KONIN, STARE MIASTO. Miasto Konin większe, gmina Stare Miasto mniejsza

Sukcesem zakończyły się starania Prezydenta Konina i radnych Konina w sprawie zmiany granic miasta. 24 lipca 2017 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

W rozporządzeniu ustalono nowe granice pomiędzy miastem Konin a gminą Stare Miasto. W ich efekcie do Konina, z dniem 1 stycznia 2018 roku, włączone zostaną:
- część obszaru obrębu ewidencyjnego Rumin o pow. 14,56 ha, a więc teren, na którym położona jest oczyszczalnia ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie,
- część obszaru ewidencyjnego Żychlin o powierzchni 0,12 ha.

Natomiast do gminy Stare Miasto, z dniem 1 stycznia 2018 roku, włączone będą części obszarów ewidencyjnych Przydziałki (pow. 0,15 ha) oraz Pawłówek (pow. 3,76 ha).

KAZIMIERZ BISKUPI. Festyn rodzinny sołectw: Wieruszew i Władzimirów

Festyn 1

22 lipca na terenie placu rekreacyjno-sportowego odbył się festyn rodzinny zaprzyjaźnionych ze sobą sołectw: Wieruszew i Władzimirów. Organizatorzy – sołtys Wieruszewa Stefan Kropidłowski i sołtys Władzmirowa Jadwiga Kwaśniewska – przygotowali na ten dzień wachlarz atrakcji. O zadowolenie najmłodszych mieszkańców zadbał Klub Juppi. Proponowane zabawy animacyjne zaprosiły dzieci do świata westernu. Nie brakowało kowbojskich kapeluszy, poszukiwania skarbów, pamiątkowych zdjęć czy indiańskiego toru przygód. Na Dzikim Zachodzie w Wieruszewie stanęły także uwielbiane przez maluchy dmuchańce. Druga strona placu została zarezerwowana na rozgrywki sportowe. W meczu piłki siatkowej zmierzyły się dwie drużyny: “Pana Wójta” i “Pana Sołtysa”. Wieczorem dla wszystkich uczestników festynu wystąpiła Estera Marciniak. Następnie na scenie zagościł zespół Jowita, który zaprosił na parkiet wszystkich miłośników tańca.

KAZIMIERZ BISKUPI. Festyn Wędkarski Spławikowy 2017 o Puchar Wójta Gminy

Zawody 2

18 zawodników wzięło udział w Festynie Wędkarskim Spławikowym 2017 o Puchar Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, który odbył się na kanale Władzimirów. Po kilkugodzinnym łowieniu odbyło się ważenie, a następnie wręczanie pucharów i nagród. Tych ostatnich był dostatek. Piękny gest okazał prezes Koła PZW nr 46 w Kazimierzu Biskupim Grzegorz Grobelski, który własnoręcznie wykonał drewniane rzeźby: “Wędkującego Jana” dla wójta gminy Kazimierz Biskupi Jana Sikorskiego oraz “Kaczkę dziennikarską” dla redaktor Kuriera Kazimierskiego Marty Smorawskiej.

W kategorii juniorów I miejsce zajął Mateusz Kamyszek (złowił ryby o łącznej wadze 2 760 g), w kategorii kobiet – Lidia Czech (2 870 g). W rywalizacji seniorów najlepszy był Michał Grobelski (7 980 g). II miejsce zdobył Włodzimierz Adamczyk (5 220 g), III – Łukasz Urbaniak (3 780 g), IV – Eugeniusz Wojtczak (3 775 g), V – Henryk Stelmasik (3 460 g), VI – Adam Michalak (3 025 g), VII – Jan Kamyszek (2 880 g), VIII – Leszek Szelbierz (2 545 g), IX – Eugeniusz Pawlaczyk (2 340 g), X – Zdzisław Dogoda (2 015 g).

KAZIMIERZ BISKUPI. Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

STARE MIASTO. 100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej

1

Sto lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Modle Królewskiej to historia kilku pokoleń strażaków ochotników, ich uczestnictwa i poświęcenia w akcjach ratowniczych. Druhowie, dziękuję za wytrwałość w tej ciężkiej, ale jakże pięknej służbie. Dziękuję za Waszą codzienną gotowość niesienia pomocy w trudnych warunkach, często w sytuacji zagrożenia własnego życia – mówił prezes OSP w Modle Królewskiej Jerzy Rzepecki na uroczystości 100-lecia działalności straży w tej miejscowości.

ROLNICTWO, KRUS. Apel o bezpieczne żniwa

Z Katarzyną Rzepecką-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie, rozmawia Zbigniew Nabzdyk

Żniwa to okres, w którym dochodzi do wielu wypadków.

W 2016 roku do Placówki Terenowej KRUS w Koninie zgłoszono 3 wypadki związane bezpośrednio z  pracami żniwnymi. Wypadkom uległo dwóch mężczyzn i jedna kobieta. W dwóch przypadkach nastąpił  upadek podczas przygotowywania pomieszczeń do przechowywania zboża.

Czyli tych wypadków w rejonie konińskim nie było dużo.

Każdy wypadek to jednak dramat. I dlatego Placówka Terenowa KRUS podejmuje działania prewencyjne i apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw. Prace żniwne angażują bowiem zarówno rolników, jak i członków rodzin. Oni też są narażeni na wypadki. Trzeba o tym pamiętać. Czynnikami, które mogą prowadzić do wypadków są m.in. długi czas pracy, zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem plonów czy pracą na wysokości.

Potrzebny jest zdrowy rozsądek i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.

Na szczęście rolnicy mają coraz wyższy poziom świadomości zagrożeń i pamiętają o zasadach bezpieczeństwa. Efekty przynoszą także działania prewencyjne prowadzone przez Placówkę Terenową KRUS w Koninie.

Podczas żniw na pola wyjeżdżają kombajny zbożowe i inne maszyny rolnicze.

Do ich obsługi mogą przystąpić jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do kierowania. Wszelkie czynności związane z obsługą techniczną można wykonywać jedynie w czasie postoju maszyn, po wyłączeniu napędu i całkowitym zatrzymaniu wszystkich jej elementów. Szczegółowe informacje na zasad bezpiecznej pracy można znaleźć w ulotkach informacyjnych KRUS. Jeszcze raz warto podkreślić, że w czasie prac żniwnych zabronione jest wykonywanie w trakcie ruchu maszyn (jazdy lub ruchu elementów roboczych w czasie postoju) takich czynności, jak na przykład: czyszczenie, usuwanie słomy, zmiana nastawienia elementów roboczych, wymiana części. Bo może dojść do nieszczęścia.

Do wypadków dochodzi też podczas transportu.

Rzeczywiście, okres żniw to zagrożenia związane z pracami transportowymi. Należy pamiętać, że nie można używać do prac transportowych i polowych niesprawnego technicznie sprzętu. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy w strefie zagrożenia nie przebywają ludzie. Podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony. Ładunek musi być dobrze zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z przyczepy. Należy przypomnieć, że niedozwolone jest przewożenie osób na przyczepie załadowanej materiałami objętościowymi.

Trzeba również pamiętać o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom.

Na pewno należy im zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczne miejsce zabawy z dala od pracujących maszyn rolniczych. Dzieci są ruchliwe i wystarczy chwila nieuwagi, aby znalazły się tam, gdzie nie powinny.

Podsumowując, aby nie narażać siebie i swoich bliskich trzeba stosować zasady bezpiecznej pracy oraz zachować niezbędną przezorność i ostrożność.

KAZIMIERZ BISKUPI. Hip Hop Wierusze

KAZIMIERZ BISKUPI. Dożyneczki w Nieświastowie

RZGÓW – KAZIMIERZ BISKUPI. Sukces w konkursie plastycznym

Podczas Festiwalu Historii i Kultury im. Marcina ze Sławska podopieczni Anny Sypniewskiej, instruktor plastyki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, zostali nagrodzeni w konkursie “Piękna Moja Wieś”. Oceniano 171 prac z placówek z całego powiatu konińskiego. W swojej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Katarzyna Foremska, III – Aleksandra Karmelita. Wyróżnienia trafiły do: Nadii Jędrychowskiej i Sophi Ciechalskiej.

Serdecznie gratulujemy.

KAZIMIERZ BISKUPI. III miejsce dla sołtysa z Kazimierza Biskupiego

9 lipca rozpoczęła się XXV Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia. Na początku odbyła się konferencja „Wiejska Polska” a następnie finał piątej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W kategorii ,,Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego” I miejsce zajęło sołectwo Spławie (gmina Golina), II – sołectwo Wąchabno (gmina Siedlec), III – sołectwo Modła (gmina Rzgów). W kategorii ,,Najaktywniejszy mieszkaniec wsi” I miejsce zajął Stefan Miedziński, lider Odnowy Wsi Pasierby w gminie Pępowo, II – Anna Stempin, sołtyska sołectwa Piaski w gminie Łęka Opatowska, a III – Radosław Kelm, sołtys sołectwa Kazimierz Biskupi w gminie Kazimierz Biskupi.