KONIN. Krew zalewa, bo wszystko zalewa

Burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu konińskiego zainaugurowali Konwent IV kadencji samorządu. Gorącą dyskusję wywołał temat lokalnych podtopień. Utrzymujący się od ponad trzech tygodni wysoki poziom wody w strugach i kanałach oraz niska retencja gruntu powodują zalewanie gospodarstw rolnych oraz zabudowań mieszkalnych w kilku gminach.

Jak poinformowała Marta J. Bagrowska, rzecznik prasowy Starostwa, w obradach po raz pierwszy wzięli udział nowo wybrani włodarze siedmiu gmin. Na spotkanie zaproszeni zostali także starosta koniński Stanisław Bielik, Krzysztof Gubański – prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Wiesława Matusiak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz Roman Szpurka – przedstawiciel Regionalnego Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

Na wniosek starosty konińskiego, wybrano przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia – został nim wójt Krzymowa Tadeusz Jankowski, oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz.

Zdaniem wójtów i burmistrzów, problemy z podtopieniami wynikają przede wszystkim z wieloletnich zaniedbań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych i urządzeń hydrotechnicznych. Winny jest także system prawny, który rozmywa odpowiedzialność za ich utrzymanie.

Postanowiono wystosować do wojewody wielkopolskiego wspólną petycję Konwentu i starosty konińskiego o zwiększenie środków na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w powiecie konińskim.