POZNAŃ. Nagrodzili za Chopina

Rubinowy Hit z Gwiazdą i Hit Promocji Regionu powiększyły kolekcję nagród powiatu konińskiego. Podczas finału konkursu “Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów”, samorząd uhonorowany został za ubiegłoroczną organizację Obchodów Roku Chopinowskiego oraz skuteczną promocję powiatu i efektywne zaangażowanie w organizację konkursu.

Akty nominacji, nagrody i statuetki rozdano na uroczystej gali w Poznaniu. Wśród laureatów konkursu znalazło się 6 podmiotów gospodarczych i 3 samorządy z powiatu konińskiego. Starostwo Powiatowe w Koninie nagrodzone zostało podwójnie.

Starosta Stanisław Bielik odebrał dla powiatu Rubinowego HIT-a z Gwiazdą – jedną z najbardziej prestiżowych nagród konkursu. Samorząd otrzymał ją za organizację ubiegłorocznych obchodów Roku Chopinowskiego w regionie konińskim. Kolejny laur – „HIT Promocji Regionu” przypadł konińskiemu Starostwu za skuteczną promocję osiągnięć gospodarczych, ekologicznych i organizacyjnych powiatu oraz efektywne zaangażowanie w organizację konkursu.

Usługi świadczone przez urząd na rzecz społeczności powiatu zostały już wcześniej dostrzeżone przez kapitułę konkursu. Starostwo zostało laureatem Nagrody HIT za wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania jakością ISO 9001-2000 oraz uzyskanie rekomendacji do utrzymania ważności certyfikatu na kolejne lata. Dwukrotnie docenione zostało także za inwestycje ekologiczne: program usuwania azbestu oraz termomodernizacje budynków wchodzących w skład majątku powiatu. Z kolei w ubiegłym roku z uznaniem spotkały się przedsięwzięcia inwestycyjne samorządu w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej w powiecie.

Finał Konkursu “Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów” okazał się szczęśliwy także dla pozostałych nominowanych z powiatu konińskiego. Statuetki „HIT 2010” odebrali samorządowcy z gmin Rychwał i Kleczew, a także przedstawiciele firm: Europoles, Fabet, Melbud, Kon-Plast, Zakładu Mechanicznego Jerzy Robak oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście.

(nadesłał: rzecznik prasowy Starostwa)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA