POZNAŃ. Nasi skargi piszą

Jak dużo skarg piszą mieszkańcy regionu konińskiego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego? Takie pytanie postawiła Konińska Gazeta Internetowa. Chodziło nam o liczbę skarg z poszczególnych powiatów. A w powiecie konińskim nawet z poszczególnych gmin.

Rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube odpowiedział nam bardzo dokładnie. W 2010 roku z miejscowości położonych na terenie działania delegatury w Koninie zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu łącznie 34 skargi (nie odnotowano anonimów). Z terenu powiatu konińskiego były 22 skargi, w tym miasto Konin – 13, gmina Ślesin – 3, gminy Golina i Stare Miasto – po 2, gminy Rychwał i Rzgów – po 1.

Z terenu powiatu kolskiego było 5 skarg, słupeckiego – 4, tureckiego – 3.

Powyższe skargi dotyczyły działalności: organów administracji samorządowej – 18 (w tym 3 z zakresu pomocy społecznej), organów nadzoru budowlanego – 4, funkcjonowania systemu oświaty – 2, organów ochrony zabytków, Powiatowego Urzędu Pracy, Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Komisji ds. Oszacowania Szkód w Gospodarstwach Rolnych – po 1, inne – 6.

Skargi i wnioski wpływające do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA