KONIN. Minister o przebudowie grobli na Kanale Ślesińskim

O przebudowie grobli między śluzami Gawrony i Koszewo na Kanale Ślesińskim mówił podczas wizyty w Koninie – 15 października przy Śluzie Morzysław – Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W skład Kanału Ślesińskiego wchodzą śluzy: Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo oraz Jaz Gawrony. W przyszłym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykona przebudowę grobli między śluzami Gawrony i Koszewo. Zapewnia ona ochronę przyległych gruntów przed zalaniem wodami Kanału.

Jednym z ważniejszych zadań do wykonania na tej drodze wodnej jest wymiana na Śluzie w Morzysławiu mechanizmów wrót przeciwpowodziowych oraz odmulenie Kanału Ślesińskiego. Odmulenie przywróci podstawowe parametry odpowiadające drodze wodnej II klasy, do jakiej należy Kanał Ślesiński. Umożliwi to bezpieczne korzystanie ze szlaku także większym jednostkom pływającym.

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej (pierwszy z prawej), podczas wizyty w Koninie zapowiedział inwestycje na Kanale Ślesińskim. Obok niego: poseł Witold Czarnecki oraz Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik konińskiego KRUS-u.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Kandydaci KWW Nasz Powiat do Rady Powiatu Konińskiego z okręgu nr 6

(Materiał wyborczy KWW Nasz Powiat)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. GOLINA, KAZIMIERZ BISKUPI, KLECZEW. Kandydaci KWW Nasz Powiat do Rady Powiatu Konińskiego z okręgu nr 5

(Materiał wyborczy KWW Nasz Powiat)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. GRODZIEC, RYCHWAŁ, RZGÓW. Kandydaci KWW Nasz Powiat do Rady Powiatu Konińskiego z okręgu nr 4

(Materiał wyborczy KWW Nasz Powiat)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KRZYMÓW, STARE MIASTO. Kandydaci KWW Nasz Powiat do Rady Powiatu Konińskiego z okręgu nr 3

(Materiał wyborczy KWW Nasz Powiat)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KRAMSK, SOMPOLNO. Kandydaci KWW Nasz Powiat do Rady Powiatu Konińskiego z okręgu nr 2

(Materiał wyborczy KWW Nasz Powiat)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SKULSK, WIERZBINEK, WILCZYN. Kandydaci KWW Nasz Powiat do Rady Powiatu Konińskiego z okręgu nr 1

(Materiał wyborczy KWW Nasz Powiat)

UWAGA!!! Katastrofa w Koninie jest bliska – pamiętacie katastrofę zawalonego mostu w Genui?

,,Dzisiaj prawie zawalił się most Unii Europejskiej. Była godzina 15.00, a więc godzina szczytowego ruchu, zresztą wzmożonego ruchu. Najpierw rozległ się dziwny, skrzypiący dźwięk, potem pękła jedna ze stalowych lin. Most przechylił się po stronie Nowego Konina”.

STARE MIASTO. Mural niepodległościowy

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego opracowała wniosek dotyczący stworzenia muralu niepodległościowego. Złożony projekt został wysoko oceniony i wskazany do dofinasowania przez samorząd województwa kwotą 9 660 zł. Dzięki temu na ścianie wschodniej budynku biblioteki pojawił się mural upamiętniający wysiłek żołnierza polskiego w odbudowie naszej państwowości 100 lat temu.

Mural wykonał Filip Fajfer  – doświadczony nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych oraz grafik, który ma w swoim dorobku wiele takich prac, m.in. w Jarocinie, Cielczy, Pępowie. Projekt przedstawia flagę Polski złożoną z niewielkich figur szeregowych żołnierzy i podoficerów w umundurowaniu  z okresu 1918 – 1920 r. Sylwetki przedstawione są jako piktogramy w formie jednobarwnych szablonów, które często służyły ruchom niepodległościowym przy rozpowszechnianiu idee narodowościowo-wyzwoleńczych w przestrzeni publicznej. Kolorystyka składa się z barw narodowych: bieli i czerwieni oraz tła w odcieniach szarości.

Projekt doskonale wpisuje się w nowoczesną architekturę budynku Biblioteki, który został oddany do użytku w 2015 roku, a jednocześnie eksponuje wartości, które ma wyrażać mural: dumę i pamięć o dokonaniach poprzednich pokoleń w budowaniu niepodległości Polski. Wykonanie muralu to kolejna odsłona obchodów 100-lecia niepodległości Polski  w gminie Stare Miasto.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. GOLINA. Stefan Szczepaniak – kandydat do Rady Miejskiej w Golinie

Do Rady Miejskiej w Golinie w okręgu nr 7 obejmującym sołectwo Kraśnica oraz z sołectwa Węglew miejscowości: Węglewskie Holendry i Węglew Kolonia kandyduje obecny radny Stefan Szczepaniak z Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Szczepaniaka.

W trwającej kadencji przyczyniłem się między innymi do:
- powstania placu zabaw i siłowni na terenie Kółka Rolniczego przy remizie OSP w Kraśnicy,
- przebudowy drogi od trasy dk 92 do skrzyżowania,
- remontu dróg w Węglewskich Holendrach,
- termoizolacji budynku garażu OSP w Kraśnicy,
- usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na ulicy Stefana Batorego w miejscowości Węglew Kolonia.

W obecnej kadencji bardzo dobrze współpracowało mi się z Mieszkańcami naszego okręgu, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kółkiem Rolniczym, Kołem Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy i władzami gminnymi w Golinie. Za owocną współpracę serdecznie dziękuję.

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury

Stefan Szczepaniak

(Materiał wyborczy KWW Stefana Szczepaniaka)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KAZIMIERZ BISKUPI. Kandydaci KWW Jana Sikorskiego ,,Nasza Gmina” do Rady Gminy Kazimierz Biskupi

Z Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Sikorskiego ,,Nasza Gmina” do Rady Gminy Kazimierz Biskupi kandydują:
okręg nr 1 – Henryk Jan Kapuściński
okręg nr 2 – Arkadiusz Gwizd
okręg nr 3 – Wojciech Władysław Derda
okręg nr 4 – Henryk Mirosław Włodarczyk
okręg nr 5 – Krzysztof Szefliński
okręg nr 6 – Monika Kaczmarek
okręg nr 7 – Grzegorz Władysław Grobelski
okręg nr 9 – Ewa Jolanta Kuminkiewicz
okręg nr 10 – Jacek Józef Ziarniak
okręg nr 11 – Arkadiusz Grzegorz Mielcarek
okręg nr 12 – Wioletta Spławska
okręg nr 13 – Janina Danuta Andrzejewska
okręg nr 14 – Ewa Maria Wadelska
okręg nr 15 – Władysław Franciszek Gwizd

SOMPOLNO. Jaśnie Pani Wielmożna Urzędniczka Raźniewska przy cycku burmistrza Bednarka zarobiła ponad 100 tysięcy złotych rocznie!!!

Jaką funkcję pełni w Urzędzie Miejskim Joanna Raźniewska? Jest zastępcą burmistrza i podobno sekretarzem gminy. A my ostatnio podaliśmy, że kierownikiem administracyjnym UM. Czy się pomyliliśmy? Nie, bowiem oparliśmy się na treściach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno. A ten powinien być rzetelnym źródłem informacji.

Gdy dostrzegliśmy to niechlujstwo Biuletynu Informacji Publicznej, zaczęliśmy szukać informacji, od kiedy to Joanna Raźniewska jest sekretarzem gminy. Po pierwsze, w BIP-ie jest informacja o naborze na stanowisko sekretarza gminy Sompolno, ogłoszonym 30 grudnia 2016 roku. Konkurs mówi ,,o pracy w systemie czasu pracy 1/4 etatu wykonywanej od poniedziałku do piątku – dwie godziny dziennie”. Pojawia się pytanie, po co w gminach obowiązkowe stanowisko sekretarza gminy, skoro może on wykonać swoje obowiązki w okresie dwóch godzin dziennie? Czy nie jest to robienie idiotów z podatników, którzy na utrzymanie administracji publicznej płacą niemało?

Dalej jest jeszcze bardziej dziwnie. Otóż w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono pismo o liście kandydatów spełniających wymagania formalne, podpisane przez burmistrza miasta Romana Bednarka. Z jednym nazwiskiem – Joanny Raźniewskiej. Niechlujstwo tego pisma od strony administracyjnej jest tak zadziwiające, że wstyd byłoby nawet najsłabszemu uczniowi w liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Otóż pismo nie zawiera znaku sprawy, miejsca sporządzenia i daty sporządzenia. Podobnie jest w piśmie będącym informacją o wynikach naboru. Tu też brakuje znaku sprawy, miejsca sporządzenia pisma i daty sporządzenia. W uzasadnieniu znalazły się za to elementy humorystyczne. Otóż burmistrz Roman Bednarek napisał, że kandydatka – czyli Joanna Raźniewska – ,,rokuje szanse na prawidłowe wykonywanie obowiązków”. Wydawało się nam, że konkursy i nabory są po to, aby wyłonić tych, którzy gwarantują właściwe wykonywanie obowiązków. Bo ,,rokować szanse” to może każdy. Nawet przedszkolak.

Niechlujstwo Biuletynu Informacji Publicznej, niechlujstwo pism urzędowych – wydawałoby się, że słaba jakość pracy administracyjnej powinna się negatywnie odbić na wynagrodzeniu. A tu proszę. Joanna Raźniewska w roku 2016 zarobiła …ponad 100 tysięcy złotych. Ile zarobiła w 2017 roku, nie wiemy, bo jej oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Prawdopodobnie dlatego, że kwota jest jeszcze wyższa i przed wyborami nadmiernie drażniłaby mieszkańców. Czy w tej sytuacji może dziwić, że Joannie Raźniewskiej woda sodowa uderzyła do głowy i zachowuje się, jak Jaśnie Pani Wielmożna Urzędniczka? Była kiedyś sekretarką w Urzędzie Miejskim, jest zastępcą burmistrza i sekretarzem gminy, z pensją ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Dochodzi do tego szef częstujący czekoladkami i przymykający oczy na niechlujstwo administracyjne. To wszystko może zepsuć.

Zapis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno z 14 października 2018 roku. Joanna Raźniewska jest tu nadal kierownikiem administracyjnym Urzędu, mimo że prawdopodobnie od ponad 1,5 roku jest sekretarzem gminy.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku sekretarza gminy Sompolno. Ciekawi nas, jakie procedury obowiązują burmistrza Bednarka przy sporządzaniu pism urzędowych, jakie procedury regulują aktualizację treści w Biuletynie Informacji Publicznej i jak sekretarz gminy nadzoruje te procedury.

Zarobki Joanny Raźniewskiej w 2016 roku.

KANDYDACI DO SAMORZĄDU. SOMPOLNO. Tomasz Ceglarek – kandydat do Rady Miejskiej w Sompolnie

W nowej rubryce przedstawiamy kandydatów do różnych szczebli samorządu terytorialnego. Zachęcamy do poznania tych, którzy ubiegają się o miejsca w lokalnych parlamentach.

Tomasz Ceglarek jest kandydatem do Rady Miejskiej w Sompolnie z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Mieszka w Mąkolnie. Od 1990 roku wspólnie z żoną prowadzi w tej miejscowości działalność gospodarczą. Zasiadał już w Radzie Miejskiej w Sompolnie, w latach 1994 – 2002. Uważa, że gmina Sompolno ma duże walory turystyczne. Ale nie są one do tej pory właściwie wykorzystane. Dlatego za istotne uważa rozwój turystyki, który może być impulsem gospodarczym i stworzyć nowe miejsca pracy.

Tomasz Ceglarek (pierwszy z lewej) z posłem do Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim (w środku) i Stanisławem Muszyńskim, kandydatem PiS do Rady Powiatu Konińskiego

Tomasz Ceglarek na Konwencji Miejsko-Gminnej PiS w Sompolnie

POWAŻNA NUTKA KABARETU. SOMPOLNO. Plosę Pani, a bulmists Bednalek ściągał z intelnetu. Czy ja tes mogę ściągać od innych?

Nauczyciele z gminy Sompolno nie mają łatwo. Burmistrz Roman Bednarek stał się bowiem znany za sprawą tego, że w swoim expose wykorzystał obszerne fragmenty wystąpienia innego samorządowca. Ściągnął je z internetu. Był to klasyczny plagiat. A plagiat to z łaciny kradzież.

I teraz Mała Marysia może zapytać Panią Nauczycielkę: ,,Plosę Pani, a bulmists Bednalek ściągał z intelnetu. Czy ja tes mogę ściągać od innych. I mówić, że to moje?” I Pani Nauczycielka z gminy Sompolno znajdzie się w niezręcznej sytuacji. Bo jak powie, że burmistrz Bednarek zrobił źle, to może się to dla niej źle skończyć. Bo zawsze ktoś życzliwy doniesie, gdzie trzeba, że o władzy lokalnej Pani Nauczycielka mówi źle. A jak nie powie, że burmistrz Bednarek zrobił źle, to moralnie zepsuje młodego człowieka. I będzie jeszcze gorzej.

Ale z drugiej strony, nauczycielom z gminy Sompolno można pozazdrościć. Bo tak szeroko opisywane ściąganie burmistrza Bednarka to znakomity materiał na lekcję etyki. Na przykład lekcję pod tytułem: ,,Czy burmistrz Sompolna jest wzorem dla uczniów z gminy Sompolno, czy też antywzorem?”

Poniżej:

Wystąpienie burmistrza Sławkowa Bronisława Goraja z 2010 roku tutaj (treść podajemy za biuletynem samorządowym ,,Kurier Sławkowa”; dziękujemy nieznanemu Czytelnikowi KGI za przesłanie tego biuletynu)

Wystąpienie burmistrza Sompolna Romana Bednarka z 2014 roku tutaj

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Dariusz Gulczyński – kandydat do Rady Miejskiej w Sompolnie

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Jan Józefacki – nr 4 na liście PSL do Rady Powiatu Konińskiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Mariola Adamczyk – nr 3 na liście PSL do Rady Powiatu Konińskiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO. Spotkanie wyborcze PiS w Żychlinie

3

- Mam nadzieję, że w Żychlinie powstanie sala gimnastyczna i przedszkole – mówiła na spotkaniu wyborczym w tej miejscowości bezpartyjna kandydatka na wójta gminy Stare Miasto z listy PiS Agnieszka Lachowicz. Na spotkaniu gościli także posłowie: Witold Czarnecki i Ryszard Bartosik oraz kandydatka PiS do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.

Poseł Witold Czarnecki przypomniał osiągnięcia obecnego rządu. Podkreślił znaczenie wyborów samorządowych, szczególnie na szczeblu województwa. I zaznaczył, że rząd chce być partnerem dla gmin. Poseł Ryszard Bartosik zauważył, że obecny rząd stawia na zrównoważony rozwój kraju. Jednocześnie zachęcał do głosowania na kandydatów PiS, w tym Katarzynę-Rzepecką Andrzejak, ubiegającą się o miejsce w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (to właśnie tę kandydatkę oficjalnie poparł).

Agnieszka Lachowicz zapowiada m.in. system stypendialny dla zdolnych uczniów oraz stypendia socjalne dla najuboższych. Chce wspierać lokalną przedsiębiorczość. Zależy jej na bezpieczeństwie. W tym kontekście powiedziała o znaczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych i konieczności ich finansowego wsparcia.

O pomocy OSP mówił także Jerzy Rzepecki, kandydat PiS do Rady Powiatu Konińskiego. Jego zdaniem należy wykorzystywać możliwości związane z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

KAZIMIERZ BISKUPI. Powstanie makieta Kazimierza Biskupiego

Ceramiczna mapa wioski” to projekt, który w najbliższym czasie realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz grupę Razem z Kulturą, która powstała przy GOK. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ceramiczne, w których udział będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec gminy. Na zajęcia zapraszane są dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Wstęp na warsztaty jest nieodpłatny.

Pod czujnym okiem instruktora powstaną małe budowle, charakterystyczne dla centralnej części Kazimierza Biskupiego oraz pobliskie budynki mieszkalne. Całość utworzy makietę miasteczka.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się 17 października o godz. 17.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim. Chętni do udziału w warsztatach zostaną podzieleni na grupy. Każdej grupie przydzielony zostanie konkretny obszar miejscowości, tak by później tworzyło to spójną całość.  W trakcie spotkania organizacyjnego podane zostaną również terminy zajęć dla poszczególnych grup.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

KAZIMIERZ BISKUPI. Podsumowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

2

W dniach 16 – 22 września obchodzono Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Gmina Kazimierz Biskupi po raz pierwszy przystąpiła do kampanii. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, m.in.: wycieczki rowerowe, pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu rowerowym czy ratownictwa przedmedycznego. Wszystkie zaproponowane atrakcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. 10 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim wójt gminy Jan Sikorski wręczył podziękowania dla osób i organizacji, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia. O oprawę muzyczną uroczystości zadbali: wójt Jan Sikorski, Paweł Grzybowski oraz Sebastian Koralewski.