KONIN. PKS dla miasta?

W porządku obrad sesji Rady Miasta, która odbędzie się 23 lutego, znalazł się projekt uchwały o wyrażeniu zgody na nieodpłatne nabycie przez miasto Konin pakietu 100 proc. akcji spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.

Ich wartość nominalna to 10 mln zł. Obecnie należą one do Skarbu Państwa. Możliwość takiego sposobu przekazania wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA