DNI KONINA 2015. 4 lipca o godz. 21.00 w amfiteatrze koncert zespołu Perfect – ,,Chcemy być sobą”

KONIN. Mariolka w parze z konińskim gnomem

KONIN. Dni Konina 2015. 4 lipca wystąpi zespół Perfect – ,,Wszystko ma swój czas”

KONIN. Dla sprawców przemocy w rodzinie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie rozpoczęło realizację programu zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jest on skierowany do osób, które w związku z agresywnymi zachowaniami mają problemy prawne, rodzinne, osobiste. Celem zajęć jest m.in. zdobycie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów; rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie; kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy; zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez agresji. Przewidziano nieodpłatne grupowe i indywidualne formy spotkań.

Zajęcia są realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w ramach umowy z miastem Konin, i są współfinansowane ze środków pozyskanych od Wojewody Wielkopolskiego. Program realizowany jest od czerwca do końca grudnia 2015 roku. Zajęcia odbywają się w każdą środę, w godz. 15.30 – 17.30 w Koninie przy ul. PCK 13, w Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie TIO w Koninie , ul. PCK 13 – tel.: 63 240 61 93.

Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocy.

KONIN. Absolutorium 2015 w ,,Medyku”

IS_214

114 świadectw ukończenia szkoły wręczył uroczyście dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Wojciech Szymczak na uroczystości absolutoryjnej, 26 czerwca. Progi Zespołu Szkół Medycznych opuściło 81 absolwentów, którzy zdobyli zawody: technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika farmaceutycznego, technika usług kosmetycznych, higienistki stomatologicznej. Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych ukończyły 33 osoby, zdobywając zawód opiekuna medycznego i technika usług kosmetycznych.

KONCERTY. Dwa Plus Jeden na Dniach Goliny 2015. Windą do nieba

Na Dniach Goliny wystąpił zespół Dwa Plus Jeden.

KONCERTY. Donatan & Cleo – 4 lipca, Dni Ślesina 2015

ŚLESIN. Dni Ślesina 2015. Wystąpią: Donatan & Cleo, Big Cyc, Mrozu

KAZIMIERZ BISKUPI. Zakończenie roku kulturalnego

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim uroczyście zakończono rok kulturalny. Była to okazja do prezentacji artystycznych i podziękowania osobom, które miały swój udział w sukcesach GOK.

GOLINA. Podziękowania za rozwiązywanie problemów społecznych

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie podziękowało burmistrzowi Goliny Mirosławowi Durczyńskiemu za wieloletnią współpracę na rzecz promowania prozdrowotnych i prospołecznych postaw i przekonań wśród dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Podziękowania na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Golinie wręczyła prezes TIO Anna Lewandowska. Drugą wyróżnioną osobą był Tomasz Majewski, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie. Zarząd Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich przyznał mu Medal Jakuba Szymkiewicza ,,za wieloletnie osobiste zaangażowanie w realizację programów profilaktycznych, rozwiązujących lokalne problemy uzależnień”.