KONIN. Dwa podpisy w sprawie studiów

Porozumienie

Porozumienie o współpracy przy uruchomieniu studiów podyplomowych “Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym” pomiędzy Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Koninie a miejscowym Urzędem Miejskim podpisali 1 lutego prof. Wojciech Poznaniak, rektor PWSZ, i prezydent miasta Józef Nowicki.

Studia mają być otwarte w roku akademickim 2011/2012. Ale warunkiem jest samofinansowanie się przedsięwzięcia, czyli odpowiednia liczna słuchaczy. Podnieść swoje kwalifikacje mogą absolwenci wszystkich kierunków studiów, posiadający tytuł licencjata lub magistra (albo równorzędne), którzy są zainteresowani problematyką sprawnego funkcjonowania jednostek sektora publicznego Szczególnie zapraszani są pracownicy samorządów i organizacji świadczących usługi społeczne, a także osoby, które zamierzają pracować w szeroko pojmowanej administracji publicznej.

Głównym celem porozumienia jest promocja nowego kierunku studiów podyplomowych. Ich absolwenci oprócz świadectwa ukończenia będą otrzymywać dyplomy wystawiane wspólnie przez PWSZ i UM.

(nadesłał UM w Koninie, opr. – KGI)