KONIN. Newton też był uczniem

NEWTON_1

Od września 2010 roku Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM” – program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego. W projekcie tym udział biorą 24 szkoły z 50, które zgłosiły swoje uczestnictwo. II Liceum jest jedną z 11 szkół z Wielkopolski i jedyną z Konina, która przez 3 lata będzie realizować ten projekt.

Stwarza on uczniom możliwość uczestnictwa w intensywnym programie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych przez nauczycieli akademickich we współpracy z nauczycielami II Liceum. W ramach projektu odbywają się wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty jedno- i pięciodniowe. Są one przeznaczone dla uczniów myślących twórczo i niekonwencjonalnie, dla tych, którzy mają bardzo rozległe zainteresowania. Kontakt z nauczycielami akademickimi oraz możliwość korzystania z uniwersyteckich laboratoriów pozwala uczniom poczuć naukową pasję i poszerzyć horyzonty myślowe. Jednym z podstawowych celów programu jest rozbudzanie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi i informatycznymi. Ważnym założeniem jest doskonalenie następujących umiejętności: wyszukiwania informacji, planowania eksperymentów, analizy wyników, modelowania rzeczywistości, wyciągania wniosków i prezentowania wyników własnych badań i przemyśleń.

Do tej pory w ramach projektu w II Liceum odbyły się wykłady i ćwiczenia z biologii, chemii, informatyki i fizyki. 18 lutego 2011 r. młodzież uczestniczyła w jednodniowych warsztatach, które odbyły się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapoczątkowały one cykl zajęć jednodniowych. Podsumowaniem pierwszego roku trwania projektu będą pięciodniowe warsztaty letnie na Uniwersytecie w Poznaniu.

Jak podkreślił dyrektor Sławomir Lorek, zajęcia w ramach projektu „NEWTON TEŻ BYŁ UCZNIEM” cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród członków Szkolnego Koła Naukowego, jak i młodzieży spoza koła. Uczniowie wyrażają pozytywne opinie na ich temat i wykazują chęć dalszego uczestnictwa w programie. Jest to dowód na to, iż zajęcia są odpowiednio dobrane do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz spełniają założone cele. Taka forma zajęć rozwija kreatywność i twórcze myślenie oraz stwarza możliwość oryginalnych sposobów i warunków. Uczniowie podkreślają, że przyjazna atmosfera, jaka panuje podczas ćwiczeń, nie tylko sprzyja zdobywaniu wiedzy, ale także pozwala na bliższe poznanie pozostałych uczestników i integrację grupy.

(nadesłało: II LO w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA