IS_004

Gmina Golina ma długie tradycje organizowania balów samorządowych. Tegoroczny odbył się 11 lutego w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Golinie. Gości powitali: przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Furmaniak i burmistrz Mirosław Durczyński. Jako organizator pieczę nad dobrą zabawą sprawował dyrektor Domu Kultury Damian Ciesielski.

WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2017 w Boguszycach

IS_470

Na Spotkaniu Noworocznym 2017, które odbyło się 10 lutego w hali sportowej w Boguszycach, podsumowano działalność samorządową w roku ubiegłym. Osiągnięcia i sukcesy wspólnoty lokalnej przedstawił wójt Paweł Szczepankiewicz. Zwrócił uwagę nie tylko na zrealizowane inwestycje, ale także na aktywność społeczną. Spotkanie Noworoczne było połączone z jubileuszem 25-lecia działalności Gminnej Orkiestry Dętej.

WIERZBINEK. Jubileusz 25-lecia Gminnej Orkiestry Dętej

IS_642

Gminna Orkiestra Dęta w Wierzbinku to muzyczna wizytówka gminy. Na Spotkaniu Noworocznym obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji członkowie orkiestry otrzymali okolicznościowe medale. Kapelmistrz Miłosz Kucal odebrał jubileuszową statuetkę oraz wiele gratulacji i podziękowań. Ponadto szczególne podziękowanie za działalność w Gminnej Orkiestrze Dętej, poświęcenie i pracę na rzecz gminy Wierzbinek w czasie różnych imprez i wydarzeń kulturalnych w okresie wielu lat otrzymali: Ryszard Andrzejewski, Władysław Deręgowski, Stanisław Susłyk i Krzysztof Ponikierski.

WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2017 – podziękowania za współpracę

IS_409

Spotkaniu Noworoczne 2017 w Boguszycach było okazją do podziękowania za współpracę i wsparcie okazane gminie Wierzbinek. Statuetki od wójta Pawła Szczepankiewicz i przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Walickiej otrzymali: Karolina i Andrzej Jesiołowscy, Paweł Reszke, Leszek Szczęsny, Ireneusz Nogal – firma Surgo Papier. Lilii Filutowskiej, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie – Filia w Wierzbinku, podziękowano za współpracę z gminą Wierzbinek w rozwijaniu kultury muzycznej. A Piotr Zajdel otrzymał statuetką za współpracę z gminą Wierzbinek w rozwijaniu aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.