WIERZBINEK. Targi Wierzby i Wikliny ,,Salix” 2015

Gmina Wierzbinek już po raz XVIII organizuje Targi Wierzby i Wikliny „Salix” połączone z Dniami Wierzbinka. Impreza łączy w sobie kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła oraz występy estradowe. Targi stanowią świetną okazję do nawiązania kontaktów, zaprezentowania swoich dzieł i znalezienia na nie nabywców. O randze imprezy świadczy obecność wystawców z całej Polski. Najlepsi mogą liczyć na puchary w kategoriach: wierzba i wiklina, rzeźba w drewnie, rękodzielnictwo artystyczne. Imprezę uświetnią występy dzieci i młodzieży, regionalnych zespołów, koncert galowy Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka oraz występ gwiazdy wieczoru – zespołu Voyager.

Organizatorzy serdecznie wszystkich zapraszają, a szczególnie twórców ludowych. Jednocześnie gwarantują wiele atrakcji i wspaniałą atmosferę.

KAWĘCZYN, MALANÓW. Otwarcie Sezonu Jeździeckiego 2015

IS_006

18 kwietna Gmina Malanów, Gmina Kawęczyn oraz Powiatowe Koło Hodowców Koni Wielkopolskich w Turku zorganizowały Otwarcie Sezonu Jeździeckiego 2015. Trasa przejazdu o długości około 21 km obejmowała miejscowości: Kawęczyn – Dzierzbotki – Młodzianów – Czachulec Stary – Skarżyn – Niedźwiady – Marcjanów – Dzierzbotki – Kawęczyn. Pokonało ją blisko 20 zaprzęgów i 4 jeźdźców w siodle. W otwarciu wzięło udział około 150 osób. Uczestnikom czas umilał zespół „Tradycja”.

STARE MIASTO. Święto Kwitnącej Jabłoni w Żychlinie

KAZIMIERZ BISKUPI. Dni Kazimierza Biskupiego 2015. Wystąpią: Łzy i Skaner

Patronat medialny – KONIŃSKA GAZETA INTERNETOWA


KONIN. 45-lecie Zespołu Szkół Medycznych

IS_081

Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie obchodził jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji w konińskim ,,Oskardzie” odbyła się uroczysta akademia, na której przypomniano historię szkoły. Popularny ,,Medyk” rozpoczął swoje dzieje od Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. W roku szkolnym 1969/70 naukę w szkole rozpoczęło 160 dziewcząt i 5 chłopców. Od wielu lat placówka już nie kształci pielęgniarek. Za to można tu podjąć naukę w następujących zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik usług kosmetycznych, opiekun osoby starszej, technik elektroniki i informatyki medycznej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun dziecięcy.

WIERZBINEK (ZAKRZEWEK, SADLNO). Dzień Ziemi i wyjątkowi mieszkańcy gminy

10

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku 20 kwietnia zorganizowano uroczysty apel z okazji Dnia Ziemi oraz przybliżono biogramy dwóch zasłużonych dla Małej Ojczyzny absolwentów tej placówki: st. szer. Stanisława Sztuby i prof. dr. hab. Kazimierza Nowosielskiego. Biogramy opracowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie w ramach realizowanego projektu „e-Szkoła Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Pozytywnie zaowocowała przy tym współpraca między placówkami oświatowymi w Sadlnie i Zakrzewku.

WYPOCZYNEK. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na kolonie w górach

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. „Wielkopolska Wiara” – szansą na realizację ciekawych pomysłów

1

W siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się spotkanie informacyjno–szkoleniowe dotyczące Konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara” oraz warsztat pod nazwą „Myślenie projektowe”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem konkursowym oraz poznali przykłady dobrych praktyk. Natomiast część warsztatowa obejmowała następujące zagadnienia: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, opis projektu: działania i harmonogram, zarządzanie projektem, produkty i rezultaty oraz budżet. Uczestnicy zakończyli spotkanie pełni niezwykłych pomysłów i chęci do dalszej pracy.

GOLINA. Gminna Gala Sportu

Na Gminnej Gali Sportu burmistrz Goliny Mirosław Durczyński oraz przedstawiciele Gminnej Rady Sportu – przewodniczący Robert Iwiński oraz Wojciech Grodzki – uhonorowali za zasługi sportowe blisko 100-osobową grupę osób. Otrzymały one m.in. okolicznościowe medale oraz podziękowania za aktywność, zaangażowanie i promocję gminy na arenach sportowych.


Oto lista wyróżnionych:
Spartakiady powiatowe i wojewódzkie
Piłka nożna kobiet :
1.Paulina Kwitowska (piłka siatkowa)
2.Kinga Kwitowska
3.Angelina Matuszak (piłka siatkowa, konkurencje rekreacyjne)
4.Justyna Kolińska
5.Weronika Szygenda
6.Zuzanna Michalak
7.Klaudia Sypniewska
8.Patrycja Wysimirska

9.Karolina Kolińska
10.Agnieszka Raczyńska (piłka siatkowa)
11.Karolina Kopczyńska (piłka siatkowa )
12.Agnieszka Szygenda

KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich dla rodzin dotkniętych kryzysem

Towarzystwo-Inicjatyw-Obywatelskich

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 9 marca do 18 grudnia 2015 roku realizuje projekt współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego pt. „Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”.

Zadanie realizowane jest w 14 placówkach wsparcia dziennego, prowadzonych przez TIO. W ramach zadania pedagodzy prowadzą warsztaty edukacyjne dla rodziców, a socjoterapeuci – zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe, kulturalne, artystyczne i inne.

SOMPOLNO. Program aktywizacji i integracji dla bezrobotnych

,,GAZETA SOMPOLEŃSKA” – DOBRA LEKTURA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie podpisał porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych. Porozumienie jest realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do udziału w programie zostały skierowane osoby bezrobotne z gminy Sompolno, dla których jest ustalony trzeci profil pomocy, korzystające ze świadczeń, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach ustawy pomocy społecznej.

WIERZBINEK. Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów ,,Jedność”

W tym roku Koło Emerytów i Rencistów „Jedność” z Wierzbinka obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji 11 kwietnia na uroczystości jubileuszowej podsumowano dwudziestolecie działalności oraz podziękowano tym, którzy wspierali działalność organizacji.

KONIN. Warsztaty techniczne dla dzieci niepełnosprawnych

SOMPOLNO. Przejazdy autobusowe z dofinansowaniem gminy

,,GAZETA SOMPOLEŃSKA” – DOBRA LEKTURA

Gmina Sompolno w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie dofinansowuje w bieżącym roku przejazdy autobusami dla mieszkańców miasta i gminy Sompolno. Stawki po dofinansowaniu wynoszą odpowiednio:

  • cena biletu miesięcznego pełnopłatnego – 230,00 zł;
  • cena biletu miesięcznego szkolnego – 117,30 zł;
  • cena biletu jednorazowego pełnopłatnego – 7,20 zł;
  • cena biletu dla rencistów i emerytów powyżej 65 roku życia (za okazaniem legitymacji) – 3,60 zł.

Rozkłady jazdy autobusów można sprawdzić na stronie: http://web.pkskonin.pl/index.php

SOMPOLNO. Nagrody na sesji Rady Miejskiej

,,GAZETA SOMPOLEŃSKA” – DOBRA LEKTURA

Laureaci Gminnego Turnieju Wiedzy ,,Młodzież zapobiega pożarom” na sesji Rady Miejskiej otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez burmistrza Sompolna Romana Bednarka oraz radnych Rady Miejskiej w Sompolnie: Piotra Wełnickiego i Bartosza Bartosika.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Weronika Kordylewska (Ośno Górne), II – Kacper Słodkiewicz (Mąkolno) i Natalia Zdzieniewska (Ośno Górne). W grupie gimnazjalistów I miejsce zdobył Jakub Stolarski (Sompolno), II – Adam Ozdowy (Sompolno), III – Krystian Klem (Sompolno).


SOMPOLNO. Wędkarskie Mistrzostwa Koła PZW nr 8

,,GAZETA SOMPOLEŃSKA” – DOBRA LEKTURA

49 seniorów i 7 juniorów wzięło udział w I Zawodach Wędkarskich o tytuł Mistrza Koła PZW nr 8 w Sompolnie, które odbyły się na kanale w miejscowości Wygoda. Zawody otworzył członek zarządu Andrzej Majewski, jednocześnie jeden z organizatorów, wspólnie z Jackiem Sławińskim, Krzysztofem Malcerem i Arkadiuszem Bednarskim. Sędzią głównym zawodów był Marek Wiśniewski, a pomocniczymi – Ryszard Wańkowski i Lech Wiśniewski.

SOMPOLNO. Wiosenne sprzątanie jeziora „Na Puszczy”

,,GAZETA SOMPOLEŃSKA” – DOBRA LEKTURA

Przed rozpoczęciem sezonu wędkarskiego miłośnicy wędkowania z Koła nr 8 PZW w Sompolnie uporządkowali tereny wokół jeziora „Na Puszczy” i przyległą drogę Sompolno – Sycewo oraz część obwodnicy. Zebrano bardzo duże ilości śmieci. Ich wywozem zajęło się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie. Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim uczestnikom za przybycie i pomoc w tej społecznej akcji. W sprzątaniu brali udział: Jadwiga Konopska, Ryszard Wańkowski, Lech Szymański, Lech Wiśniewski, Andrzej Majewski, Władysław Adamczyk, Wacław Jeziorski, Jacek Sławiński, Mateusz Sławiński, Henryk Gaj, Krzysztof Malcer, Piotr Wełnicki, Arkadiusz Bednarski, Wojciech Zakan, Tomasz Chrzanowski, Kamil Białecki.

KONIN. Czy bardzo gorąca woda ożywi gospodarczo miasto?

2

Zakończyły się prace związane z wykonaniem odwiertu wód geotermalnych na terenie Konina (na wyspie Pociejewo). Jak poinformował Józef Mil, prezes firmy G-Drilling , która była wykonawcą tego zadania, parametry cieplne wody są rekordowe, bowiem ma ona ok. 94 stopni Celsjusza. Obecnie najważniejszym zadaniem jest przygotowanie właściwej koncepcji gospodarczej, tak, aby użytkowanie wód było opłacalne finansowo. W pierwszej kolejności muszą być zbadanie możliwości energetycznego wykorzystania ciepła z wnętrza ziemi. Szansą jest także wykorzystanie wód geotermalnych w celach leczniczych i rehabilitacyjnych. Całe zadanie jest niezwykle kapitałochłonne, o czym świadczy fakt, że samo tylko wykonanie odwiertu kosztowało …15 mln zł. Jak podkreślił prezydent Konina Józef Nowicki na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych, wody geotermalne na terenie Konina to możliwość stworzenia ,,nowego ustroju gospodarczego”.

KONIN. Prof. Zbigniew Kasztelewicz przewodniczącym Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych

IS_1

Prezydent Konina Józef Nowicki nominował prof. Zbigniewa Kasztelewicza na przewodniczącego Rady Konsultacyjnej ds. Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Nowy przewodniczący jest kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat był związany z Koninem, z miejscową Kopalnią Węgla Brunatnego. W latach 1999-2006 był członkiem Zarządu oraz dyrektorem ds. technicznych w KWB ,,Konin”. Jest znanym specjalistą w dziedzinie górnictwa odkrywkowego.

GOLINA. Pamięci Ofiar zbrodni katyńskiej

Mieszkańcy gminy Golina uczcili Ofiary zbrodni katyńskiej. Głównym organizatorem uroczystości była Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie. ,,Wspominając Ofiary zbrodni katyńskiej należy zastanowić się nad postaciami Tych ludzi i pomyśleć o wartościach, które sobą reprezentowali, takich jak: odwaga, godność, honor i patriotyzm, wartościach, których tak niewiele spotykamy dzisiaj w życiu społecznym i politycznym. Cieszy fakt, że społeczność pamięta o tym dniu, cieszy, bo ważnym jest budowanie Pomników Pamięci o ofierze ich życia, nie tylko w postaci materialnej, jakich już wiele powstało, lecz także w umysłach i sercach naszego społeczeństwa” – mówił burmistrz Goliny Mirosław Durczyński.