SOMPOLNO. Jaśnie Pani Wielmożna Urzędniczka Raźniewska przy cycku burmistrza Bednarka zarobiła ponad 100 tysięcy złotych rocznie!!!

Jaką funkcję pełni w Urzędzie Miejskim Joanna Raźniewska? Jest zastępcą burmistrza i podobno sekretarzem gminy. A my ostatnio podaliśmy, że kierownikiem administracyjnym UM. Czy się pomyliliśmy? Nie, bowiem oparliśmy się na treściach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno. A ten powinien być rzetelnym źródłem informacji.

Gdy dostrzegliśmy to niechlujstwo Biuletynu Informacji Publicznej, zaczęliśmy szukać informacji, od kiedy to Joanna Raźniewska jest sekretarzem gminy. Po pierwsze, w BIP-ie jest informacja o naborze na stanowisko sekretarza gminy Sompolno, ogłoszonym 30 grudnia 2016 roku. Konkurs mówi ,,o pracy w systemie czasu pracy 1/4 etatu wykonywanej od poniedziałku do piątku – dwie godziny dziennie”. Pojawia się pytanie, po co w gminach obowiązkowe stanowisko sekretarza gminy, skoro może on wykonać swoje obowiązki w okresie dwóch godzin dziennie? Czy nie jest to robienie idiotów z podatników, którzy na utrzymanie administracji publicznej płacą niemało?

Dalej jest jeszcze bardziej dziwnie. Otóż w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono pismo o liście kandydatów spełniających wymagania formalne, podpisane przez burmistrza miasta Romana Bednarka. Z jednym nazwiskiem – Joanny Raźniewskiej. Niechlujstwo tego pisma od strony administracyjnej jest tak zadziwiające, że wstyd byłoby nawet najsłabszemu uczniowi w liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. Otóż pismo nie zawiera znaku sprawy, miejsca sporządzenia i daty sporządzenia. Podobnie jest w piśmie będącym informacją o wynikach naboru. Tu też brakuje znaku sprawy, miejsca sporządzenia pisma i daty sporządzenia. W uzasadnieniu znalazły się za to elementy humorystyczne. Otóż burmistrz Roman Bednarek napisał, że kandydatka – czyli Joanna Raźniewska – ,,rokuje szanse na prawidłowe wykonywanie obowiązków”. Wydawało się nam, że konkursy i nabory są po to, aby wyłonić tych, którzy gwarantują właściwe wykonywanie obowiązków. Bo ,,rokować szanse” to może każdy. Nawet przedszkolak.

Niechlujstwo Biuletynu Informacji Publicznej, niechlujstwo pism urzędowych – wydawałoby się, że słaba jakość pracy administracyjnej powinna się negatywnie odbić na wynagrodzeniu. A tu proszę. Joanna Raźniewska w roku 2016 zarobiła …ponad 100 tysięcy złotych. Ile zarobiła w 2017 roku, nie wiemy, bo jej oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Prawdopodobnie dlatego, że kwota jest jeszcze wyższa i przed wyborami nadmiernie drażniłaby mieszkańców. Czy w tej sytuacji może dziwić, że Joannie Raźniewskiej woda sodowa uderzyła do głowy i zachowuje się, jak Jaśnie Pani Wielmożna Urzędniczka? Była kiedyś sekretarką w Urzędzie Miejskim, jest zastępcą burmistrza i sekretarzem gminy, z pensją ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Dochodzi do tego szef częstujący czekoladkami i przymykający oczy na niechlujstwo administracyjne. To wszystko może zepsuć.

Zapis Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno z 14 października 2018 roku. Joanna Raźniewska jest tu nadal kierownikiem administracyjnym Urzędu, mimo że prawdopodobnie od ponad 1,5 roku jest sekretarzem gminy.

Zakres podstawowych zadań na stanowisku sekretarza gminy Sompolno. Ciekawi nas, jakie procedury obowiązują burmistrza Bednarka przy sporządzaniu pism urzędowych, jakie procedury regulują aktualizację treści w Biuletynie Informacji Publicznej i jak sekretarz gminy nadzoruje te procedury.

Zarobki Joanny Raźniewskiej w 2016 roku.

KANDYDACI DO SAMORZĄDU. SOMPOLNO. Tomasz Ceglarek – kandydat do Rady Miejskiej w Sompolnie

W nowej rubryce przedstawiamy kandydatów do różnych szczebli samorządu terytorialnego. Zachęcamy do poznania tych, którzy ubiegają się o miejsca w lokalnych parlamentach.

Tomasz Ceglarek jest kandydatem do Rady Miejskiej w Sompolnie z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Mieszka w Mąkolnie. Od 1990 roku wspólnie z żoną prowadzi w tej miejscowości działalność gospodarczą. Zasiadał już w Radzie Miejskiej w Sompolnie, w latach 1994 – 2002. Uważa, że gmina Sompolno ma duże walory turystyczne. Ale nie są one do tej pory właściwie wykorzystane. Dlatego za istotne uważa rozwój turystyki, który może być impulsem gospodarczym i stworzyć nowe miejsca pracy.

Tomasz Ceglarek (pierwszy z lewej) z posłem do Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim (w środku) i Stanisławem Muszyńskim, kandydatem PiS do Rady Powiatu Konińskiego

Tomasz Ceglarek na Konwencji Miejsko-Gminnej PiS w Sompolnie

POWAŻNA NUTKA KABARETU. SOMPOLNO. Plosę Pani, a bulmists Bednalek ściągał z intelnetu. Czy ja tes mogę ściągać od innych?

Nauczyciele z gminy Sompolno nie mają łatwo. Burmistrz Roman Bednarek stał się bowiem znany za sprawą tego, że w swoim expose wykorzystał obszerne fragmenty wystąpienia innego samorządowca. Ściągnął je z internetu. Był to klasyczny plagiat. A plagiat to z łaciny kradzież.

I teraz Mała Marysia może zapytać Panią Nauczycielkę: ,,Plosę Pani, a bulmists Bednalek ściągał z intelnetu. Czy ja tes mogę ściągać od innych. I mówić, że to moje?” I Pani Nauczycielka z gminy Sompolno znajdzie się w niezręcznej sytuacji. Bo jak powie, że burmistrz Bednarek zrobił źle, to może się to dla niej źle skończyć. Bo zawsze ktoś życzliwy doniesie, gdzie trzeba, że o władzy lokalnej Pani Nauczycielka mówi źle. A jak nie powie, że burmistrz Bednarek zrobił źle, to moralnie zepsuje młodego człowieka. I będzie jeszcze gorzej.

Ale z drugiej strony, nauczycielom z gminy Sompolno można pozazdrościć. Bo tak szeroko opisywane ściąganie burmistrza Bednarka to znakomity materiał na lekcję etyki. Na przykład lekcję pod tytułem: ,,Czy burmistrz Sompolna jest wzorem dla uczniów z gminy Sompolno, czy też antywzorem?”

Poniżej:

Wystąpienie burmistrza Sławkowa Bronisława Goraja z 2010 roku tutaj (treść podajemy za biuletynem samorządowym ,,Kurier Sławkowa”; dziękujemy nieznanemu Czytelnikowi KGI za przesłanie tego biuletynu)

Wystąpienie burmistrza Sompolna Romana Bednarka z 2014 roku tutaj

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Dariusz Gulczyński – kandydat do Rady Miejskiej w Sompolnie

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Jan Józefacki – nr 4 na liście PSL do Rady Powiatu Konińskiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Mariola Adamczyk – nr 3 na liście PSL do Rady Powiatu Konińskiego

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO. Spotkanie wyborcze PiS w Żychlinie

3

- Mam nadzieję, że w Żychlinie powstanie sala gimnastyczna i przedszkole – mówiła na spotkaniu wyborczym w tej miejscowości bezpartyjna kandydatka na wójta gminy Stare Miasto z listy PiS Agnieszka Lachowicz. Na spotkaniu gościli także posłowie: Witold Czarnecki i Ryszard Bartosik oraz kandydatka PiS do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Katarzyna Rzepecka-Andrzejak.

Poseł Witold Czarnecki przypomniał osiągnięcia obecnego rządu. Podkreślił znaczenie wyborów samorządowych, szczególnie na szczeblu województwa. I zaznaczył, że rząd chce być partnerem dla gmin. Poseł Ryszard Bartosik zauważył, że obecny rząd stawia na zrównoważony rozwój kraju. Jednocześnie zachęcał do głosowania na kandydatów PiS, w tym Katarzynę-Rzepecką Andrzejak, ubiegającą się o miejsce w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (to właśnie tę kandydatkę oficjalnie poparł).

Agnieszka Lachowicz zapowiada m.in. system stypendialny dla zdolnych uczniów oraz stypendia socjalne dla najuboższych. Chce wspierać lokalną przedsiębiorczość. Zależy jej na bezpieczeństwie. W tym kontekście powiedziała o znaczeniu Ochotniczych Straży Pożarnych i konieczności ich finansowego wsparcia.

O pomocy OSP mówił także Jerzy Rzepecki, kandydat PiS do Rady Powiatu Konińskiego. Jego zdaniem należy wykorzystywać możliwości związane z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

KAZIMIERZ BISKUPI. Powstanie makieta Kazimierza Biskupiego

Ceramiczna mapa wioski” to projekt, który w najbliższym czasie realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz grupę Razem z Kulturą, która powstała przy GOK. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty ceramiczne, w których udział będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec gminy. Na zajęcia zapraszane są dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Wstęp na warsztaty jest nieodpłatny.

Pod czujnym okiem instruktora powstaną małe budowle, charakterystyczne dla centralnej części Kazimierza Biskupiego oraz pobliskie budynki mieszkalne. Całość utworzy makietę miasteczka.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbędzie się 17 października o godz. 17.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim. Chętni do udziału w warsztatach zostaną podzieleni na grupy. Każdej grupie przydzielony zostanie konkretny obszar miejscowości, tak by później tworzyło to spójną całość.  W trakcie spotkania organizacyjnego podane zostaną również terminy zajęć dla poszczególnych grup.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

KAZIMIERZ BISKUPI. Podsumowano Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

2

W dniach 16 – 22 września obchodzono Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Gmina Kazimierz Biskupi po raz pierwszy przystąpiła do kampanii. Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji, m.in.: wycieczki rowerowe, pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu rowerowym czy ratownictwa przedmedycznego. Wszystkie zaproponowane atrakcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. 10 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim wójt gminy Jan Sikorski wręczył podziękowania dla osób i organizacji, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia. O oprawę muzyczną uroczystości zadbali: wójt Jan Sikorski, Paweł Grzybowski oraz Sebastian Koralewski.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO. Agnieszka Lachowicz – bezpartyjny kandydat na wójta gminy Stare Miasto z listy PiS

(Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość)

SOMPOLNO. Dlaczego nie opublikowano oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Sompolnie? Czy burmistrz Bednarek ma coś do ukrycia?

Publikacja oświadczeń majątkowych to jeden z obowiązków informacyjnych lokalnych samorządów. Prawie wszystkie się z tego wywiązują. Sprawdziliśmy biuletyny informacji publicznej kilkunastu gmin z regionu konińskiego. Oświadczenia majątkowe za rok 2017 były w każdej. Oprócz …Sompolna. Tutaj sytuacja jest zupełnie kuriozalna. Można zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi radnych Rady Miejskiej za 2017 rok. Ale nie można z oświadczeniami pracowników Urzędu Miejskiego. Dlaczego tych oświadczeń nie opublikowano, mimo że należy to zrobić bez zbędnej zwłoki, a tym samym ich treść powinna być znana opinii publicznej już od kilku miesięcy? To już pytanie do burmistrza Bednarka.

(graficzne zapisy Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sompolno z 10 października 2018 roku)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO. Grzegorz Gradecki – kandydat na wójta gminy Stare Miasto z KWW WSZYSCY AKTYWNI MŁODZI

Jako Wójt Gminy Stare Miasto chciałbym:

- lepiej wykorzystywać środki finansowe na zadania gminy w taki sposób, by było to widoczne i korzystne dla wszystkich mieszkańców

- dostrzegać i rozwiązywać problemy zarówno dużych zakładów, inwestorów, jak też pojedynczego mieszkańca

- dbać o atmosferę życzliwości, troszczyć się i opiekować starszymi mieszkańcami, wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie życiowe

- stworzyć przedszkola-żłobki i takie warunki, które sprzyjają rozwojowi MŁODEGO POKOLENIA-RODZINY, oraz stworzyć atrakcyjne miejsca pracy na terenie naszej gminy

- rozwijać działalność kulturalno-oświatową

- dbać, by Urząd Gminy był jeszcze bardziej przyjazny i życzliwy dla mieszkańców i gości

- zapewniać wszystkim mieszkańcom pomoc w rozwiązywaniu zarówno dużych, jak i małych problemów.

PRAGNĘ, by NASZA Gmina stała się

GMINĄ WSZYSTKICH JEJ MIESZKAŃCÓW

—————————————————————————————-

(Materiał wyborczy KWW WSZYSCY AKTYWNI MŁODZI)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. GOLINA. Tadeusz Piotr Nowicki – kandydat na burmistrza Goliny. Kandydaci do Rady Miejskiej w Golinie z KWW Tadeusza Piotra Nowickiego

(Materiał wyborczy KWW Tadeusza Piotra Nowickiego)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KRAMSK, SOMPOLNO. Krzysztof Marciniak – nr 2 na liście PiS do Rady Powiatu Konińskiego

(Materiał wyborczy KW PiS)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości z kandydatem na burmistrza Grzegorzem Drabińskim

3

,,Trzeba rozmawiać i dbać o gminę” – powiedział na Konwencji Wyborczej PiS w Sompolnie Grzegorz Drabiński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na burmistrza Sompolna. Jednocześnie podkreślił, że już czas na zmiany i praktyczny rozwój gminy.

Drabiński prowadzi ośrodek szkolenia kierowców i jest ratownikiem medycznym. W swoim programie zwrócił uwagę m.in. na kwestie bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej, poprawę organizacji ruchu i likwidację niewłaściwych rozwiązań, których w gminie Sompolno nie brakuje, jak i bezpieczeństwa związanego bezpośrednio z ratowaniem chorych, czemu ma służyć utworzenie podstacji pogotowia ratunkowego.

Kandydat PiS podkreślił również znaczenie szerokopasmowego internetu, rewitalizacji i ochrony środowiska. Chce postawić na społeczną współpracę. Ale także wspieranie tych, którym w życiu najtrudniej, przede wszystkim seniorów i osoby niepełnosprawne.

Na Konwencji Wyborczej PiS zaprezentowano kandydatów z ramienia tego ugrupowania do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. O miejsce w Radzie Powiatu Konińskiego z okręgu obejmującego gminy: Kramsk i Sompolno ubiegają się: Zbigniew Rogowski, Krzysztof Marciniak, Joanna Konwerska, Renata Sobczak, Stanisław Muszyński, Iwona Mrzewińska. Kandydatami do Rady Miejskiej w Sompolnie są: Mariusz Kubiak, Tomasz Tomczak, Hubert Czarnecki, Wiesław Kolibowski, Józef Dunaj, Grzegorz Drabiński, Jan Szkudlarek, Tomasz Bartoszewski, Anna Bollin, Tomasz Ceglarek, Leszek Chałaj, Józef Przybyłowski, Dorota Łukaszewska.

W spotkaniu w Sompolnie uczestniczył także poseł Leszek Galemba i popierany przez niego kandydat PiS do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Grzegorz Fiałkowski. Poseł przypomniał osiągnięcia obecnego rządu oraz podkreślił znaczenie właściwej współpracy rządu i samorządu dla rozwoju państwa.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. SOMPOLNO. Grzegorz Drabiński – kandydat na burmistrza Sompolna

(Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Ewelina Niedźwiedzińska – nr 5 na liście PSL do Rady Powiatu Konińskiego

(Materiał wyborczy KW PSL)

SOMPOLNO. Kto zjadł 300 sztuk kiełbasy?

Gmina Sompolno zleca ,,kompleksową organizację” Pikniku Sołtysów i Dni Sompolna firmie zewnętrznej. I słono za to płaci. W tej sytuacji logiczne wydaje się, że niewielu pracowników gminnych jest zaangażowanych w organizację tych imprez. I trzeba im zapewnić jakiś poczęstunek. Nie chodzi przy tym o poczęstunek dla tak zwanych ważnych osób i gości. Bo za to Gmina Sompolno płaci osobno. Chodzi o osoby ,,zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio” z ramienia gminy w realizację wspomnianych imprez. Ile takich osób jest? Musimy przyznać, że zwaliło nas z nóg. Otóż w umowie dotyczącej Pikniku Sołtysów i Dni Sompolna w roku 2015 organizator, czyli Gmina Sompolno, zabezpieczył na potrzeby własne 300 talonów standard (kiełbasa, pieczywo, sosy, napój). Najbardziej nurtuje nas pytanie, ile kiełbas zjedli pracownicy socjalni? I w jakiej roli występowali na Pikniku Sołtysów? Nie wiadomo też, o jakich pracowników ochrony chodzi, skoro wykonawca miał ,,zapewnić i opłacić odpowiednią ilość licencjonowanych pracowników ochrony oraz pracowników informacyjnych wraz z kierownikiem ochrony”.

(fragment umowy zawartej 25 maja 2015 roku między Gminą Sompolno a Agencją Artystyczną Fun Party Patrycja Piątkowska w Koninie; przedmiotem tej umowy była realizacja zlecenia polegającego na kompleksowej organizacji XX Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów i Dni Sompolna 2015; z ramienia organizatora umowę podpisał burmistrz miasta Roman Bednarek, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Magdaleny Podlasińskiej)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KONIN. Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kandydatka PiS do Sejmiku: ,,Muszą powstać nowe tereny inwestycyjne”

1

- Zależy mi na rozwoju Konina i regionu. Dlatego muszą powstać nowe tereny inwestycyjne – mówiła na spotkaniu prasowym Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się przy terenie, gdzie trwa przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Warszawska, ul. Kolska) z drogą krajową nr 72 (ul. Europejska). Rzepecka-Andrzejak podkreśliła, że ta inwestycja jest dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dbało o region koniński. A właściwa współpraca rządu i samorządu zapewni realizację większej ilości dużych projektów infrastrukturalnych.

Jednocześnie kandydatka PiS stwierdziła, że gospodarczy rozwój regionu konińskiego będzie szansą dla różnych grup społecznych, także osób młodych. I nie będą oni musieli wyprowadzać się do innych części kraju, aby tam szukać swojej życiowej szansy.

Katarzynę Rzepecką-Andrzejak w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego poparło dwóch obecnych na spotkaniu prasowym posłów PiS: Ryszard Bartosik i Zbigniew Dolata. Podkreślili, że to osoba młoda i dynamiczna, która już dała się poznać z dobrej strony. I jest gwarantem, że jeśli zostanie radną wojewódzką, będzie się angażowała w sprawy regionu konińskiego.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. ŚLESIN. Władysław Kocaj – nr 1 na liście PSL do Rady Powiatu Konińskiego

(Materiał wyborczy KW PSL)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO, KRZYMÓW. Jerzy Rzepecki – nr 1 na liście PiS do Rady Powiatu Konińskiego

(Materiał wyborczy KW PiS)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. KAZIMIERZ BISKUPI. Jan Sikorski – kandydat na wójta gminy Kazimierz Biskupi

SOMPOLNO. Kostka africana i 3 kilogramy kapusty kwaszonej

Co w obecnej kadencji kupowała Gmina Sompolno (zakupy te nie dotyczą jednostek organizacyjnych)? Na liście są na przykład: kostka africana, kostka pana cotta z jagodami, tiramisu, paluszki z galaretką, delicje, winogrona, mandarynki, banany, pomarańcze. Na liście znalazły się też 3 kilogramy kapusty kwaszonej. Ale to być może na cienki kapuśniaczek dla zwykłych mieszkańców gminy.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. Anita Szykowna – kandydatka do Sejmiku Wojewódzkiego nr 7 z listy Prawa i Sprawiedliwości

Szanowni Państwo,

w Sejmiku Wojewódzkim potrzebny jest ktoś, kto upomni się o nas w sprawach inwestycyjnych, pomoże znaleźć sposoby na poprawienie sytuacji osób starszych, niepełnosprawnych, chorych. Kogoś, kto tak jak ja, zna z własnego doświadczenia problemy zwykłych ludzi i chce pomóc w ich rozwiązaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam zarówno w instytucjach samorządowych, rządowych, ale także w firmach prywatnych oraz w międzynarodowym koncernie zajmującym się budową dróg i autostrad. Obecnie jestem kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Słupcy i szczególnie bliskie są mi problemy rolników, obszarów wiejskich. Wcześniej pracując w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzałkowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy na co dzień spotykałam się z ubóstwem i licznymi problemami zwykłych ludzi. Z wykształcenia jestem politologiem oraz pracownikiem socjalnym, który zawsze stara się być blisko ludzi, ich spraw i problemów. Wiedza i doświadczenie, które zdobyłam jest istotnym elementem skutecznego działania w Sejmiku dla dobra naszego regionu, który określam jako „niezagospodarowany plac budowy”. Nasz region to ogromne pole do podjęcia działań na wielu płaszczyznach, którego celem jest rozwój, m.in. poprzez inwestycję, infrastrukturę, ochronę środowiska, zaktywowanie środowisk lokalnych. Wszystko z czasem znajdzie swoje odzwierciedlenie w poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców naszego regionu. Usytuowanie pomiędzy aglomeracjami poznańską i warszawską to jeden z wielu potencjałów, który nie jest jednak wykorzystany, ponieważ głównie stanowi kanał komunikacji tranzytowej. Zamierzam podjąć zdecydowane starania o pozyskanie środków na rozwój naszego regionu. Jeśli otrzymam Państwa poparcie, to otwarta postawa na bezpośrednią współpracę z samorządami gmin i miast oraz dialog będzie stanowił wyznacznik mojej pracy dla dobra wspólnego mieszkańców naszego regionu.

Anita Szykowna

(Materiał wyborczy KW PiS)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. STARE MIASTO. Spotkanie wyborcze PiS w Główiewie. O 20-milionowym zadłużeniu gminy

Na spotkaniu wyborczym w Główiewie prezentowali się kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość: Agnieszka Lachowicz ubiegająca się o funkcję wójta gminy Stare Miasto (kandydatka PiS, ale bezpartyjna) oraz Jerzy Rzepecki, startujący do Rady Powiatu Konińskiego.

Lachowicz, osoba pracująca 21 lat w księgowości, skupiła się na finansach gminy. Podkreśliła bardzo trudną budżetu samorządowego. I zadłużenie w wysokości 20 mln zł. W tej sytuacji za pierwszoplanowe zadanie uznała wyjście gminy z długów. Jednocześnie zaproponowała tworzenie lokalnego budżetu ,,na podstawie zapotrzebowania mieszkańców”. Krytycznie odniosła się do marnotrawienia publicznych pieniędzy, czego przykładem mogą być projekty, które z różnych względów nie są realizowane, a koszt ich przygotowania obciąża lokalny budżet.

W Główiewie pojawił się także inny kandydat na wójta – Grzegorz Gradecki. Organizatorzy spotkania byli otwarci i wyrazili zgodę, aby mógł zaprezentować się zebranym.