GRODZIEC, SOMPOLNO. Wybory sołtysów

Jedynie mieszkańcy wsi mają możliwość wyboru sołtysa. Ci z miast mogą tylko pozazdrościć. Wybory powinny się odbyć do końca marca. Ale w niektórych gminach rozstrzygnięcia już zapadły.

Na przykład w gminie Grodziec. Oto one: Stara Ciświca – Ireneusz Nowicki, Stare Grądy – Piotr Baranowski, Stary Borowiec – Michał Kowalski (nowy), Grodziec – Barbara Cegielska, Nowe Grądy – Tomasz Szczech, Czarnybród – Józef Marciniak-Olejniczak, Bystrzyca – Ryszard Luźny, Wielołęka – Alina Sapikowska (nowa), Biskupice – Franciszek Marcinkowski, Biała – Marianna Markiewicz, Biała Kolonia – Zenon Olejniczak, Lądek – Władysław Serafiński, Zaguźnica – Jerzy Popławski, Junno – Henryk Tamborski, Królików – Andrzej Rybicki (nowy), Królików Czwarty – Zdzisław Grygiel, Łagiewniki – Marian Wysocki, Janów – Jan Balcerzak.

W gminie Sompolno głosowano w 3 wsiach. W Kolonii Lipiny sołtysem została Anna Bollin (nowa), Koszarach – Władysław Wiśniewski, Lubstowie – Anna Kosmowska (nowa).