KONIN. To nie wielbłądy

Niektórzy twierdzą, że nauka jest tylko dla wielbłądów. I szkoda na nią czasu. Ale bywa, że to się finansowo opłaca. Można dostać na przykład Stypendium Starosty Konińskiego.

Nie ma jednak nic za darmo. Wpierw trzeba się wykazać dobrze pracującą głową. Stypendia Starosty przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 9 lat i służą wspieraniu rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań młodych ludzi. Są też formą nagrody za trud i pracę włożone we własną edukację. Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie, których średnia ocen w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 4,75, a także laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów na prace naukowe. O pomoc stypendialną mogą również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 30 proc. najniższego wynagrodzenia.

Z roku na rok wzrasta ilość przyznawanych stypendiów. Świadczy to zarówno o rosnącym poziomie kształcenia w szkołach, jak i rosnącym poziomie wiedzy uczniów. W tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na Stypendia Starosty 59 700 zł. Pozwoliło to objąć pomocą finansową 36 uczniów szkół ponadgminazjalnych oraz 2 studentów.

Z okazji wręczenia nagród finansowych za dobre wyniki w nauce starosta Stanisław Bielik spotkał się 15 lutego z uzdolnioną młodzieżą z powiatu konińskiego, ich rodzicami i nauczycielami. Grono stypendystów powiększyli w tym roku: Kinga Karnafel, Alicja Wiśniewska, Martyna Moks, Danuta Liskowska, Agata Tupalska, Marta Kropska, Weronika Jasiak, Joanna Michalak, Samanta Matuszewska, Aleksandra Berthold, Waldemar Szczepankiewicz, Marcin Pieszak i Michał Perliński z ZSP w Kleczewie oraz Agnieszka Walentowicz, Marta Przybysz, Magdalena Sosnowska, Oktawia Rusin i Krystian Malec z ZSP w Sompolnie. A ponadto uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie: Magdalena Trębacka, Anna Skwarek, Elżbieta Piasecka, Kinga Mazurek, Paulina Roszak, Anna Trafna, Patrycja Wałęsa, Sylwia Burlaga, Paulina Majewska, Gloria Krokos, Justyna Wielkopolan, Aleksandra Jasińska, Różna Maćkowska, Karol Kołodziejczyk, Damian Stanisławski, Kamil Kowalewski, Michał Pyrzyński, Rafał Walicki. Stypendia otrzymało także dwóch absolwentów szkół powiatu, kontynuujących naukę na wyższych uczelniach: Jarosław Bućkowski, student Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie, oraz Patryk Dybalski, studiujący na Wydziale Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej.

(źródło: rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA