RYCHWAŁ. Protest Samoobrony

Pod hasłem ,,Dość już ściemy! Dość już rolowania!” Związek Zawodowy Rolnictwa ,,Samoobrona” organizuje 21 marca w Rychwale protest. Zauważa, że wysokie ceny są korzystne dla rządu, bowiem płaci się od nich wyższe podatki, a tym są wyższe wpływy do budżetu.

ZZR domaga się: przywrócenia opłacalności produkcji rolniczej; powstrzymania spekulacji cenami żywności; powstrzymania wzrostu cen na środki do produkcji rolnej lub ustanowienia stosownych rekompensat; utrzymania ubezpieczenia KRUS; poprawy systemu opieki zdrowotnej; rzetelnych informacji o stanie państwa; rządowej interwencji w sprawie nierzetelnych podmiotów gospodarczych skupujących produkty rolne.

(nadesłał: Józef Orkowski – przewodniczący Zarządu Okręgowego ZZR ,,Samoobrona”)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA