ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE. Ryszard BARTOSIK – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP

PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA

KONIN. Medyczna Szkoła Policealna zaprasza

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Świątecznie i z życzeniami podsumowali rok 2021

KGI_SwP (34)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zorganizowało spotkanie wigilijne, jednocześnie podsumowujące rok 2021. Uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatów: konińskiego i tureckiego, burmistrzowie i wójtowie z gmin: Golina, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, Zarząd, Rada Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna oraz pracownicy biura.

Prezes Stowarzyszenia Ireneusz Ćwiek powitał wszystkich przybyłych gości i podziękował im za współpracę w mijającym roku. Następnie dyrektor biura Iwona Bańdosz podsumowała działalność Stowarzyszenia oraz przedstawiła działania zrealizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

W imieniu samorządowców głos zabrała Eugenia Paterkiewicz – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tureckiego, wicestarosta koniński Władysław Kocaj oraz burmistrz gminy i miasta Rychwał Stefan Dziamara. W swoich wystąpieniach podkreślili ważną rolę Stowarzyszenia w rozwoju sześciu gmin zrzeszonych w LGD, czego efektem jest poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych.

Spotkanie było chwilą wytchnienia i wzajemnej radości z oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Czas przy wigilijnym stole umilił występ Sławomira Pilarskiego – artysty z gminy Golina. Stowarzyszenie przygotowało również dla wszystkich świąteczne upominki.

13 GRUDNIA. Pamięci Ofiar stanu wojennego

KONIN. Pierwsze polskie miasto z przetargiem na zakup zielonego wodoru do autobusu miejskiego

Konin jest pierwszym miastem w Polsce, który ogłosił przetarg na zakup zielonego wodoru do autobusu miejskiego. Przedmiotem zamówienia jest zakup wodoru oznaczonego CN 28041000, przeznaczonego do napędu autobusu miejskiego. Wodór przeznaczony będzie do napełniania dzierżawionego przez Zamawiającego autobusu. Okres dzierżawy to 4 lata od chwili dostawy autobusu (planowana dostawa – lipiec 2022 roku, nie później niż do 7 lipca 2022 roku). Zamawiający oczekuje, iż napełnianie autobusu wodorem odbywać się będzie na stacji tankowania zlokalizowanej na terenie Konina. Dodatkowo Zamawiający punktował będzie w kryteriach oceny ofert miejsce napełniania autobusu wodorem, którego lokalizacja będzie znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od Zajezdni Autobusowej (Konin, M. Dąbrowskiej 10). Pod pojęciem „stacja tankowania” Zamawiający rozumie stacje zarówno stacjonarne, jak i mobilne.

Przypomnijmy, że Konin podpisał już umowę z firmą Solaris Bus & Coach sp. z o.o. na dostawę w formie dzierżawy jednego fabrycznie nowego autobusu niskopodłogowego napędzanego wodorem. – Konin był miastem, które wydało pierwszą w Polsce decyzję środowiskową na przemysłową produkcję zielonego wodoru, w skali 1 tona na dobę, co pozwoli zatankować ok. 50 autobusów dziennie. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które zakupiło autobus wodorowy, który będzie jeździć w naszym mieście od przyszłego roku. Teraz będziemy pierwszym miastem w Polsce, które zamawia zielony wodór do autobusu miejskiego. To są konkrety – powiedział Piotr Korytkowski, prezydent Konina.

Przetarg na dostawę wodoru jest dostępny pod linkiem: https://www.mzk-konin.com.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/o-wszczeciu-postepowania/211-zakup-wodoru-do-jednego-autobusu-miejskiego-napedzanego-wodorem

STARE MIASTO. Dzień Pluszowego Misia

SM 2

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. W Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście w Dniu Pluszowego Misia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, kolorowe, a każdy był wyjątkowy.

Oprócz wspólnych zabaw, fotobudki i wykonania pracy plastycznej, na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka. Nauczycielki (Emilia Gradecka, Karolina Kujawińska-Robak, Monika Jędrzejczak, Patrycja Kwiecińska, Beata Wojtczak, Ewa Wejman) przygotowały dla najmłodszych wyjątkowe przedstawienie pt. ,,Święto Pluszowego Misia”, które wywołało uśmiech na buzi każdego przedszkolaka. Link do przedstawienia: https://www.facebook.com/358866421121062/posts/1593827394291619/

Święto Pluszowego Misia obchodzone jest 2002 roku, kiedy to maskotka obchodziła swoje setne urodziny. Dzień celebrowany jest we wszystkich żłobkach i przedszkolach, a czasami nawet w niższych klasach szkoły podstawowej.

STARE MIASTO. O sensacjach XX wieku

4

Czy Polska miała szansę zwyciężyć II wojnę światową? Jak błędy popełnili wtedy ludzie będący u steru władzy? Czy powinniśmy zawrzeć zupełnie inne sojusze wojskowe? Między innymi na takie pytania odpowiadali 23 listopada goście staromiejskiej biblioteki. W tej podróży do przeszłości towarzyszył im Bogusław Wołoszański – dziennikarz, popularyzator historii, autor wielu książek o tematyce historycznej, pomysłodawca oraz autor niezwykle popularnych programów „Sensacje XX wieku” oraz „Tajna historii XX wieku”.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem publiczności, a bilety rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Szczęśliwcy, którym udało się je kupić rozmawiali z gościem biblioteki o bohaterstwie i błędach dowódców, zaprzepaszczonych i wykorzystanych szansach w rozgrywkach politycznych oraz na frontach wojennych. Spotkanie, choć osadzone w minionych dziejach uczyło, jak budować lepszą przyszłość, która zależy od naszych wyborów.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

KONIN. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

W październiku w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, odbyły się cztery 20-godzinne szkolenia dla nauczycieli i wychowawców z 13 świetlic prowadzonych przez TIO, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policji, rodziców, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz psychologów i pedagogów szkolnych z subregionu konińskiego.

Szkolenia informacyjno-edukacyjne wyposażyły wyżej wymienionych specjalistów w wiedzę, jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, jak wspierać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sytuacjach kryzysowych, jak pielęgnować czynniki chroniące, aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne, wynikające z używania substancji psychoaktywnych.

Organizację szkoleń współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

STARE MIASTO. Mieszkanka Żdżar ukończyła 107 lat

SM1

15 listopada 107. urodziny obchodziła mieszkanka Żdżar Władysława Bukowska, najstarsza w gminie Stare Miasto. Tego dnia z dostojną Jubilatką świętowali najbliżsi. Z życzeniami odwiedził ją również wójt gminy Dariusz Puchała oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Mieście Hanna Hybś. Na ręce Jubilatki złożono list gratulacyjny oraz kwiaty.

- Jubileusze urodzin to wyjątkowe dla mnie spotkania, na które – nie ukrywam – czekam… – informuje wójt gminy Dariusz Puchała.- Pani Władysława była świadkiem historycznych wydarzeń w kraju oraz naszej gminy, w której spędziła całe życie.

Władysław Bukowska urodziła się w 1914 roku. Wychowała dwoje dzieci, jest babcią sześciorga wnucząt oraz doczekała się gromadki prawnucząt.

STARE MIASTO. Prace Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście od wielu lat zaspokaja bieżące potrzeby gminy w zakresie usług komunalnych. Zajmuje się utrzymaniem porządku i czystości, dba o tereny zielone, utrzymanie, naprawę oraz remonty ulic, chodników oraz obiektów gminnych. W każdej miejscowości na terenie gminy można zobaczyć miejsca objęte usługami ZGK. Zakład w tym roku wykonał wiele prac brukarskich. Przed świetlicą wiejską w Barczygłowie został wykostkowany plac o powierzchni 590 mkw. Koszt prac wyniósł 38 290,48 zł. W październiku zakończono budowę 250 m chodnika na ulicy Lisieckiej. Jego koszt to 42 920,90 zł. Rada Sołecka Starego Miasta przekazała na ten cel 4 tys. zł. Obecnie trwa budowa chodnika i drogi na osiedle Lecha w Starym Mieście. Inwestycja ma kosztować około 100 tys. zł, z czego 5 tys. przeznaczono z funduszu sołeckiego.

Budowa chodników to głównie inicjatywy lokalne wspierane przez fundusze sołeckie. Nowe chodniki poprawią komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę.