WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. WIERZBINEK. Tomasz Matuszak kandydatem na wójta gminy Wierzbinek

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. Warto zareklamować się w Konińskiej Gazecie Internetowej

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej, w okresie ,,ciszy wyborczej” w internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym, umieszczone tam przez jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany. Zachęcamy więc jeszcze raz do zareklamowania się kandydatów w wyborach samorządowych w Konińskiej Gazecie Internetowej. Materiały wyborcze będą bowiem widoczne na pierwszej stronie KGI także 15 i 16 listopada, o ile zostaną zamieszczone do 14 listopada. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza strona KGI będzie do dnia wyborów budziła duże zainteresowania i emocje, a tym samym miała wysoką oglądalność.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. GRODZIEC. Tomasz Czapczyk kandydatem na wójta gminy Grodziec

PROGRAM WYBORCZY

 • Uczynię Urząd Gminy instytucją przyjazną i służebną wobec Mieszkańców.
 • Pragnę przywrócić wpływ mieszkańców na istotne decyzje ich dotyczące oraz zintegrować społeczność Naszej Gminy.
 • Odciążę budżet gminy przez znacznie efektywniejsze pozyskanie środków europejskich i regionalnych przeznaczonych na rozwój gminy.
 • Będę dążyć do opracowania w możliwie najkrótszym czasie planów przestrzennego zagospodarowania Gminy.
 • Będę kontynuował poprawę gospodarki wodno-ściekowej poprzez dalszą budowę kanalizacji sanitarnej oraz stworzenie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie.
 • Zadbam o poprawę infrastruktury drogowej i oświetleniowej w sposób zrównoważony co do wszystkich sołectw z terenu Gminy.
 • Wprowadzę stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu Gminy.
 • Będę wspierał inwestorów i pracodawców dających stałe zatrudnienie mieszkańcom Gminy.
 • Będę wspierał rolników, pragnących rozwijać agroturystykę, jako źródło ich dodatkowych dochodów.
 • Postawię na edukację ekologiczną wśród najmłodszych w celu utrwalenia pozytywnych zachowań odnośnie otaczającej przyrody i jej ochrony.
 • Zadbam o systematyczny rozwój sieci bezpiecznych tras pieszo-rowerowych.
 • Zadbam o utrzymanie właściwych relacji z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym oraz innymi instytucjami.
 • Będę wspierał:
  - organizację sołeckich imprez kulturalno–sportowo-rekreacyjnych,
  - budowę sołeckich placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

(materiał wyborczy finansowany przez KWW Tomasza Czapczyka)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. WILCZYN. Pisowskie derby

W gminie Wilczyn o fotel wójta ubiega się dwóch kandydatów. Pierwszy to reprezentantka Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość Elżbieta Zofia Paluszyńska. Drugi to obecny wójt, startujący z własnego komitetu Razem dla Gminy Grzegorza Skowrońskiego. Skowroński jest członkiem PiS. Tak więc w Wilczynie rozegrane zostaną pisowskie samorządowe derby. I na pewno będzie to coś wyjątkowego nie tylko w regionie konińskim.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. STARE MIASTO. Jerzy Rzepecki kandydatem PiS na wójta gminy

Zobacz: Program kandydata na wójta Jerzego Rzepeckiego

Zobacz: Kandydaci do Rady Gminy

(materiały wyborcze sfinansowane przez KW Prawo i Sprawiedliwość)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. POWIAT KONIŃSKI – GRODZIEC, RYCHWAŁ, RZGÓW. Kandydaci z listy PSL do Rady Powiatu Konińskiego

Więcej o kandydatach – kliknij link: http://koninskagazetainternetowa.pl/2014/10/15/wybory-samorzadowe-2014-powiat-koninski-%E2%80%93-grodziec-rychwal-rzgow-wieslaw-bednarek-kandydatem-do-rady-powiatu-koninskiego/

(materiał wyborczy finansowany przez KW PSL)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. ŚLESIN. Eugeniusz Szymczak kandydatem PiS na burmistrza miasta i gminy

Eugeniusz Szymczak z posłem do Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim i posłem na Sejm Adamem Hofmanem

(Materiały wyborcze finansowane przez KW PiS)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. POWIAT KONIŃSKI – KRZYMÓW, STARE MIASTO. Tadeusz Jaroszewski kandydatem do Rady Powiatu Konińskiego

KONIN. MZGOK. Były premier: ,,Niech tu zostaną spalone umowy śmieciowe”

W Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. gościł były premier, poseł Leszek Miller. Na spotkaniu prezes spółki Jan Skalski poinformował, że Konin jest jedynym miastem w Polsce, gdzie udało się na jednym terenie umiejscowić cały łańcuch unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Omówił też realizowaną inwestycję, jaką jest budowa spalarni śmeci. Jej budowa jest zaawansowana w 50 procentach, a termin zakończenia – 21 grudnia 2015 roku – niezagrożony. Miller gratulując sukcesów w zakresie ochrony środowiska, życzył jednocześnie, aby po wybudowaniu spalarni zostały spalone w niej także umowy śmieciowe.

KONIN. MZGOK. Nagroda na Targach POLEKO

Podczas XV Targów POLEKO 2014 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie został laureatem konkursu ,,Selektywna zbiórka szkła w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców” i otrzymał ,,Szklaną Statuetkę” oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uzyskana nagroda przeznaczona zostanie na kolejne działania informacyjne dla mieszkańców oraz rozwój Edukacyjnego Ogrodu Ekologicznego, w którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w lekcjach przyrody.

KONIN. Były premier Leszek Miller lekko kopnął obecną premier Ewę Kopacz

Podczas wizyty w Koninie szef SLD, były premier Leszek Miller nie omieszkał lekko kopnąć słownie obecną premier Ewę Kopacz. Stwierdził mianowicie, że liczył, iż podczas spotkania z seniorami w Koninie następczyni Donalda Tuska oznajmi, że jej rząd wycofa się z decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat, podniesie najniższą emeryturę do 1 000 zł i zapewni bezpłatne lekarstwa dla emerytów o najniższych dochodach. Ale żadna taka deklaracja nie padła. Jak zauważył Miller, to najlepiej obrazuje prawdziwe intencje pani premier w stosunku do seniorów.

PRZEMOC W RODZINIE. Dramaty w czterech ścianach

Przemoc w rodzinie

,,Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi: Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych” – zapisano w Polskiej Deklaracji w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjętej w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

WIERZBINEK (SADLNO). Oświatowe święto i zagospodarowanie centrum miejscowości

IS_337

13 października na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie uroczyście oddano do użytku zadanie pod nazwą ,,Zagospodarowanie centrum w miejscowości Sadlno”, które połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. W scenariuszu nie zabrakło przecięcia wstęgi, z udziałem wójta gminy Pawła Szczepankiewicza, przewodniczącej Rady Gminy Wierzbinek Elżbiety Walickiej, radnego Sławomira Szczęsnego, dyrektor Szkoły Jolanty Grzegorskiej oraz ucznia Kacpra Szulca.

KRZYMÓW (BOROWO). Nowy plac szkolny i balony z marzeniami

IS_633

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borowie, prowadzona przez Stowarzyszenie ,,Uśmiechnięta Szkoła”, może się pochwalić ciekawymi inicjatywami. Dzień Edukacji Narodowej miał tu rodzinny charakter. Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów przez dyrektor Renatę Bandarz. I otrzymali prezenty od prezes Stowarzyszenia Marzeny Pieszak. Uczniowie podziękowali nauczycielom za ich pracę nie tylko występami artystycznymi, ale także okolicznościowym tortem. W drugiej części uroczystości radny powiatowy Tadeusz Jaroszewski, prezes Stowarzyszenia Marzena Pieszak i dyrektor Renata Bandarz przecięli wstęgę z okazji oddania do użytku nowego placu szkolnego. Poświęcił go ks. proboszcz Ireneusz Mrowicki. A dodatkowym dobrym momentem było wypuszczenie w niebo balonów z marzeniami dotyczącymi szkoły.

Galeria zdjęć powstała dzięki radnemu powiatu konińskiego Tadeuszowi Jaroszewskiemu

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. SOMPOLNO. KWW Nasza Mała Ojczyzna – kandydat na burmistrza Roman Bednarek

szerzej o kandydacie – kliknij na link: http://koninskagazetainternetowa.pl/2014/10/13/wybory-samorzadowe-2014-sompolno-roman-bednarek-kandydat-na-burmistrza/

(materiał wyborczy finansowany przez KWW Nasza Mała Ojczyzna)