STARE MIASTO. A Chopin to patron

Dzień Patrona

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie obchodzono Święto Patrona. Z tej okazji młodzież przygotowała inscenizację słowno-muzyczną poświęconą Fryderykowi Chopinowi. 1 marca to dzień urodzin kompozytora. Spotkanie było też okazją do podsumowania minionego roku oraz podziękowania tym, którzy przyczynili się do kreowania pozytywnego wizerunku placówki.

Teatralny powrót do XIX wieku, na polski dwór, zapewniły obchodom szczególną oprawę. Za aktywność w dziedzinie ekologii oraz sukcesy sportowe grono uczniów otrzymało nagrody książkowe. Dyrektor Anna Matczak-Gaj podziękowała również władzom powiatu oraz innym osobom, mającym zasługi w kultywowaniu tradycji chopinowskiej w Żychlinie.

Zaproszenie na uroczystości przyjęli: starosta koniński Stanisław Bielik, wicestarosta Małgorzata Waszak, radny sejmiku województwa wielkopolskiego Kazimierz Pałasz oraz rzeźbiarz Marcin Mielczarek, autor pomnika Fryderyka Chopina, który w ubiegłym roku stanął w żychlińskim parku. W obchodach wzięli także udział przyjaciele szkoły, jej absolwenci, emerytowani nauczyciele oraz uczniowie.

Szkoła w Żychlinie działa od 52 lat, a od 1999 r. jako Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych prowadzona jest przez powiat koniński. Kształci ekonomistów, informatyków, kucharzy, techników hotelarstwa, pracowników obsługi turystycznej, rolników, pszczelarzy, a w liceach ogólnokształcących przygotowuje młodzież do kontynuacji nauki na studiach wyższych. Od sześciu lat nosi imię Fryderyka Chopina i jest miejscem organizacji koncertów, wystaw oraz konkursów poświęconych życiu i twórczości kompozytora. Spotkania Chopinowskie z udziałem pianistów światowego formatu, Plener Plastyczny „Inspiracje Chopinowskie” czy Ogólnopolski Festiwal Chopinowski „Interpretacje Młodych” to wydarzenia, dzięki którym od kilku lat Żychlin odwiedzają znane postaci świata kultury: sztuki i muzyki.

(nadesłała: Rzecznik Prasowy Starostwa)