KAZIMIERZ BISKUPI. Gminny Dzień Sołtysa

1

We wspólnocie lokalnej sołtysi odgrywają znaczącą rolę samorządową i społeczną. Przypomniano o tym na zorganizowanym po raz pierwszy w Kazimierzu Biskupim Gminnym Dniu Sołtysa. Bohaterowie uroczystości odebrali gratulacje i życzenia od władz samorządowych. Przygotowano dla nich także część artystyczną i słodki poczęstunek.

ROLNICTWO. Apel prezesa KRUS

STARE MIASTO. Zmiana organizacji ruchu. Zamknięcie drogi na odcinku Krągola – Karsy – Krągola Pierwsza – Lisiec Mały

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej relacji Stare Miasto – Lisiec Wielki – Niklas w terminie od 20.03.2017 r. do 25.03.2017 r., w godz. 7.30 – 22.00, planowane jest zamknięcie drogi na odcinku łączącym miejscowości Krągola – Karsy – Krągola Pierwsza – Lisiec Mały. Objazd poprowadzony zostanie drogami Stare Miasto (rondo) ul. Główna – ul. Rychwalska – Modła Kolonia – Modła Królewska – Modła Księża – Lisiec Wielki (ul. Kościelna).

Prosimy kierowców o stosowanie się do znaków drogowych i zachowanie szczególnej ostrożności.

KAZIMIERZ BISKUPI. Koncert, tort i kwiatowy upominek

3

Z okazji Gminnego Dnia Kobiet specjalnie dla pań na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim umiejętności wokalne zaprezentowała Monika Urlik. Artystka brała udział w pierwszej edycji The Voice of Poland. Jej pierwsza, autorska płyta „Nie wie nikt” jest mieszanką elementów dubstepu, soulu, r’n’b, elektroniki i klasyki. To zbiór doświadczeń i fascynacji muzycznych połączonych z niebanalnymi tekstami. Pani Monika zachwyciła warsztatem oraz głębią słów. Muzyczną ucztę zakończyły życzenia, pyszny tort oraz kwiatowy upominek.

KAZIMIERZ BISKUPI, KLECZEW. Wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski stanowczo przeciwko planom samorządu gminy Kleczew

STANOWISKO WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI JANA SIKORSKIEGO

Pragnę jednoznacznie negatywnie odnieść się do planów zmiany granic Gminy Kazimierz Biskupi.

W imieniu swoim, samorządu gminnego oraz mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi artykułuję gromkie NIE dla procedury uruchomionej przez samorząd Gminy i Miasta Kleczew. Postępowanie związane ze zmianą granic w Naszej gminie w mojej ocenie należy uznać za koncepcję nietrafioną.

Obejmując urząd wójta, ślubowałem: „powierzony urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi”. W poczuciu tożsamości i patriotyzmu lokalnego wyrażam stanowczy protest wobec praktyk mających na celu włączenie części obrębu ewidencyjnego Nieświastów w struktury Kleczewa i apeluję o niepodejmowanie decyzji osłabiających stabilność terytorialną Gminy Kazimierz Biskupi.

Jan Sikorski – Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

KAZIMIERZ BISKUPI. Fotograficzne impresje muzyczne

Zdjęcie nr 1 i nr 2 – Młodzieżowy Big Band
Zdjęcie nr 3 – Estera Marciniak

Autor: ZN – KGI

KAZIMIERZ BISKUPI. Dzień Kobiet 2017 w Nieświastowie

4

11 marca sołtys Nieświastowa Beata Staszak powitała wszystkie panie, które zawitały do tej miejscowości, aby świętować Dzień Kobiet. Na jej ręce przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego przekazali bukiety kwiatów i życzyli zgromadzonym paniom, aby w ich życiu było jak najwięcej szczęścia. O dobry nastrój zadbali także panowie w uniformach maklerów giełdowych, usługując z gracją płci pięknej. 11 marca Nieświastów był stolicą kobiet.

KAZIMIERZ BISKUPI. Na Dniu Kobiet w Kozarzewku mafiosi służyli kobietom

IS_244

Z dużym poczuciem humoru zorganizowano Dzień Kobiet w Kozarzewku. Panowie odgrywający role członków mafii służyli kobietom, wręczając im kwiaty, częstując szampanem i podając do stołu różne smakołyki. Były życzenia od wójta, radnych, sołtysów. I wielogodzinna zabawa, z urodą i energią.

STARE MIASTO. Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej z jubileuszem 100-lecia działalności

IS_003

Ochotnicza Straż Pożarna w Modle Królewskiej w lipcu będzie obchodziła jubileusz 100-lecia działalności. Temat ten był jednym z wiodących na walnym zebraniu sprawozdawczym OSP. Wśród gości był m.in. Janusz Dębowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes OSP w Modle Królewskiej Jerzy Rzepecki. Podkreślił znaczenie zbliżającego się jubileuszu 100-lecia straży dla lokalnej społeczności. W okresie sprawozdawczym zostali wyróżnieni następujący członkowie OSP: Jerzy Rzepecki, Jarosław Pakulski, Marek Szymczak, Daniel Rzepecki, Grzegorz Karczewski, Józef Sabaciński, Dominik Szymczak, Dawid Szymczak, Szymon Krzyżak i Maciej Markiewicz. W roku 2016 OSP uczestniczyła 11 razy w akcjach ratowniczych, w tym 6 w gaszeniu pożarów oraz 5 w likwidacji miejscowych zagrożeń. Drużyna seniorów zajęła III miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych, a MDP uplasowała się na VI miejscu. Społecznie wykonano prace o wartości 8 400 zł.

Zarząd OSP tworzą: prezes Jerzy Rzepecki, wiceprezes-naczelnik Marek Szymczak, wiceprezes Robert Chorzewski, zastępca naczelnika Maciej Markiewicz, sekretarz Daniel Rzepecki, skarbnik Jarosław Pakulski, gospodarz Szymon Krzyżak, kronikarz Dominik Szymczak (członek Zarządu Piotr Sobczak zmarł 23.11.2016 r.). W Komisji Rewizyjnej są: przewodniczący Józef Sabaciński, sekretarz Mariusz Wiatrowski i członek KR Krystian Wiśniewski.

KONIN, KAZIMIERZ BISKUPI, RYCHWAŁ, SOMPOLNO. Emeryci żyją aktywnie

IS_512

Na koniec 2016 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Koninie liczył 667 członków, z Konina oraz gmin: Kazimierz Biskupi, Rychwał i Sompolno. Na lutowym plenarnym posiedzeniu zarządu jego przewodnicząca Barbara Strzelecka przedstawiła sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym. Emeryci korzystali m.in. z 10-dniowych wyjazdów wypoczynkowych, brali udział w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach okolicznościowych, bawili się na balu sylwestrowym. W roku 2016 zorganizowano jubileusz 60-lecia działalności związku. Barbara Strzelecka bierze udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów. Jego celem jest m.in. monitorowanie i ocena programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Obecny na spotkaniu w Koninie Henryk Zybert, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Poznaniu, podkreślił bardzo dobrą pracę organizacyjną Oddziału Rejonowego PZERiI w Koninie.