ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. Komunikat Starosty Konińskiego

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od 17 marca br. (wtorek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenie w obsłudze klientów w Starostwie Powiatowym w Koninie:

Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych obsługiwane będą ze znacznym ograniczeniem wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 63 240 32 74 i zgłoszeniu weryfikacyjnym u urzędnika w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Wszystkie sprawy związane z wyrejestrowaniem, zgłoszeniem sprzedaży, nabyciem, zbyciem, wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego i dokonaniem zmian w dowodzie rejestracyjnym załatwiane będą ze znacznym ograniczeniem wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 63 240 32 54 i zgłoszeniu weryfikacyjnym u urzędnika w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

Sprawy związane z prawem jazdy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 63 240 32 62. W razie wątpliwości dotyczącej wysokości opłat komunikacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 63 240 32 74.

Informujemy również, że od 17 marca do odwołania Starosta Koniński nie będzie nakładał kar finansowych za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

W sprawach związanych z budownictwem klienci będą przyjmowani w pokoju 170 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 63 240 32 31.

W kwestiach związanych z ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem klienci będą przyjmowani w pokoju 165. Przed udaniem się do urzędu proszę o kontakt telefoniczny pod nr 63 240 32 44.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie pełnił dyżury wyłącznie telefoniczne pod nr telefonu 63 240 32 67.

Klienci Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów będą załatwiani po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 63 240 32 45.

Prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze dokonywanie wpłat za załatwianą sprawę za pomocą płatności elektronicznej i przedstawienie dowodu jej dokonania. Wszystkie niezbędne wnioski wraz z informacjami o opłatach, numerach rachunków bankowych  dostępne są pod linkiem: http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania.html.

Od dnia 17 marca br. (wtorek) ograniczamy wejście klientów do budynku Starostwa Powiatowego w Koninie. Wstęp na teren urzędu będzie dopuszczalny wejściem głównym WYŁĄCZNIE w przypadkach pilnych lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. STARE MIASTO. Zamknięte szkoły, przedszkola i inne obiekty samorządowe, odwołane imprezy kulturalne i sportowe

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo zawieszone, również w gminie Stare Miasto. Przez najbliższe 2 tygodnie wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Do odwołania działalność zawieszają wszystkie obiekty podległe gminie: Hala Sportowa w Liścu Wielkim, Sala Sportowo-Środowiskowa w Starym Mieście, Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto wraz z jej Filiami (w Liścu Wielkim i Modle Królewskiej) oraz Kino za Rogiem i inne obiekty gminne, w których gromadzą się ludzie. W związku z zamknięciem Filii Biblioteki w Liścu Wielkim nie będzie czynna również znajdująca się tam Agencja Pocztowa.

Na inny termin zostały przełożone wszelkie planowane imprezy kulturalne i sportowe.

Zawieszone zostały formy aktywności dla osób starszych, tj. Klub Seniora. Pamiętajmy jednak, że osoby starsze wymagają w tym okresie szczególnej opieki i zainteresowania. Zwracajmy uwagę, np. w ramach pomocy sąsiedzkiej, na potrzeby seniorów, którzy nieraz mają trudności ze zrobieniem zakupów, zakupem leków czy opłaceniem rachunków.

Zebrania sołeckie w Barczygłowie, Biczu, Główiewie, Krągoli, Krągoli Pierwszej, Liścu Wielkim, Ruminie i Starym Mieście odbędą się w innych terminach, które podane zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaleca się, aby sprawy urzędowe załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.:
- poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) – aby z niej skorzystać trzeba mieć Profil Zaufany. Założenie go zajmie chwilę każdemu, kto korzysta z bankowości elektronicznej,

- telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie http://stare-miasto.pl/pl/39-przewodnik-po-urzedzie.html
- drogą mailową – na adres sekretariat@stare-miasto.pl

Zaleca się, aby wszelkich należnych wpłat finansowych dokonywać przelewem. Od dnia 16 marca br. w kasie Urzędu Gminy Stare Miasto zawieszona zostanie możliwość wpłat gotówkowych – kasa będzie nieczynna.
- wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, podane w decyzjach lub przesłanych informacjach
- należne Gminie Stare Miasto można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr: 77 8530 0000 0500 0576 2000 0260 (opłaty skarbowe, opłaty za koncesje alkoholowe, czynsze, opłaty targowe, za pas drogowy i pozostałe opłaty)

Apeluje się o ograniczenie wizyt w urzędzie. Zachęca się, aby osobiste wizyty w urzędzie, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na inny, bardziej dogodny moment, pomimo, że wprowadzone zostały działania profilaktyczne, takie jak odkażanie klamek, drzwi, poręczy schodów, biurek i blatów do obsługi klientów.

Apeluje się o zachowanie zdrowego rozsądku, a szczególnie o niewzbudzanie paniki, która z pewnością przy tak dużym nasileniu różnorakich emocji nie jest wskazana i może być złym doradcą.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. 509 698 188. W przypadku nasilonych objawów należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział:

 • dla dorosłych: 63 240 44 02
 • dla dzieci 61 859 03 367 / 539 524 935 / 504 907 994

Przypominamy że jednym ze środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pandemii, jest profilaktyka. Dlatego prosimy, o przestrzeganie wytycznych wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

KONIN. Galeria nad Jeziorem funkcjonuje w ograniczonym zakresie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i wynikającym z niego czasowym ograniczeniem handlu w centrach i galeriach handlowych od dnia 14 marca Galeria nad Jeziorem funkcjonuje w zmienionym zakresie.

W pierwszy dzień obowiązywania ograniczeń, w sobotę 14 marca, o godzinie 12:00 w CH Galeria nad Jeziorem otwarte są hipermarket Carrefour, drogeria Rossmann, apteka Cosmedica, Brico Marche, Pralnia-Renthoff, Prawdziwy chleb, RemMarko, Papierosy-eSmoking, placówka Poczty Polskiej. Ze względu na niestandardową sytuację, liczba i rodzaj otwartych punktów, jak i godziny ich funkcjonowania mogą ulegać zmianie. Klienci udający się do Centrum proszeni są o wcześniejszą weryfikację telefoniczną, czy sklep do którego się udają jest otwarty.

Pozostałe lokale znajdujące się na terenie Galerii nad Jeziorem oraz kino Helios zostają zamknięte aż do odwołania. Decyzję o ponownym przywróceniu pełnego działania centrum podejmą odpowiednie władze.

Możliwe jest ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu. Jednocześnie, mimo ograniczenia w funkcjonowaniu obiektu, utrzymane zostają procedury bieżącej dezynfekcji. Wyposażenie i urządzenia znajdujących się na terenie części wspólnych – podłogi, elementy małej architektury, kosze na śmieci, donice, klamki, poręcze, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet będą na bieżąco dezynfekowane. Także toalety wraz z ich wyposażeniem dezynfekowane będą częściej, niż dotychczas, przy zachowaniu restrykcyjnych zasad higieny. Serwis sprzątający wyposażony został w dodatkowe środki czystości o silniejszym działaniu antybakteryjnym i wirusobójczym. Dodatkowo w godzinach nocnych prowadzone będzie ozonowanie toalet.

Obiekt na czas ograniczonego funkcjonowania będzie nieustannie monitorowany i odpowiednio zabezpieczony.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. Dalsze ograniczenia. Sklepy będą otwarte

Rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. „Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa” – wyjaśnił Mateusz Morawiecki.

Najważniejsze decyzje

 • Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia.
 • Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
 • Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową.
 • Zawieszono międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe.
 • Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów.
 • Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie.
 • Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte.
 • Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos.
 • Banki i placówki finansowe działają.
 • Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych.

(źródło: www.premier.gov.pl)

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. POZNAŃ, KONIN. Wszystkie służby w pełnej gotowości. Spokój ważny jak mycie rąk

1

- Musimy mówić jednym głosem – podkreślił na Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów i mediów z całej Wielkopolski. Konińska Gazeta Internetowa przysłuchiwała się spotkaniu w sali Starostwa Powiatowego w Koninie.

Zaapelowano o tonowanie nastrojów. Korzystanie ze sprawdzonych informacji. I stosowanie się do procedur. Wprowadzono zakaz opuszczania domów pomocy społecznej. Wstrzymano m.in. kwalifikację wojskową i nabór do policji. Na stacjach granicznych  pasażerowie kolei będą kontrolowani.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak uważa, że poczucie zagrożenia będzie wzrastać. Poważnym problemem jest niedostatek środków ochrony osobistej. Obserwuje się także mniej pracowników w placówkach służby zdrowia – to ubytek na poziomie 15 – 17 proc. Zdaniem marszałka poczucie zagrożenia będzie powodować uchylanie się od obowiązków pracowniczych.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. Decyzją rządu zamknięte placówki oświatowe i szkoły wyższe oraz placówki kulturalne

,,Koronawirus może stać się bardzo groźny, dlatego trzeba działać szybko i z wyprzedzeniem” mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Decyzją rządu placówki oświatowe i szkoły wyższe będą zamknięte od 12 do 25 marca, z czego dwa pierwsze dni to okres przejściowy. W tym czasie w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze. W związku z zagrożeniem, także wszystkie placówki kultury, w tym kina i muzea będą niedostępne.
(źródło: premier.gov.pl)

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM. Odwołano imprezy masowe w całym kraju

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, premier Mateusz Morawiecki poinformował dzisiaj o odwołaniu imprez masowych w całym kraju. Dotyczy to oczywiście także wydarzeń w regionie konińskim. Zakaz obejmuje imprezy artystyczno-rozrywkowe, sportowe, mecze piłki nożnej. Szczegółowo reguluje to Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

WIERZBINEK. Gminny Dzień Kobiet 2020. Bo każda jest jedną z gwiazd

4

Wójt Paweł Szczepankiewicz, zapraszając na Gminny Dzień Kobiet w Boguszycach, zapowiedział muzyczny upominek, czyli koncert Mariusza Kalagi. Piosenkarz ze Śląska rozruszał muzycznie ponad 500 pań. Na koniec wykonał swój największy przebój – ,,Jedną z gwiazd”. Dla pań przygotowano także bombonierki i słodki poczęstunek. Wójt życzył paniom miłości i szczęścia oraz podziękował za to wszystko, co robią dobrego na rzecz gminy Wierzbinek.

STARE MIASTO. Śmiertelny wypadek w Starym Mieście

Wypadek1

Tragicznie zakończyła się podróż mężczyzny na drodze krajowej nr 25 w miejscowości Stare Miasto, 5 marca, około godz. 06.30. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Kierowca tira nie odniósł obrażeń, natomiast kierowca renault zginął na miejscu.

W akcji brali udział strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie oraz druhowie z OSP Stare Miasto i OSP Modła Królewska.

(informacja: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: JRG Nr 2 w Koninie)

STARE MIASTO. Mieli okazję… błysnąć

SM1

Wszechobecność reklam we współczesnym świecie można porównać chyba tylko do… powietrza. Są wszędzie. Nie da się bez nich funkcjonować, co nie znaczy, że ich działanie zawsze i wszędzie jest korzystne. Reklama – jak zanieczyszczona atmosfera – może też nieźle zatruć człowiekowi życie. Szansa na pozbycie się niechcianych spotów i „atakujących” billboardów jest bliska zeru, więc jedyne co zostaje, to poznać mechanizmy funkcjonowania „dźwigni handlu” i uodpornić się na nie. W jaki sposób uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Mieście uczyli się krytycznego odbioru reklam?

W najlepszy – powiedzmy, używając środka perswazji w postaci wyrazu wartościującego. W najlepszy, bo poprzez działanie, a konkretnie: poprzez tworzenie własnych spotów telewizyjnych. Premiera obydwu materiałów promujących nieistniejące (jeszcze!) produkty odbyła się podczas Szkolnego Dnia Nauki. Sądząc po reakcji grupy docelowej, reklamy spełniły swoje zadanie. Co prawda, lansowanych towarów na razie na rynku… brak, ale to już chyba zmartwienie przedsiębiorców.

Spoty telewizyjne i krótki reportaż z planu filmowego powstały podczas dwudniowych warsztatów, prowadzonych przez Michała Baranowskiego, właściciela firmy Good Film.

Pomysłów na reklamę mieliśmy bardzo dużo, więc zrobiliśmy głosowanie. Wygrały buty obronne. Ponieważ nie spodobała nam się pierwotna nazwa produktu, zmieniliśmy ją na „Black Power Shoes – opowiada Oriana z kl. VI d.