Kopalnia ufa pracownikom

is_dsc02231

W związku z informacją podaną przez media dotyczącą czterech pracowników KWB „Konin”, którzy składali wyjaśnienia w CBŚ, kopalnia przesłała oświadczenie: ,,Znając przedmiot toczącego się postępowania i dysponując odpowiednimi dokumentami, kopalnia w pełni podtrzymuje zaufanie wobec swoich pracowników. Jesteśmy przekonani, że rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy doprowadzi do umorzenia postępowania przygotowawczego przed wniesieniem aktu oskarżenia. Nie mamy wątpliwości, że pracownicy kopalni nie popełnili żadnych nagannych czynów. Wierzymy, ze zostanie to stwierdzone i udowodnione.

Przede wszystkim należy pamiętać o zasadzie domniemania niewinności, zgodnie z którą osobę uważa się za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.” 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA