OBJAWIENIE PAŃSKIE. Pokłon w stajence

IS_Logo

Po raz pierwszy mieszkańcy regionu konińskiego, podobnie jak reszty kraju, 6 stycznia mieli dzień wolny od pracy, w związku ze świętem Trzech Króli. Jak czytamy w Liście Pasterskim Episkopatu Polski, historia Mędrców to głęboki w treści symbol życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem wiary.

6 stycznia był dniem niepracującym do 1960 roku. Z wolego korzystają w tym dniu mieszkańcy m.in. Austrii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. ,,Z satysfakcją przyjmujemy decyzję polskiego Parlamentu, który przywrócił status dnia wolnego uroczystości Objawienia Pańskiego. Decyzja ta była poprzedzona w minionych latach wieloma inicjatywami obywatelskimi. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy swoją modlitwą, zatroskaniem o tradycję Kościoła oraz konkretnymi działaniami z determinacją wspierali zamysł przywrócenia uroczystości Objawienia Pańskiego należnego jej miejsca w życiu społecznym i religijnym Polaków” – napisali biskupi.

Z kolei Konfederacja Pracodawców Prywatnych ,,Lewiatan” zapowiada skierowanie ustawy o ustanowieniu 6 stycznia dniem wolnym do Trybunału Konstytucyjnego. Wskazuje przy tym m.in. na koszty gospodarcze. Trzeba jednak przypomnieć, że od tego roku pracownikom za święto, które wypadnie w sobotę, nie przysługuje już wolne.

6 stycznia katolicy mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej. W tym dniu poświęconą kredą pisze się na drzwiach pierwsze litery imion królów, którzy przybyli do stajenki, aby powitać narodzonego Jezusa, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara. K+M+B tłumaczy się jednak właściwiej w drugi sposób, jako: ,,Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie” /z łaciny: Christus (C=K) mansionem (M) benedicat (B)/ „Wyrażamy przez to, że nowo narodzony Chrystus został przyjęty w naszym domu i obdarza jego mieszkańców swoim błogosławieństwem” – przypomnieli biskupi.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA