OŚWIATA. Konińska Gazeta Internetowa pyta

Zwróciliśmy się do rzecznika prasowego Kuratorium Oświaty w Poznaniu z pytaniem, ile szkół ma zostać zlikwidowanych w regionie konińskim. Oto treść otrzymanej odpowiedzi od Doroty Śliwińskiej, rzecznika KO.,,Po zmianach w Ustawie o systemie oświaty z dnia 19 marca 2009 r. ostateczne decyzje w sprawie likwidacji szkół podejmowane są przez organy prowadzące. To do nich należy się zwracać z pytaniami dotyczącymi planowanych likwidacji .
Na podstawie danych znajdujących się w Delegaturze KO w Koninie przekazuję informacje dotyczące szkół, które:

 1. zlikwidowano uchwałą organu prowadzącego:
  1.    Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaoczne w Liceum Ogólnokształcącym w Kole, 2010 r.
  2.    Szkoła Filialna we Wróblinie, 2010 r.
  3.    Szkoła Filialna w Strachocicach Zespół Szkół w Dobrej, 2010 r.

Szkoły, co do których

 1. podjęto uchwałę o zamiarze likwidacji:
  1.    Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dobrej Filia w Dąbrowicy, 2011 r.
  2.    Szkoła Podstawowa w Jóźwinie, 2011 r.
  3.    Szkoła Podstawowa w Dębinie, 2011 r.
  4.    Szkoła Podstawowa w Wierzbocicach, 2011 r.
  5.    Szkoła Filialna w Kazimierowie Zespół Szkół w Liścu, 2011 r.
  6.    Szkołą Podstawowa w Ruminie,  2011 r. – zmiana stopnia organizacji.
  7.    Szkoła Filialna w Łuszczewie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skulsku, 2011 r.
  8.    Szko
  ła Filialna w Zygmuntowie Zespół Szkolno- Przedszkolny w Skulsku, 2011 r.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA