WYBORY PREZYDENCKIE 2020. W centrum Wierzbinka nadal reklamują Małgorzatę Kidawę-Błońską

POLITYKA. GOSPODARKA. Interpelacja poselska posłów Lewicy w sprawie grupowych zwolnień w ZE PAK

DO REDAKCJI KONIŃSKIEJ GAZETY INTERNETOWEJ
W załączniku przesyłam wspólną interpelację poselską posłów Lewicy w sprawie planowanych zwolnień grupowych w ZE PAK. Z uwagi na powagę sytuacji związaną z możliwością utraty pracy przez wielu mieszkańców regionu prosimy o przedstawienie naszej interpelacji w mediach.
Z poważaniem
Poseł na Sejm RP
Tadeusz Tomaszewski


STARE MIASTO. 30 lat samorządu terytorialnego

SM 2

27 maja przed budynkiem Urzędu Gminy w Starym Mieście posadzono drzewo. W ten symboliczny sposób uczczono trzydziestolecie samorządu terytorialnego w Polsce.

Dokładnie 27 maja 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie gminnym, która część władzy i kompetencji przekazała w ręce mieszkańców. Również 30 lat temu odbyły się pierwsze wybory do rad gmin i miast, które podejmowały pierwsze decyzje na rzecz lokalnych wspólnot.

Podczas krótkiej uroczystości wójt Dariusz Puchała wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami i kierownikami referatów posadził dąb. Drzewo to symbolizuje długowieczność, potęgę oraz jedność – wartości, którymi powinien odznaczać się każdy samorząd. Dąb ma również przypominać współczesnym oraz przyszłym pokoleniom o fundamentach wolności i rozwoju gminy Stare Miasto.

Jednocześnie wójt zapowiedział, że w najbliższym czasie zorganizowany zostanie konkurs na nazwę dla posadzonego drzewa, a jego zwycięzca otrzyma atrakcyjny tablet.

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II. Setna rocznica urodzin

Przesłanie z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II Wielki. Filozof i porywający mówca. Robotnik i duszpasterz inteligencji. Poeta i mąż stanu. Obrońca fundamentalnych wartości moralnych i chrześcijańskiej tożsamości Europy. Zwierzchnik Kościoła katolickiego, odważnie i twórczo wdrażający reformy Soboru Watykańskiego II. Niestrudzony pontifexbudowniczy mostów w świecie trapionym podziałami i konfliktami.

Był jedną z najważniejszych postaci XX wieku. Jego nauczanie oraz osobiste świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi na całym świecie. Nadal są inspiracją dla wielu inicjatyw religijnych, społecznych, naukowych i kulturalnych. Integracja europejska i zakończenie zimnej wojny, rozwój dialogu ekumenicznego oraz namysł nad etycznymi podstawami nowoczesnej gospodarki, polityki i współpracy międzynarodowej – to tylko wybrane dziedziny, w których św. Jan Paweł II Wielki położył wybitne i trwałe zasługi. Tego bogatego, wielowątkowego dziedzictwa intelektualnego i duchowego nie sposób streścić w kilku zdaniach. Dlatego w setną rocznicę urodzin papieża Polaka pragnę skupić się na jednym, niezmiernie ważnym aspekcie Jego spuścizny.

Dwieście sześćdziesiąty czwarty Biskup Rzymu urodził się w kraju, który zaledwie od półtora roku cieszył się odzyskaną niepodległością. Ale nie pokojem. Trwała zbrojna walka o umocnienie granic i niezawisłego bytu państwowego Rzeczypospolitej. 15 sierpnia 1920 roku, trzy miesiące po narodzinach przyszłego papieża, dzięki wysiłkom całego naszego narodu dokonał się cud nad Wisłą. Na przedpolach Warszawy Wojsko Polskie powstrzymało marsz komunistycznej Rosji na zachód Europy. Niestety, w 1939 roku Polska znów padła ofiarą agresji. Nasz kraj został podzielony między III Rzeszę a Związek Sowiecki. Młody Karol Wojtyła widział zbrodnie niemieckich nazistów oraz przemoc i bezprawie powojennego reżimu komunistycznego. Wszystko to wstrząsnęło Nim jako człowiekiem wiary, ale też jako humanistą ukształtowanym przez polską kulturę, przenikniętą ideałami wolności i tolerancji. Ojciec Święty mówił o tym wielokrotnie – przypominając również, że Europa od tysiąca lat czerpie z dorobku polskich uczonych i artystów, świętych i błogosławionych, a także bojowników za sprawę wolności i pokojowego współistnienia ludzi różnych ras, kultur, języków i religii.

Tuż po swoim wyborze na urząd papieski Jan Paweł II Wielki wspomniał, że został wezwany „z dalekiego kraju”. W ten sposób zwrócił uwagę świata na Polskę, uwięzioną wówczas za żelazną kurtyną. Odwiedził nas już w czerwcu 1979 roku. Powitaliśmy Go tłumnie, z nieopisaną radością i entuzjazmem. Z każdą Jego homilią odczuwaliśmy coraz większą jedność i nadzieję. Chłonęliśmy słowa o Bogu i Ojczyźnie, o wolności i godności człowieka, o dumie z dokonań naszych przodków. Z przejęciem słuchaliśmy modlitwy Ojca Świętego o odnowę oblicza ziemi – polskiej ziemi. Niedługo potem wybuchła pokojowa rewolucja Solidarności. Czerpiąc z papieskiego przesłania, wystąpiła ona z hasłem „nie ma wolności bez solidarności”. Jej zmagania rozpoczęły upadek europejskich dyktatur komunistycznych, który wkrótce przyczynił się do rozpadu imperium sowieckiego i uformowania nowego ładu w wymiarze globalnym.

Nasze historyczne zwycięstwa i sukcesy – te sprzed stu i te sprzed trzydziestu lat – dowiodły, że niezachwiane dążenie do wolności oraz łączące nas więzy solidarności to źródło olbrzymiej siły. Tej siły potrzeba nam także w obliczu współczesnych szans i wyzwań, kiedy razem budujemy nowoczesne państwo. W sposób szczególny potrzebujemy jej właśnie teraz, w tych dniach – po to, abyśmy wspólnie pokonali pandemię Covid-19.

Karol Wojtyła ufał, że tej wewnętrznej siły nigdy Polakom nie zabraknie. Jako człowiek głębokiej wiary z nadzieją spoglądał w przyszłość Polski, Europy i świata. Kształtując tę przyszłość, będziemy zawsze pamiętać o największym spośród nas – o papieżu wolności i solidarności.


Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda


(źródło: prezydent.pl)

GOSPODARKA. KONIN, TUREK. Zespół Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin” zapowiedział zwolnienie do 237 pracowników

W dzisiejszym komunikacie Zespół Elektrowni ,,Pątnów-Adamów-Konin” SA poinformował, że 18 maja zgodnie z postanowieniami ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA oraz Zarząd PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółki zależne) podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zwolnienia grupowe w tych spółkach zależnych zostaną przeprowadzone w okresie od 1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku i obejmą w PAK KWB Adamów SA maksymalnie 111 pracowników, a w PAK Górnictwo Sp. z o.o. maksymalnie 126 pracowników.

KONIN. Gastronomia wraca do pełnego funkcjonowania w Galerii nad Jeziorem

1

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja, w ramach trzeciego etapu planu odmrażania gospodarki, od dnia 18 maja w pełnym zakresie, przy stosowaniu ścisłych reguł sanitarnych, działać będą restauracje i kawiarnie w Galerii nad Jeziorem. Klienci będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej centrum na miejscu w lokalach i w strefie foodcourt.

Lokale i punkty gastronomiczne działać będą zgodnie z wytycznymi sanitarnymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. W restauracjach i kawiarniach zmianie ulegnie układ przestrzeni – stoliki zostaną rozsunięte na odległość 2 metrów, a między gośćmi obowiązywać będzie dystans 1,5 m. Wprowadzone zostanie ograniczenie liczby osób mogących przebywać jednocześnie w lokalu gastronomicznym (1 osoba na 4 mkw). Obsługa restauracji przestrzegać będzie ścisłych norm sanitarnych dezynfekując stoliki po każdym kliencie oraz stosując środki ochrony osobistej nosząc maseczkę oraz rękawiczki.

Analogiczne zasady sanitarne zostały wprowadzone w strefie gastronomicznej – foodcourt. Tu również usunięta zostanie część stolików i miejsc siedzących tak aby zachować wymagane 2-metrowe odległości pomiędzy nimi. Dystans 2 metrów obowiązywać będzie również osoby stojące w kolejce do poszczególnych punktów gastronomicznych. Dla ułatwienia na podłodze wyklejono specjalne oznaczenia regulujące odległości pomiędzy oczekującymi. Przy wejściu do strefy gastronomicznej ustawione zostały dozowniki z płynem dezynfekującym oraz informacje z zaleceniami przestrzegania zasad sanitarnych m.in. z ważną dla klientów informacją że zasłanianie nosa i ust przez klientów nie obowiązuje podczas oczekiwania przy stoliku i w trakcie konsumpcji.

Punkty restauracyjne, m.in. KFC, Pizzeria 105 Stopiątka, Greco, Prawdziwy chleb, Zapieksownia oraz cukiernie i lodziarnie, m.in. Grycan, Zielona Budka, Rem Marco stanowią bardzo istotny element oferty centrum. Ich powrót do funkcjonowania, nie tylko w trybie „na wynos”, zdecydowanie poprawi komfort wizyty dla klientów.

,,Cieszymy się, że kolejne sektory wracają do normalnego trybu funkcjonowania. To dobra wiadomość zarówno dla nas jako Galerii, dla naszych najemców, ale także zniecierpliwionych Klientów. Przez te kilka tygodni otrzymywaliśmy wiele zapytań o ponowne otwarcie strefy gastronomicznej. Również zamówienia z opcją dowozu cieszyły się dużym zainteresowaniem, co dodatkowo podkreśla przywiązanie Klientów do oferty naszej Galerii. Wierzymy, że te zmiany to dobry początek powrotu do normalności sprzed epidemii” – mówi Paulina Ostrowska, dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

KU NORMALNOŚCI. Od 18 maja po wizycie u fryzjera można pójść na kawę do kawiarni

POWIAT KONIŃSKI. Zbigniew Klauze złożył ślubowanie

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Konińskiego ślubowanie złożył Zbigniew Klauze, a tym samym został radnym powiatowym. Mandat objął z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego po zmarłym Zenonie Paszku.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Jeden nowy zgon

Do czterech wzrosła liczba zmarłych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Konina i powiatu konińskiego (2 miasto, 2 powiat). Bez zmian pozostaje grupa osób do tej pory zarażonych – 11. Przy tym 3 wyzdrowiały. W konińskim szpitalu leczona jest jedna osoba z wynikiem dodatnim.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. 11 przypadków zakażenia, 3 zgony, 3 wyleczonych

Dane dotyczące wirusa SARS-CoV-2 na terenie Konina i powiatu konińskiego podane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie

Stan na 11.05.2020 r., godz. 9:00

1. Hospitalizowanych – 10 osób (2 z wynikiem dodatnim, 8 podejrzane o zakażenie w oczekiwaniu na wynik).

2. Objętych kwarantanną – 664 osób ( 27 z kontaktu, 637 granicznych).

3. Objętych izolacją domową – 6 osób (w tym 3 z wynikiem dodatnim, 3 w oczekiwaniu na wynik).

4. Objęto nadzorem epidemiologicznym – 0 osób.

Od początku epidemii:

1. Stwierdzono – 11 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (3 miasto, 8 powiat).

2. Liczba zgonów – 3 (2 miasto, 1 powiat).

3. Liczba wyleczonych – 3.

4. Prób w kierunku koronawirusa

  • pobranych ogółem 471
  • w ostatniej dobie 0

Za naruszenie zasad obowiązku kwarantanny nałożono 28 kar pieniężnych na łączną kwotę 140 tys. zł.