RYCHWAŁ. Dwóch sekretarzy

Do 31 stycznia Ewa Jędrzejczak była prawdopodobnie pierwszym w powiecie konińskim doradcą szefa gminy. Z tej furtki skorzystał burmistrz Stefan Dziamara. Nie ma bowiem do pomocy zastępcy. A sekretarz gminy ma chorobowe.

Jak powiedziała Ewa Jędrzejczak Konińskiej Gazecie Internetowej, od 1 lutego pełni już jednak funkcję sekretarza gminy na czas usprawiedliwionej nieobecności sekretarza gminy Piotra Kupskiego. Natomiast jak sytuacja się wyklaruje, zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.

Prawa ręka burmistrza Stefana Dziamary z wykształcenia jest prawnikiem. Przez 10 lat była zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Koninie. A przez dwa ostatnie lata pracowała jako zastępca wójta gminy Kościelec (powiat kolski).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA