TUREK. Strażacy jak studenci

szkolenie

Od 5 lutego do 20 marca na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku prowadzone jest szkolenie podstawowe członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Swoją wiedzę poszerzają druhowie z gmin: Dobra, Brudzew, Władysławów, Przykona, Malanów oraz gminy Turek.

Szkolenie prowadzą wyznaczeni strażacy KP PSP Turek we współpracy z komendantami gminnymi Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia prowadzone są na bazie sprzętu Komendy Powiatowej PSP Turek i jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W szkoleniu podstawowym strażaka-ochotnika bierze udział 185 osób. Kurs zostanie zakończony egzaminem teoretycznym i praktycznym.

(źródło: KP PSP w Turku)