OSTROWITE – STARE MIASTO. Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi

29 października w gminie Ostrowite odbyła się gala „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Nagrody najbardziej aktywnym sołectwom z terenu wschodniej części Wielkopolski, wybranym w ramach VI edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, wręczył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Celem konkursu jest ocena działalności miejscowości uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych uczestników. Konkurs stanowi podsumowanie współpracy grup odnowy wsi, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności oraz służy promocji idei wspólnego działania społeczności wiejskich.

W gronie wyróżnionych znalazło się sołectwo Stare Miasto, które otrzymało nagrodę finansową w wysokości 4 tys. zł oraz tytuł Laureata konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska 2022”.

Włodarz gminy Stare Miasto Dariusz Puchała złożył gratulacje nagrodzonemu sołectwu, na czele z sołtysem Andrzejem Zającem. – Projekty, które powstają dzięki aktywności naszych mieszkańców cieszą nas podwójnie – podkreśla włodarz.

PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA

STARE MIASTO. Przedszkole promujące zdrowie

25 października w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście odbyła się wizyta studyjna, która miała na celu podsumowanie okresu przygotowawczego do otrzymania certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

W wizycie uczestniczyli licznie przybyli goście, m.in. przewodnicząca Rady Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy w Starym Mieście, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie – Irena Rogala, dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Stare Miasto, przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, przedstawiciele Banku Żywności w Koninie, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej oraz przedstawiciel Rady Rodziców.

Dyrektor Bożena Kaźmierczak podkreśliła, że edukacja zdrowotna pełni w przedszkolu w Starym Mieście bardzo ważną rolę i wskazuje kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacja prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej. W kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę odgrywa nie tylko nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowania, ale również środowisko przedszkolne, wspierające działania prozdrowotne oraz specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola. Duże znaczenie odgrywa także rodzina dziecka. Bardzo ważne jest to, by to czego dziecko nauczyło się w przedszkolu było wspierane przez jego rodzinę. Wspólne oddziaływania prozdrowotne domu rodzinnego i przedszkola sprzyjają utrwalaniu właściwej postawy prozdrowotnej u dzieci.

STARE MIASTO. Gmina przyjazna rodzinie

25 października wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała, w towarzystwie Marii Szumigalskiej, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście, odebrał z rąk wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej statuetkę laureata konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Przyznano ją za całokształt podejmowanych działań z zakresu wsparcia i pomocy rodzinom, które przynoszą istotne efekty dla społeczności lokalnej. Po raz pierwszy gmina Stare Miasto laureatem tego konkursu została w roku 2019. Jest do dla samorządu szczególna wyróżnienie, gdyż w gronie nagrodzonych Stare Miasto było jedyną gminą wiejską. Pozostałymi były miasta: Kalisz i Czarnków.

Wyróżnienie to jest dla pracowników administracji samorządowej Gminy Stare Miasto bardzo cenne i wartościowe. Daje ono motywację do dalszych działań na rzecz dobra rodzin z terenu gminy.

(Gmina Stare Miasto)

STARE MIASTO. Wójt Dariusz Puchała podpisał umowę na fotowoltaikę

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Stare Miasto została podpisana dzisiaj, czyli 27 października,  przez wójta gminy Stare Miasto Dariusza Puchałę oraz wykonawcę SunEco z Poznania. Przedmiotem umowy jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz montaż 11 instalacji fotowoltaicznych. Panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 281,15 kW zostaną zamontowane na budynkach użyteczności publicznej: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Przedszkolu Samorządowym, sześciu szkołach podstawowych, dwóch hydroforniach oraz oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji wyniesie 1 213 430 zł, z czego ponad 900 tys. zł pozyskano w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

(Gmina Stare Miasto)

SOMPOLNO. Po Bolesławie Wolskim przewodniczącym został Józef Błaszczyk

1

Na październikowym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sompolnie podsumowano działalność w minionej kadencji. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. I podziękowano za pracę i osiągnięcia. Obecnie Koło liczy 78 członków. Nowy Zarząd powołano w następującym składzie: przewodniczący Józef Błaszczyk, skarbnik Alfreda Lewandowska, sekretarz Mirosława Bartosik, członkowie: Elżbieta Antczak i Halina Wichłacz.

Przewodniczący Koła PZERiI w Sompolnie powiedział Konińskiej Gazecie Internetowej, że chciałby przenieść biuro organizacji do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. I kontynuować imprezy i spotkania integracyjne oraz inne działania, które służą emerytom, rencistom i inwalidom w gminie Sompolno.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyli oprócz członków Koła: przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Koninie Barbara Strzelecka, członek Zarządu Roman Stoiński i radny Rady Miejskiej w Sompolnie Piotr Wełnicki, znany ze wspierania sompoleńskiego Koła PZERiI.

STARE MIASTO. Od inwestycji do turystyki

1

19 października w Bibliotece Publicznej im. Prof. Joanny Papuzińskiej w Starym Mieście odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządowe A2 – Wielkopolska pt. „Od inwestycji do turystyki” oraz Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili prelegenci, których wystąpienia dotyczące inwestycji i turystyki wzbudziły zainteresowanie zaproszonych gości. Stanisław Łęski z PBMS Projekt sp. z o.o., w swoim wystąpieniu wskazał na obszary współpracy inwestora z jednostką samorządu terytorialnego, Bartłomiej Zydel z Deloitte Legal omówił problemy występujące przy budowie chodników i ścieżek rowerowych w aspekcie aktualnych problemów prawnych. Wiedzą z zakresu turystyki podzielił się Hubert Gonera, który wskazał jak budować silną markę subregionu Wielkopolski, a Artur Krysztofiak z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej omówił sieciowanie w turystyce. Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, członek zarządu przybliżył zebranym historię stowarzyszenia, sukcesy oraz problemy w latach 2007-2021. Kierunki działania w przyszłości przybliżył zebranym Waldemar Grzegorek – prezes zarządu, wicestarosta powiatu wrzesińskiego.

STARE MIASTO. 4 listopada recital Magdy Umer

Gmina Stare Miasto zaprasza do Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto na recital wyjątkowej artystki Magdy Umer. Usłyszymy utwory z płyt ,,Noce i sny”, ,,Wciąż się na coś czeka” oraz piosenki-wizytówki artystki, ikony polskiej piosenki literackiej: ,,Już szumią kasztany”, ,,Oczy tej małej”, ,,O niebieskim pachnącym groszku”.

Magda Umer zaśpiewa m.in piosenki Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego. Jak na Mistrzynię Mowy Polskiej przystało będzie opowiadać o autorach tych piosenek i o swoim życiu. Z tych opowieści tworzy wyjątkowy spektakl.

Będzie pięknie, nostalgicznie i lirycznie. Taki właśnie jest listopad…

Serdecznie zapraszamy. Bilety od kupienia w bibliotece i na www.ekobilet.pl

(Gmina Stare Miasto)

KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na dyżury specjalistów

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w okresie od 3 października do 30 grudnia 2022 roku realizuje projekt „Bieg po zdrowie. Dobre praktyki i poszukiwanie skutecznych rozwiązań”. W ramach realizacji tego zadania utworzono w siedzibie organizacji w Koninie, ul. PCK 13, Punt Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, innych osób, które wymagają pierwszej pomocy emocjonalnej po okresie pandemii, izolacji domowej, utraty pracy, osamotnienia, przeżywają niepokój, obawy i napięcia psychiczne.

Punkt jest czynny zgodnie z załączonym harmonogramem. Poradnictwo jest bezpłatne, po uprzednim umówieniu się pod wskazanymi numerami telefonów.

STARE MIASTO. V Jesienny Festiwal Filmowy. Spotkanie z Małgorzatą Kożuchowską i Olgierdem Łukaszewiczem

SOMPOLNO. Wybory uzupełniające dobrym znakiem dla PiS?

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sompolnie w okręgu nr 15 obejmującym sołectwo Koszary i sołectwo Racięcice wygrała Dorota Łukaszewska, zdobywając 142 głosy. Startowała z własnego komitetu wyborczego. Pokonała Halinę Zielińską, na którą głos oddało 128 wyborców. Nowa radna w 2018 roku startowała z Komitetu Wyborczego ,,Prawo i Sprawiedliwość”. Jej zwycięstwo raczej nie ucieszyło obecnego burmistrza Romana Bednarka. Może on liczyć jedynie na mniejszościową grupę radnych. I wybór w okręgu nr 15 tej grupy nie wzmocni.