KONIN. Koty, czyli dobro ogólnonarodowe

IS_Rada i koty

,,Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt dzikie koty stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki do rozwoju i swobodnego bytu. Ich traktowanie powinno być humanitarne” – to fragment oświadczenia, jakie miała wydać Rada Miasta Konina na sesji, 26 stycznia. Ostatecznie do tego nie doszło. Ale projekt był gestem św. Franciszka godnym zapamiętania.

Oto pełna treść projektu oświadczenia: ,,Rada Miasta Konina na wniosek organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami, zwraca się do mieszkańców Konina, a w szczególności do zarządców i administratorów budynków i nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o wsparcie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt dzikie koty stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki do rozwoju i swobodnego bytu. Ich traktowanie powinno być humanitarne.

Koty żyjące na wolności (w piwnicach, na podwórkach) pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów) niebezpiecznych dla człowieka. Są ważnym elementem ekosystemu miasta. Jako zwierzęta żyjące na wolności, nie powinny być wypędzane z miejsc, w których żyją. Nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie powinny być przenoszone do schroniska. Należy im zapewnić możliwość życia w ich obecnym środowisku.

Rada Miasta Konina apeluje w szczególności o opiekę nad wolno żyjącymi kotami zimą. Podstawowymi sposobami jakimi kotom można pomóc jest umożliwienie bytowania w piwnicach, wydzielenie w nieużywanych częściach piwnic lub pomieszczeniach gospodarczych miejsc dla bezpiecznego schronienia. Miejsca te powinny mieć zapewnioną możliwość swobodnego wejścia i wyjścia dla zwierząt oraz dla ich opiekuna. Powinny być niedostępne dla osób postronnych.

W związku z pojawiającymi się przypadkami agresji wobec osób pomagającym wolno żyjącym kotom oraz utrudniania im wykonywania obowiązków polegających na czynnościach sanitarno–epidemiologicznych (szczepienie, dezynsekcja i odrobaczanie kotów), Rada Miasta wzywa mieszkańców miasta o pomoc i wsparcie dla osób, które bezinteresownie podjęły się opieki nad nimi oraz o jak najszersze włączenie się w działania pomocowe”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA