WIELKI POST. Milczenie wyraża wszystko

Jezus Chrystus

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. To czas refleksji nad Bogiem i człowiekiem. Nad losem każdego, któremu jest dane żyć, a tym samym losem każdego, który musi umrzeć. Pomaga w tym post, jałmużna i modlitwa. Pomaga milczenie. Nie tylko dla chrześcijan na końcu jest zmartwychwstanie. A dla tych, którzy nie mają daru wiary jest wolność i możliwość stawiania pytań. Pytań bez odpowiedzi.

(zdjęcie wykonano w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim)