KAZIMIERZ BISKUPI. Koncertowy Gminny Dzień Seniora

1

Z inicjatywy Jadwigi Kulig zaproszono seniorów z gminy Kazimierz Biskupi na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wystąpił śpiewający duet Ona i On, czyli Maria Sarna i Wiktor Nitzke. Swoje umiejętności zaprezentowali także z powodzeniem lokalni wykonawcy: Jadwiga Kulig, Stanisława Jędrzejczak-Szczepańska i Marian Wójkowski. Artystom gratulował wójt Jan Sikorski, jednocześnie przekazując seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

KRUS. O bezpiecznej pracy zimą w gospodarstwach rolnych

O bezpieczną pracę w gospodarstwach rolnych należy dbać przez cały rok, także zimą. Temat przybliża kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie Katarzyna Rzepecka-Andrzejak:

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. Od 1 stycznia do 30 października bieżącego roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 50 zdarzeń wypadkowych w kategorii upadek osób, co stanowi ponad 57 % w ogólnej liczbie wypadków. Do upadków najczęściej dochodzi na nawierzchni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych oraz z drabin i schodów. Przyczyną większości upadków był zły stan nawierzchni (śliskie, grząskie, nierówne).

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Zima jest okresem, kiedy rolnicy – szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur.

Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Krótszy dzień pracy i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe. Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku:

  • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne).
  • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza, zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.
  • Stosuj oświetlenie podwórzy.
  • Zimą likwiduj śliskość nawierzchni przez usuwanie śniegu, posypuj piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą drogi komunikacyjne gospodarstwa.
  • Schody po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału.
  • Sprawdzaj stan stopni w maszynach gospodarczych, drabinach i podestach przed ich użyciem.
  • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej.

STARE MIASTO. Prawa rodziny w samorządzie lokalnym

STARE MIASTO. VIII Koncert Pieśni Patriotycznej w Liścu Wielkim

2

VIII Koncertem Pieśni Patriotycznej, 16 listopada w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim, zakończono obchody Dnia Niepodległości w gminie Stare Miasto. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, na który składały się pieśni patriotyczne przeplatane słowem. Chór szkolny Bez nazwy, prowadzony przez nauczyciela muzyki Jerzego Kowalczyka, zaprezentował polskie pieśni patriotyczne, m.in. ,,My, Pierwsza Brygada”, ,,Rota”, ,,Po ten kwiat czerwony”, ,,Śpiewka 1920″. Wykonano także inne utwory, na przykład zakazaną podczas hitlerowskiej okupacji, popularną w Warszawie piosenkę ,,Siekiera, motyka”. Koncert był muzyczną lekcją historii dla dzieci i dorosłych.

KAZIMIERZ BISKUPI. Zaproszenie dla seniorów

KAZIMIERZ BISKUPI. Śpiewająca biblioteka

Biblioteka Publiczna gościła Edytę Zarębską – bajkopisarkę i ilustratorkę książek dla dzieci oraz jej męża Roberta Zarębskiego – muzyka i kompozytora. Na spotkanie przybyli uczniowie z klasy III d Szkoły Podstawowej.

Myślą przewodnią spotkania były marzenia i poszukanie klucza do ich realizacji. Autorka wystąpiła w baśniowym stroju motyla i rozpoczęła spotkanie opowiadając o początkach swojej twórczości oraz przygodach z dzieciństwa, które były dla niej inspiracją do pisania książek. Powiedziała, że jako mała dziewczynka marzyła, by zostać pisarką i że po latach marzenie spełniło się. Aktualnie spotkania z czytelnikami sprawiają jej ogromną radość, a każda rozmowa z dziećmi stanie się prędzej czy później częścią bajki lub opowieści.

KAZIMIERZ BISKUPI. Uroczysta sesja Rady Gminy z odznakami honorowymi

2

11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy połączona z wręczeniem Odznak Honorowych Gminy Kazimierz Biskupi. Zostali nimi wyróżnieni: Józef Wiesław Rybacki (pośmiertnie), ks. Andrzej Rabij MSF (pośmiertnie), Barbara Lipińska, Eugeniusz Lipiński oraz Piotr Gołdyn. Aktu dekoracji dokonali: wójt gminy Jan Sikorski oraz przewodniczący Rady Gminy Mirosław Grzelak. W części artystycznej wystąpił zespół “Frienstones Trio” wraz z Kariną Chomicz. Nastrojowe, polskie pieśni wojenne pięknie oddały wzniosłość tego wieczoru.

KAZIMIERZ BISKUPI. Niezwykle radosny dzień w kalendarzu rocznic naszej Ojczyzny

5

11 listopada…Choć przypada na jesienną porę roku, to dzień niezwykle radosny w kalendarzu rocznic naszej Ojczyzny. W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja: Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? Dziś – po 99 latach – chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Marszałek Piłsudski mówił tak: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Czując odpowiedzialność, także za przyszłe, młode pokolenie, jako wójt gminy Kazimierz Biskupi będę czynił starania, by pamięć i wdzięczność za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej Ojczyzny nigdy w naszej świadomości nie umarła – mówił wójt Jan Sikorski pod Pomnikiem Zwycięstwa na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Po odczytaniu apelu poległych, delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie zebrani na uroczystości przeszli do kościoła parafialnego pw. św. Marcina z Tours.

STARE MIASTO. 99. rocznica odzyskania niepodległości

1

11 listopada obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości, czcząc pamięć wszystkich, którzy przez lata walczyli o wolność naszego kraju W gminie Stare Miasto uroczystości tradycyjnie odbyły się po zmierzchu.

W kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście odprawiona została uroczysta msza święta za Ojczyznę, po której nastąpił przemarsz pod Pomnik Ofiar Wojny, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości rozpoczęte odczytaniem apelu pamięci przez dh Zbigniewa Tarłowskiego. Swoje przemówienie wygłosił wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki. Przybyłe na uroczystości delegacje władz centralnych, samorządowych, Związku Kombatantów RP, Zarządu Gminnego OSP, policji, Biblioteki Publicznej, placówek oświatowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie” oraz Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto złożyły okolicznościowe kwiaty i oddały hołd poległym bohaterom.

Oprawę uroczystości zapewniły poczty sztandarowe wszystkich placówek oświatowych i jednostek OSP z terenu gminy, a swoim występem obchody uświetniła Orkiestra Staromiejska. Wartę honorową pełniła 44 Drużyna Zuchowa z Żychlina.

WARSZAWA. Marsz Niepodległości

2

Około 60 tysięcy osób wzięło dzisiaj – 11 listopada – udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. Było to największe zgromadzenie w Polsce z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy z transparentami, flagami narodowymi i innymi symbolami patriotycznymi przeszli z centrum miasta (rondo Romana Dmowskiego) na błonia Stadionu Narodowego. Były wśród nich rodziny z dziećmi, młodzież i osoby starsze, reprezentanci wielu różnych ugrupowań i organizacji.