KONIN. Olimpiada bardzo smaczna

Olimpiada

Kamil Kowalewski, Marta Kropska i Waldemar Szczepankiewicz reprezentować będą powiat koniński w finale Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Powiatowe eliminacje konkursu są narzędziem edukacyjnym propagującym wiedzę w zakresie praw konsumenckich oraz mechanizmach rynkowych. W dziesięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 300 uczniów.

W Światowym Dniu Konsumenta 21 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego przystąpiło do egzaminu sprawdzającego szczególny obszar wiedzy. Pisemny test ze znajomości podstawowych aktów prawa konsumenckiego był główną częścią powiatowych eliminacji konkursu, zorganizowanego przez konińskie Starostwo.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objął starosta koniński, a nad jej przebiegiem czuwała komisja w składzie: Bernadeta Szmytka – powiatowy rzecznik konsumentów w Koninie, Krzysztof Musiał – sekretarz powiatu, Marta Bagrowska – rzecznik prasowy Starostwa, Ewelina Rapeła – zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Karolina Przybylska – pracownik Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie.

Uczestnicy tegorocznego konkursu zmierzyli się z pisemnym testem zawierającym 30 pytań. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw o: szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, usługach turystycznych, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, czy też kredycie konsumenckim.

Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki i wyrównany poziom. Stąd wyłonienie laureatów poszczególnych miejsc wymagało od Komisji przeprowadzenia wśród finalistów dodatkowego egzaminu. Bezkonkurencyjny okazał się Kamil Kowalewski z ZSE-U w Żychlinie, który zapewnił sobie zwycięstwo pokonując ubiegłoroczną finalistkę Martę Kropską z ZSP w Kleczewie. Do grona laureatów dołączył także Waldemar Szczepankiewicz z ZSP w Kleczewie. Kolejne punktowane miejsca wywalczyli: Kina Karnafel z ZSP w Kleczewie oraz Elżbieta Piaseczna i Michał Pyrzyński z ZSE-U w Żychlinie .

Najlepsza szóstka etapu powiatowego Olimpiady otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez starostę konińskiego cenne nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie także pozostali jego uczestnicy.

Laureaci eliminacji powiatowych odnosili już sukcesy na szczeblu wojewódzkim Olimpiady. Zwycięstwo w finale wielkopolskim i główną nagrodę wywalczyła w 2005 roku Urszula Strzelecka z Zespołu Szkół w Sompolnie. W ubiegłym roku II miejsce zajął Kamil Kowalewski z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Kolejny finał odbędzie się 11 kwietnia w Poznaniu. Powiat koniński reprezentować będą: Kamil Kowalewski, Marta Kropska i Waldemar Szczepankiewicz.

(nadesłała: rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Koninie)