EPIDEMIA KORONAWIRUSA. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Jeden nowy zgon

Do czterech wzrosła liczba zmarłych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Konina i powiatu konińskiego (2 miasto, 2 powiat). Bez zmian pozostaje grupa osób do tej pory zarażonych – 11. Przy tym 3 wyzdrowiały. W konińskim szpitalu leczona jest jedna osoba z wynikiem dodatnim.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. 11 przypadków zakażenia, 3 zgony, 3 wyleczonych

Dane dotyczące wirusa SARS-CoV-2 na terenie Konina i powiatu konińskiego podane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie

Stan na 11.05.2020 r., godz. 9:00

1. Hospitalizowanych – 10 osób (2 z wynikiem dodatnim, 8 podejrzane o zakażenie w oczekiwaniu na wynik).

2. Objętych kwarantanną – 664 osób ( 27 z kontaktu, 637 granicznych).

3. Objętych izolacją domową – 6 osób (w tym 3 z wynikiem dodatnim, 3 w oczekiwaniu na wynik).

4. Objęto nadzorem epidemiologicznym – 0 osób.

Od początku epidemii:

1. Stwierdzono – 11 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (3 miasto, 8 powiat).

2. Liczba zgonów – 3 (2 miasto, 1 powiat).

3. Liczba wyleczonych – 3.

4. Prób w kierunku koronawirusa

  • pobranych ogółem 471
  • w ostatniej dobie 0

Za naruszenie zasad obowiązku kwarantanny nałożono 28 kar pieniężnych na łączną kwotę 140 tys. zł.

DOBRA SZKOŁA. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. 50 lat tradycji

GOSPODARKA. KONIN. Maciej Nietopiel pełniącym obowiązki prezesa ZE PAK

Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA podjęła uchwałę powierzającą Maciejowi Nietopielowi – wiceprezesowi Zarządu Spółki, kierowanie pracami Zarządu Spółki w charakterze pełniącego obowiązki prezesa Zarządu, do czasu wyboru nowego prezesa Zarządu ZE PAK SA. W tym tygodniu dotychczasowy prezes Henryk Sobierajski złożył rezygnację ze stanowiska.

Maciej Nietopiel jest wiceprezesem Zarządu Spółki od 2 lipca 2019 roku.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA. KONIN, POWIAT KONIŃSKI. 8 przypadków zakażenia koronawirusem, 3 zgony

Dane dotyczące wirusa SARS-CoV-2 na terenie Konina i powiatu konińskiego podane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Koninie

Stan na 08.05.2020 r. godz. 9:00

1. Hospitalizowanych – 3 osoby (1 z wynikiem dodatnim, 2 podejrzane o zakażenie w oczekiwaniu na wynik).

2. Objętych kwarantanną – 771 osób (27 z kontaktu, 744 granicznych).

3. Objętych izolacją domową – 3 osoby (w tym 1 z wynikiem dodatnim, 2 w oczekiwaniu na wynik).

4. Objęto nadzorem epidemiologicznym – 0 osób.

Od początku epidemii:

1. Stwierdzono – 8 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (2 miasto, 6 powiat).

2. Liczba zgonów - 3 (2 miasto, 1 powiat).

3. Liczba wyleczonych – 3.

4. Prób w kierunku koronawirusa:

  • pobranych ogółem – 465
  • w ostatniej dobie – 24

Za naruszenie zasad obowiązku kwarantanny nałożono 28 kar pieniężnych na łączną kwotę 140 tys. zł.

WYBORY PREZYDENCKIE 2020. 10 maja głosowanie nie może się odbyć. Nie będzie obowiązywała cisza wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza w swoim komunikacie poinformowała, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:
1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;
3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

WYBORY PREZYDENCKIE 2020. Na pewno nie odbędą się 10 maja

1

Choć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej czytamy, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się się 10 maja między godziną 7.00 a 21.00, to wiadomo już, że tak się nie stanie, mimo że jest to termin konstytucyjny.

Wynika to z tego, że w związku z epidemią koronawirusa Zjednoczona Prawica zaproponowała wybory korespondencyjne, jako najbardziej bezpieczne w obecnej sytuacji. Opozycja chciała z kolei przesunięcia terminu wyborów. Za takim rozwiązaniem optował też Jarosław Gowin i część jego ugrupowania. Ostatecznie były wicepremier porozumiał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wszystko wskazuje na to, że wybory prezydenckie odbędą się za 2 – 3 miesiące, drogą korespondencyjną.

Do tego czasu trudno wyobrazić sobie zniesienie zakazu organizowania dużych spotkań wyborczych. A tym samym nie będzie mitingów z kandydatami, takich jakie odbyło się w lutym w Turku, na którym swój program przedstawiał prezydent Andrzej Duda, ubiegający się o kolejną kadencję.

STARE MIASTO. Sprzęt komputerowy z projektu „Zdalna Szkoła”

2

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji pn. ,,Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia”. Projekt ten umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z tej możliwości skorzystała Gmina Stare Miasto, dokonując zakupu 25 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 2 tabletów na łączną kwotę 69 780,98 zł. Sprzęt komputerowy został przekazany sześciu gminnym szkołom podstawowym: w Barczygłowie, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Starym Mieście, Żychlinie i Żdżarach.

Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom i nauczycielom nauczanie na odległość. – Zamknięcie szkół na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają teraz w szkolnych ławkach tylko przed komputerami. Sytuacja z jaką się zmagamy niewątpliwie przyśpieszyła edukację informatyczną całego społeczeństwa, gdyż większość z nas musi dużą część pracy i aktywności zawodowej wykonać zdalnie i na odległość. Dlatego też mam nadzieję, że ten zakupiony i przekazany sprzęt przyczyni się do jeszcze większego podniesienia poziomu jakości kształcenia – powiedział zastępca wójta Janusz Frysiak.

Projekt ,,Zdalna Szkoła” umożliwi pomoc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu gminy Stare Miasto.

STARE MIASTO. Przedszkole i szkolne oddziały przedszkolne nadal zamknięte

Dzisiaj odbyła się narada wójta Dariusza Puchały z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Stare Miasto. Podczas spotkania analizowana była aktualna sytuacja i możliwość ewentualnego otwarcia przedszkola w Starym Mieście i oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych (Barczygłów, Modła Królewska, Lisiec Wielki, Żychlin, Żdżary) od 6 maja.

Uczestnicy zgodnie podkreślili, że zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych jest najważniejsze. Mając na uwadze nadal istniejące zagrożenie epidemiczne, samorząd lokalny chce postępować rozważnie i optymalnie przygotować się do przyjęcia dzieci oraz realizacji wytycznych państwowych instytucji.

W związku z tym wójt gminy podjął decyzję o nieotwieraniu przedszkoli, przynajmniej do 24 maja. Informacja o ewentualnym otwarciu placówek podana zostanie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

KONIN. Większość sklepów w Galerii nad Jeziorem ponownie otwarta

1

Decyzją Prezesa Rady Ministrów, na mocy rozporządzenia z dnia 2 maja 2020 r., Galeria nad Jeziorem znosi dużą część dotychczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu. Od dnia 4 maja otwarte będą sklepy i punkty usługowe, z wyłączeniem biur podróży oraz lokali rozrywkowych, tj. kina Helios. Restauracje oraz lokale gastronomiczne będą świadczyć jedynie usługi „na wynos”. Galeria nad Jeziorem nadal stosować będzie rygorystyczne zasady bezpieczeństwa higienicznego.

Od 4 maja, na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Galeria nad Jeziorem zaczyna wracać do normalnego funkcjonowania. Nadal jednak obowiązywać będą ścisłe procedury bezpieczeństwa mające chronić wszystkich użytkowników obiektu – klientów, personel sklepów oraz personel pomocniczy.

Po weekendzie majowym otwiera się duża część sklepów i punktów usługowych. Kino Helios pozostaje zamknięte i nadal nieczynne są biura podróży. Te mają zostać przywrócone do funkcjonowania w kolejnych fazach planu odmrażania gospodarki. Wyspy handlowo-usługowe zlokalizowane na pasażach centrum otworzą się po dostosowaniu stoisk do pewnych wymogów, m.in. po zainstalowaniu specjalnych przesłon. Restauracje i kawiarnie w strefie foodcourt będą działać jedynie w formule zakupów na wynos.

Zgodnie z przepisami o limicie osób na 1 mkw. (1 osoba na 15 metrów), liczba klientów w centrum będzie nieustannie monitorowana. Ograniczenie liczby osób będzie miało również zastosowanie w poszczególnych sklepach. W utrzymaniu bezpiecznej odległości pomagają również taśmy wytyczające kierunek kolejki oraz bezpieczne odległości umieszczone na podłodze centrum przed hipermarketem.